<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
 namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
_filtered #yiv650323219 {font-family:Tahoma;panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
_filtered #yiv650323219 {font-family:"MS Shell Dlg 2";panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
_filtered #yiv650323219 {margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}

 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:"MS Shell Dlg 2";
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
p
        {mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
pre
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:10.0pt;
        font-family:"Courier New";}
span.estilcorreuelectrnic171
        {font-family:Arial;
        color:windowtext;}
span.estilcorreuelectrnic181
        {font-family:Arial;
        color:navy;}
span.EstilCorreuElectrnic23
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:Arial;
        color:navy;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link="#000000" vlink="#000000">

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Bon dia, Maria,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>és cert que en Jordi ens ho va comentar,
però el que em fa dubtar és si és necessari fer aquesta conversió concretament
dins l’etiqueta <i><span style='font-style:italic'>image</span></i>, ja
que no sé si s’ha de modificar o no.<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Moltes gràcies!<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<div>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><font color=navy><span
style='color:navy'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font><font
color=navy><span style='color:navy'> <br>
</span></font><font size=1 color=navy face=Arial><span style='font-size:7.5pt;
font-family:Arial;color:navy'>La informació inclosa en aquest missatge
electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris
indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la
reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per
aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><font size=3
face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt'>

<hr size=2 width="100%" align=center tabindex=-1>

</span></font></div>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;font-weight:bold'>De:</span></font></b><font size=2
face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>
openoffice-bounces@llistes.softcatala.org
[mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] <b><span style='font-weight:
bold'>En nom de </span></b>Maria Luna<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Enviat:</span></b> martes, 10 de junio de
2008 10:11<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Per a:</span></b> <st1:PersonName w:st="on">Traducció
 al català de l'OpenOffice.org</st1:PersonName><br>
<b><span style='font-weight:bold'>Tema:</span></b> RE: [OpenOffice] Etiqueta
image id</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%"
 bgcolor=white style='width:100.0%;background:white'>
 <tr>
  <td valign=top style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'>
  <p><font size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
  font-family:Arial;color:black'>Bon dia Judith,<o:p></o:p></span></font></p>
  <p><font size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
  font-family:Arial;color:black'> <o:p></o:p></span></font></p>
  <p><st1:PersonName ProductID="La Sílvia" w:st="on"><font size=2 color=black
   face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;color:black'>La
   Sílvia</span></font></st1:PersonName><font size=2 color=black face=Arial><span
  style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;color:black'> va consultar-ho fa
  uns dies i la resposta del Jordi va ser: "Si us plau, cal canviar la
  mida d'unitats i fer la transformació. Entenc que es pot canviar la coma per
  el punt."<o:p></o:p></span></font></p>
  <p><font size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
  font-family:Arial;color:black'>:)<o:p></o:p></span></font></p>
  <p><font size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
  font-family:Arial;color:black'><br>
  Maria <br>
  <br>
  <br>
  --- On <b><span style='font-weight:bold'>Tue, 6/10/08, RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ
  Judith <i><span style='font-style:italic'><jrodriguez@termcat.cat></span></i></span></b>
  wrote:<o:p></o:p></span></font></p>
  <blockquote style='border:none;border-left:solid #1010FF 1.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 4.0pt;
  margin-left:3.75pt;margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt'>
  <p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><font size=2 color=black
  face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;color:black'>From:
  RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith <jrodriguez@termcat.cat><br>
  Subject: RE: [OpenOffice] Etiqueta image id<br>
  To: "<st1:PersonName w:st="on">Traducció al català de l'OpenOffice.org</st1:PersonName>"
  <openoffice@llistes.softcatala.org><br>
  Date: Tuesday, June 10, 2008, 8:29 AM<o:p></o:p></span></font></p>
  <div id=yiv650323219>
  <div>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>Bon dia de nou,</span></font><font color=black><span
  style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>m’he deixat de preguntar, també per a la etiqueta <i><span
  style='font-style:italic'>image</span></i>, si caldria convertir les inches a
  cm, tal com he trobat en altres casos:</span></font><font color=black><span
  style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>original: </span></font><font size=1 color=black
  face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2";
  color:black'><image id=\"img_id3143267\"
  src=\"res/commandimagelist/sc_basicstepover.png\"
  width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"><alt
  id=\"alt_id3143267\">Icon</alt></image></span></font><font
  color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>traducció:</span></font><font size=1 color=black
  face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2";
  color:black'> <image id=\"img_id3143267\"
  src=\"res/commandimagelist/sc_basicstepover.png\"
  amplada=\"0,56 cm\" alçada=\"0,56 cm\"><alt
  id=\"alt_id3143267\">Icona</alt></image></span></font><font
  color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=1 color=black face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;
  font-family:"MS Shell Dlg 2";color:black'> </span></font><font
  color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>Moltes gràcies,</span></font><font color=black><span
  style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <div>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>Documents adjunts:<br>
  <br>
  ---------------------------------------------------<br>
  Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><font color=black><span
  style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:navy'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
  <a href="http://www.termcat.cat/" target="_blank"><u><font color="#910a2b"><span
  style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></u></a><br>
  ---------------------------------------------------</span></font><font
  color=navy><span style='color:navy'> <br>
  </span></font><font size=1 color=navy face=Arial><span style='font-size:7.5pt;
  font-family:Arial;color:navy'>La informació inclosa en aquest missatge
  electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o
  destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no
  se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al
  remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o
  impresa. Gràcies. </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  </div>
  <div>
  <div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><font size=3
  color=black face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt;color:black'>
  <hr size=2 width="100%" align=center tabIndex=-1>
  </span></font></div>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><b><font
  size=2 color=black face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:
  Tahoma;color:black;font-weight:bold'>De:</span></font></b><font size=2
  color=black face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;
  color:black'> openoffice-bounces@llistes.softcatala.org
  [mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] <b><span style='font-weight:
  bold'>En nom de </span></b>RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith<br>
  <b><span style='font-weight:bold'>Enviat:</span></b> martes, 10 de junio de
  2008 9:23<br>
  <b><span style='font-weight:bold'>Per a:</span></b> <st1:PersonName w:st="on">Traducció
   al català de l'OpenOffice.org</st1:PersonName><br>
  <b><span style='font-weight:bold'>Tema:</span></b> [OpenOffice] Etiqueta
  image id</span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  </div>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=3 color=black face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt;
  color:black'> <o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>Bon dia,</span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>revisant la traducció d’una companya m’he trobat una
  cadena del tipus:</span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>original: </span></font><font size=1 color=black
  face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2";
  color:black'><image id=\"img_id3153311\"
  src=\"res/commandimagelist/sc_runbasic.png\"
  width=\"0.423cm\" height=\"0.423cm\"><alt
  id=\"alt_id3153311\">Icon</alt></image></span></font><font
  color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>traducció: </span></font><font size=1 color=black
  face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2";
  color:black'><image id=\"img_id3153311\"
  src=\"res/commandimagelist/sc_runbasic.png\" amplada=\"0,423
  cm\" alçada=\"0,423 cm\"><alt
  id=\"alt_id3153311\">Icona</alt></image></span></font><font
  color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>He estat consultant la documentació de l’OO però no ho he
  sabut trobar. Creieu que cal traduir <i><span style='font-style:italic'>width</span></i>
  i <i><span style='font-style:italic'>height</span></i> i adaptar els punts a
  cometes? Jo fins ara no ho he fet perquè crec que és una etiqueta que no
  s’ha de modificar, i segons la documentació de l’OO 2.0
  l’etiqueta <i><span style='font-style:italic'>image</span></i>
  “does not contain localizable content”. Què hi dieu?<br>
  <br>
  Moltes gràcies,</span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'> </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>Documents adjunts:<br>
  <br>
  ---------------------------------------------------<br>
  Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><font color=black><span
  style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=2 color=black face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial;
  color:black'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
  <a href="http://www.termcat.cat/" target="_blank"><u><font color="#910a2b"><span
  style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></u></a><br>
  ---------------------------------------------------</span></font><font
  color=black><span style='color:black'> <br>
  </span></font><font size=1 color=black face=Arial><span style='font-size:
  7.5pt;font-family:Arial;color:black'>La informació inclosa en aquest missatge
  electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o
  destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no
  se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al
  remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o
  impresa. Gràcies. </span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>
  <p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto'><font
  size=3 color=black face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt;
  color:black'> <o:p></o:p></span></font></p>
  </div>
  </div>
  <pre><font size=2 color=black face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt;
  color:black'>_______________________________________________<o:p></o:p></span></font></pre><pre><font
  size=2 color=black face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt;
  color:black'>OpenOffice mailing list<o:p></o:p></span></font></pre><pre><font
  size=2 color=black face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt;
  color:black'>OpenOffice@llistes.softcatala.org<o:p></o:p></span></font></pre><pre><font
  size=2 color=black face="Courier New"><span style='font-size:10.0pt;
  color:black'>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice<o:p></o:p></span></font></pre></blockquote>
  </td>
 </tr>
</table>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>