<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
 namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face
        {font-family:"MS Shell Dlg 2";
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EstilCorreuElectrnic17
        {mso-style-type:personal;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
span.EstilCorreuElectrnic18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:Arial;
        color:navy;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Bon dia de nou,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>m’he deixat de preguntar, també per
a la etiqueta <i><span style='font-style:italic'>image</span></i>, si caldria convertir
les inches a cm, tal com he trobat en altres casos:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>original: </span></font><font size=1
face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2"'><image
id=\"img_id3143267\" src=\"res/commandimagelist/sc_basicstepover.png\"
width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"><alt
id=\"alt_id3143267\">Icon</alt></image><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>traducció:</span></font><font size=1
face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2"'>
<image id=\"img_id3143267\"
src=\"res/commandimagelist/sc_basicstepover.png\" amplada=\"0,56
cm\" alçada=\"0,56 cm\"><alt
id=\"alt_id3143267\">Icona</alt></image><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=1 face="MS Shell Dlg 2"><span style='font-size:
8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2"'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Moltes gràcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'><o:p> </o:p></span></font></p>

<div>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><font color=navy><span
style='color:navy'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 color=navy face=Arial><span style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial;color:navy'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font><font
color=navy><span style='color:navy'> <br>
</span></font><font size=1 color=navy face=Arial><span style='font-size:7.5pt;
font-family:Arial;color:navy'>La informació inclosa en aquest missatge
electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris
indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la
reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per
aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<div>

<div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><font size=3
face="Times New Roman"><span style='font-size:12.0pt'>

<hr size=2 width="100%" align=center tabindex=-1>

</span></font></div>

<p class=MsoNormal><b><font size=2 face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;font-weight:bold'>De:</span></font></b><font size=2
face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma'>
openoffice-bounces@llistes.softcatala.org
[mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] <b><span style='font-weight:
bold'>En nom de </span></b>RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Enviat:</span></b> martes, 10 de junio de
2008 9:23<br>
<b><span style='font-weight:bold'>Per a:</span></b> <st1:PersonName w:st="on">Traducció
 al català de l'OpenOffice.org</st1:PersonName><br>
<b><span style='font-weight:bold'>Tema:</span></b> [OpenOffice] Etiqueta image
id</span></font><o:p></o:p></p>

</div>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Bon dia,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>revisant la traducció d’una companya m’he trobat
una cadena del tipus:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>original: </span></font><font size=1 face="MS Shell Dlg 2"><span
style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2"'><image
id=\"img_id3153311\"
src=\"res/commandimagelist/sc_runbasic.png\"
width=\"0.423cm\" height=\"0.423cm\"><alt
id=\"alt_id3153311\">Icon</alt></image></span></font><font
size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>traducció: </span></font><font size=1 face="MS Shell Dlg 2"><span
style='font-size:8.5pt;font-family:"MS Shell Dlg 2"'><image
id=\"img_id3153311\"
src=\"res/commandimagelist/sc_runbasic.png\" amplada=\"0,423
cm\" alçada=\"0,423 cm\"><alt
id=\"alt_id3153311\">Icona</alt></image></span></font><font
size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;font-family:Arial'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>He estat consultant la documentació de l’OO però no ho
he sabut trobar. Creieu que cal traduir <i><span style='font-style:italic'>width</span></i>
i <i><span style='font-style:italic'>height</span></i> i adaptar els punts a
cometes? Jo fins ara no ho he fet perquè crec que és una etiqueta que no
s’ha de modificar, i segons la documentació de l’OO 2.0
l’etiqueta <i><span style='font-style:italic'>image</span></i>
“does not contain localizable content”. Què hi dieu?<br>
<br>
Moltes gràcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font> <br>
<font size=1 face=Arial><span style='font-size:7.5pt;font-family:Arial'>La
informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça
exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge
per error, us informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us
preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu
qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>