<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {margin-top:1.4pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;}
span.EstilCorreuElectrnic17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
p.tableheadintable1, li.tableheadintable1, div.tableheadintable1
        {margin-top:0cm;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;
        font-weight:bold;}
p.tablecontentintable1, li.tablecontentintable1, div.tablecontentintable1
        {margin-top:1.4pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;}
p.listitem, li.listitem, div.listitem
        {margin-top:1.4pt;
        margin-right:0cm;
        margin-bottom:1.4pt;
        margin-left:0cm;
        font-size:10.0pt;
        font-family:Arial;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.Section1
        {page:Section1;}
 /* List Definitions */
 @list l0
        {mso-list-id:606280760;
        mso-list-template-ids:-1851386060;}
@list l0:level1
        {mso-level-tab-stop:36.0pt;
        mso-level-number-position:left;
        text-indent:-18.0pt;}
ol
        {margin-bottom:0cm;}
ul
        {margin-bottom:0cm;}
-->
</style>

</head>

<body lang=CA link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Bon dia a tothom,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>estic traduint el fitxer swriter/guide.po i he trobat el següent
(us copio els fragments directament de l’ajuda perquè vegeu millor el format
i el context):<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p><font size=2 face=Arial><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt'>You can
access and compare some user data from conditions or fields. For example, you
can compare user data with the following operators:<o:p></o:p></span></font></p>

<table class=MsoNormalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=154
 style='width:115.5pt'>
 <tr>
  <td width=59 valign=top style='width:44.25pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=tableheadintable1><b><font size=2 face=Arial><span lang=ES-TRAD
  style='font-size:10.0pt'>Operator<o:p></o:p></span></font></b></p>
  </td>
  <td width=85 valign=top style='width:63.75pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=tableheadintable1><b><font size=2 face=Arial><span lang=ES-TRAD
  style='font-size:10.0pt'>Meaning<o:p></o:p></span></font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width=59 valign=top style='width:44.25pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=tablecontentintable1><font size=2 face=Arial><span lang=ES-TRAD
  style='font-size:10.0pt'>== or EQ<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=85 valign=top style='width:63.75pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=tablecontentintable1><font size=2 face=Arial><span lang=ES-TRAD
  style='font-size:10.0pt'>equals<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width=59 valign=top style='width:44.25pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=tablecontentintable1><font size=2 face=Arial><span lang=ES-TRAD
  style='font-size:10.0pt'>!= or NEQ<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
  <td width=85 valign=top style='width:63.75pt;padding:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt'>
  <p class=tablecontentintable1><font size=2 face=Arial><span lang=ES-TRAD
  style='font-size:10.0pt'>is not equal to<o:p></o:p></span></font></p>
  </td>
 </tr>
</table>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>En relació amb aquesta qüestió, també trobo aquesta frase:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=listitem style='margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1'><![if !supportLists]><font
size=2 face=Arial><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt'><span
style='mso-list:Ignore'>1.<font size=1 face="Times New Roman"><span
style='font:7.0pt "Times New Roman"'>       </span></font></span></span></font><![endif]><span
lang=EN-GB>Type <b><span style='font-weight:bold'>Reminder EQ "3"</span></b>
in the <b><span style='font-weight:bold'>Condition </span></b>box. In other
words, the conditional text will be displayed when the variable in the field
that you defined in the first part of this example is equal to three.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>La meva pregunta és si cal traduir aquests EQ i NEQ i, en
cas afirmatiu, per quina forma. He intentat seguir les instruccions de l’ajuda
per veure si funcionen amb les formes proposades, però no me n’he sortit.
Estic treballant amb la versió 2.4, potser és per això?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Moltes gràcies,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p> </o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Documents adjunts:<br>
<br>
---------------------------------------------------<br>
Judith Rodríguez Vallverdú</span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Àrea de Recerca Sectorial<br>
<a href="http://www.termcat.cat"><font color="#910a2b"><span style='color:#910A2B'>www.termcat.cat</span></font></a><br>
---------------------------------------------------</span></font> <br>
<font size=1 face=Arial><span style='font-size:7.5pt;font-family:Arial'>La
informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i s'adreça
exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si rebeu aquest missatge
per error, us informem que no se'n permet la reproducció o divulgació, i us
preguem que ho comuniqueu al remitent per aquesta mateixa via i n'elimineu
qualsevol còpia digital o impresa. Gràcies. </span></font><o:p></o:p></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p> </o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>