<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>

<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
 namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
span.EstilCorreuElectrnic18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:Arial;
        color:navy;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Bon dia,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>gràcies, Sílvia i Maria! M’havia confós i pensava
que la teva pregunta havia estat en un altre context, així que sí que faré la
conversió. D’altra banda, què en penseu del fet de traduir <i><span
style='font-style:italic'>width</span></i> i <i><span style='font-style:italic'>height</span></i>
en aquesta etiqueta?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Moltes gràcies de nou : )<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<div>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><font color=navy><span
style='color:navy'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font><font
color=navy><span style='color:navy'> <br>
</span></font><font size=1 color=navy face=Arial><span style='font-size:7.5pt;
font-family:Arial;color:navy'>La informació inclosa en aquest missatge
electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris
indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la
reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per
aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><font size=3
face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt'>

<hr size=2 width="100%" align=center tabindex=-1>

</span></font></div>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;font-weight:bold'>De:</span></font></b><font size=2
face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>
openoffice-bounces@llistes.softcatala.org
[mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] <b><span style='font-weight:
bold'>En nom de </span></b>Sílvia Miranda<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Enviat:</span></b> martes, 10 de junio de
2008 10:35<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Per a:</span></b> <st1:PersonName w:st="on">Traducció
 al català de l'OpenOffice.org</st1:PersonName><br>
<b><span style='font-weight:bold'>Tema:</span></b> Re: [OpenOffice] Etiqueta
image id</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><font size=3
face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt'>Bon dia,<o:p></o:p></span></font></p>

<div>

<blockquote style='border:none;border-left:solid #CCCCCC 1.0pt;padding:0cm 0cm 0cm 6.0pt;
margin-left:4.8pt;margin-right:0cm'>

<div link="#000000" vlink="#000000">

<div>

<p><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:
Arial;color:navy'>és cert que en Jordi ens ho va comentar, però el que em fa
dubtar és si és necessari fer aquesta conversió concretament dins l'etiqueta <i><span
style='font-style:italic'>image</span></i>, ja que no sé si s'ha de modificar o
no.</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

</div>

</blockquote>

<div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'>Jo ho vaig demanar justament perquè ho vaig trobar en una etiqueta
"image"; per tant, teòricament, no hi hauria d'haver cap problema
(segons que va dir en Jordi). :)<br>
<br>
Sílvia<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

</div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>