<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
h3
        {mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:5.1pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:Arial;
        font-weight:bold;}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {margin-top:1.4pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;}
span.EstilCorreuElectrnic17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
p.example, li.example, div.example
        {margin-top:1.15pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.15pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Bon dia a tothom,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>estic traduint el fitxer shared\explorer\database.po i hi trobo
el fragment següent (si en voleu consultar el context complet, podeu entrar a l’ajuda
del Base, apartat ADO databases (Base)):<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<h3><b><font size=3 face=Arial><span style='font-size:12.0pt'>Example URLs<o:p></o:p></span></font></b></h3>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>To connect to an
Access 2000 file, use the format:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=example><font size=2 face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt'>PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA
SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb<o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>To connect with a
name to a catalog on a Microsoft SQL server that has a name turner, enter:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=example><font size=2 face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt'>PROVIDER=sqloledb;DATA
SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First<o:p></o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt'>To access an ODBC
driver as a provider:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=example><font size=2 face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt'>DSN=SQLSERVER<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>El terme <i><span style='font-style:italic'>turner</span></i>
em té totalment despistada i no aconsegueixo documentar-lo en cap font; algú em
pot orientar sobre el seu significat o en coneix algun equivalent en català?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Moltes gràcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font> <br>
<font size=1 face=Arial><span style='font-size:7.5pt;font-family:Arial'>La
informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça
exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge
per error, us informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us
preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu
qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>