<table cellspacing='0' cellpadding='0' border='0' background='none' style='font-family:arial;font-size:10pt;color:#000000;background-color:#ffffff;width:100%;'><tr><td valign='top' style='font: inherit;'><P>Bon dia Judith,</P>
<P> </P>
<P>La Sílvia va consultar-ho fa uns dies i la resposta del Jordi va ser: "Si us plau, cal canviar la mida d'unitats i fer la transformació. Entenc que es pot canviar la coma per el punt."<BR></P>
<P>:)</P>
<P><BR>Maria <BR><BR><BR>--- On <B>Tue, 6/10/08, RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith <I><jrodriguez@termcat.cat></I></B> wrote:<BR></P>
<BLOCKQUOTE style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: rgb(16,16,255) 2px solid">From: RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith <jrodriguez@termcat.cat><BR>Subject: RE: [OpenOffice] Etiqueta image id<BR>To: "Traducció al català de l'OpenOffice.org" <openoffice@llistes.softcatala.org><BR>Date: Tuesday, June 10, 2008, 8:29 AM<BR><BR>
<DIV id=yiv650323219>
<STYLE>
<!--
 _filtered #yiv650323219 {font-family:Tahoma;panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 _filtered #yiv650323219 {font-family:"MS Shell Dlg 2";panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
#yiv650323219 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal,#yiv650323219  li.MsoNormal,#yiv650323219  div.MsoNormal
        {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman";}
#yiv650323219 a:link,#yiv650323219  span.MsoHyperlink
        {color:blue;text-decoration:underline;}
#yiv650323219 a:visited,#yiv650323219  span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;text-decoration:underline;}
#yiv650323219 span.EstilCorreuElectrnic17
        {font-family:Arial;color:windowtext;}
#yiv650323219 span.EstilCorreuElectrnic18
        {font-family:Arial;color:navy;}
 _filtered #yiv650323219 {margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
#yiv650323219 div.Section1
        {}
-->
</STYLE>

<DIV class=Section1>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">Bon dia de nou,</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">m’he deixat de preguntar, també per a la etiqueta <I><SPAN style="FONT-STYLE: italic">image</SPAN></I>, si caldria convertir les inches a cm, tal com he trobat en altres casos:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">original: </SPAN></FONT><FONT face="MS Shell Dlg 2" size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: 'MS Shell Dlg 2'"><image id=\"img_id3143267\" src=\"res/commandimagelist/sc_basicstepover.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"><alt id=\"alt_id3143267\">Icon</alt></image></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">traducció:</SPAN></FONT><FONT face="MS Shell Dlg 2" size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: 'MS Shell Dlg 2'"> <image id=\"img_id3143267\" src=\"res/commandimagelist/sc_basicstepover.png\" amplada=\"0,56 cm\" alçada=\"0,56 cm\"><alt id=\"alt_id3143267\">Icona</alt></image></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face="MS Shell Dlg 2" size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: 'MS Shell Dlg 2'"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">Moltes gràcies,</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<DIV>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">Documents adjunts:<BR><BR>---------------------------------------------------<BR>Judith Rodríguez Vallverdú</SPAN></FONT><FONT color=navy><SPAN style="COLOR: navy"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial color=navy size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">Àrea de Recerca Sectorial<BR><A href="http://www.termcat.cat/" target=_blank rel=nofollow><FONT color=#910a2b><SPAN style="COLOR: #910a2b">www.termcat.cat</SPAN></FONT></A><BR>---------------------------------------------------</SPAN></FONT><FONT color=navy><SPAN style="COLOR: navy"> <BR></SPAN></FONT><FONT face=Arial color=navy size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: navy; FONT-FAMILY: Arial">La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </SPAN></FONT></P></DIV>
<DIV>
<DIV class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">
<HR tabIndex=-1 align=center width="100%" SIZE=2>
</SPAN></FONT></DIV>
<P class=MsoNormal><B><FONT face=Tahoma size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">De:</SPAN></FONT></B><FONT face=Tahoma size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> openoffice-bounces@llistes.softcatala.org [mailto:openoffice-bounces@llistes.softcatala.org] <B><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">En nom de </SPAN></B>RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith<BR><B><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Enviat:</SPAN></B> martes, 10 de junio de 2008 9:23<BR><B><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Per a:</SPAN></B> Traducció al català de l'OpenOffice.org<BR><B><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Tema:</SPAN></B> [OpenOffice] Etiqueta image id</SPAN></FONT></P></DIV>
<P class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Bon dia,</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">revisant la traducció d’una companya m’he trobat una cadena del tipus:</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">original: </SPAN></FONT><FONT face="MS Shell Dlg 2" size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: 'MS Shell Dlg 2'"><image id=\"img_id3153311\" src=\"res/commandimagelist/sc_runbasic.png\" width=\"0.423cm\" height=\"0.423cm\"><alt id=\"alt_id3153311\">Icon</alt></image></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">traducció: </SPAN></FONT><FONT face="MS Shell Dlg 2" size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: 'MS Shell Dlg 2'"><image id=\"img_id3153311\" src=\"res/commandimagelist/sc_runbasic.png\" amplada=\"0,423 cm\" alçada=\"0,423 cm\"><alt id=\"alt_id3153311\">Icona</alt></image></SPAN></FONT><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">He estat consultant la documentació de l’OO però no ho he sabut trobar. Creieu que cal traduir <I><SPAN style="FONT-STYLE: italic">width</SPAN></I> i <I><SPAN style="FONT-STYLE: italic">height</SPAN></I> i adaptar els punts a cometes? Jo fins ara no ho he fet perquè crec que és una etiqueta que no s’ha de modificar, i segons la documentació de l’OO 2.0 l’etiqueta <I><SPAN style="FONT-STYLE: italic">image</SPAN></I> “does not contain localizable content”. Què hi dieu?<BR><BR>Moltes gràcies,</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Documents adjunts:<BR><BR>---------------------------------------------------<BR>Judith Rodríguez Vallverdú</SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Àrea de Recerca Sectorial<BR><A href="http://www.termcat.cat/" target=_blank rel=nofollow><FONT color=#910a2b><SPAN style="COLOR: #910a2b">www.termcat.cat</SPAN></FONT></A><BR>---------------------------------------------------</SPAN></FONT> <BR><FONT face=Arial size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 7.5pt; FONT-FAMILY: Arial">La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman" size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN></FONT></P></DIV></DIV><PRE>_______________________________________________
OpenOffice mailing list
OpenOffice@llistes.softcatala.org
http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice</PRE></BLOCKQUOTE></td></tr></table><br>