<table cellspacing='0' cellpadding='0' border='0' background='none' style='font-family:arial;font-size:10pt;color:#000000;background-color:#ffffff;width:100%;'><tr><td valign='top' style='font: inherit;'><P> </P>
<P>Hola,</P>
<P> </P>
<P>Unifiquem amb expressió, doncs.</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>Merci,</P>
<P><BR>Maria </P>
<P> </P>
<P><BR>--- On <B>Wed, 6/11/08, RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith <I><jrodriguez@termcat.cat></I></B> wrote:<BR></P>
<BLOCKQUOTE style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid">From: RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith <jrodriguez@termcat.cat><BR>Subject: RE: [OpenOffice] Traducció de statement<BR>To: "Traducció al català de l'OpenOffice.org" <openoffice@llistes.softcatala.org><BR>Date: Wednesday, June 11, 2008, 10:05 AM<BR><BR><PRE>Bon dia,

Jordi, gràcies per l'aclariment, estic d'acord amb la teva proposta.
Acordem, doncs:

statement = expressió
expression = expressió
declaration = declaració

Us sembla bé?

Moltes gràcies,

Documents adjunts:

---------------------------------------------------
Judith Rodríguez Vallverdú
Àrea de Recerca Sectorial
www.termcat.cat
--------------------------------------------------- 
La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i
s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu
aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la reproducció o
divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via
i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. 

-----Missatge original-----
De: openoffice-bounces@llistes.softcatala.org
[mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] En nom de Jordi Mas
Enviat: domingo, 01 de junio de 2008 19:47
Per a: "Traducció al català de l'OpenOffice.org"
Tema: Re: [OpenOffice] Traducció de statement

En/na RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith ha escrit:
>
> Hola,
>
> el dubte em ve perquè dues fonts fiables proposen dues formes 
> diferents (Microsoft - instrucció SQL, UOC - sentència SQL). Per això 
> esperava que algú que treballi amb SQL ens pugui donar la seva opinió. 
> Algú em pot dir quin és el terme que utilitza habitualment?
>
Hola Judith,

A Softcatalà, i a més en concret a l'OpenOffice.org, havíem traduït 
sempre "SQL statement" per "expressió SQL".

Veure:

# Projecte_Open_Office_2.0 [querydesign.po]
msgid "The SQL statement created is too long."
msgstr "L'expressió SQL que s'ha creat és massa llarga."

Projecte_Open_Office_2.0 [querydesign.po]
msgid "The SQL statement"
msgstr "L'expressió SQL"

# Projecte_Open_Office_2.0 [form.po]
msgid "Syntax error in SQL statement"
msgstr "S'ha produït un error de sintaxi en l'expressió
SQL"

En aquest sentit expression sembla usat com a sinònim de statement. Veure:

# Gnome_2.16_Office [mergeant.HEAD.ca.po]
#: ../src/query-editor.c:630 ../src/query-editor.c:639
msgid "Error parsing/analysing WHERE expression:"
msgstr "S'ha produït un error en l'anàlisi de l'expressió
WHERE:"

La meva proposta seria ser coherent amb el que fet fins ara.

Què en penseu?

Atentament,

-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/


_______________________________________________
OpenOffice mailing list
OpenOffice@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice</PRE></BLOCKQUOTE></td></tr></table><br>