Bon dia,<br><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><div link="#000000" vlink="#000000" lang="CA"><div><p>
<font color="navy" face="Arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">és cert que en Jordi ens ho va comentar,
però el que em fa dubtar és si és necessari fer aquesta conversió concretament
dins l'etiqueta <i><span style="font-style: italic;">image</span></i>, ja
que no sé si s'ha de modificar o no.</span></font></p></div></div></blockquote><div>Jo ho vaig demanar justament perquè ho vaig trobar en una etiqueta "image"; per tant, teòricament, no hi hauria d'haver cap problema (segons que va dir en Jordi). :)<br>
<br>Sílvia</div></div><br>