[OpenOffice] Dubtes ODBC

Jordi Mas jmas a softcatala.org
dim jun 17 09:54:07 CEST 2008


En/na RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith ha escrit:
>
> Bon dia,
>
> algú em sabria respondre aquesta consulta?
>
> Moltes gràcies,
>
> Documents adjunts:
>
> ---------------------------------------------------
> Judith Rodríguez Vallverdú
>
> Àrea de Recerca Sectorial
> www.termcat.cat <http://www.termcat.cat>
> ---------------------------------------------------
> La informació inclosa en aquest missatge electrònic és confidencial i 
> s'adreça exclusivament al destinatari o destinataris indicats. Si 
> rebeu aquest missatge per error, us informem que no se'n permet la 
> reproducció o divulgació, i us preguem que ho comuniqueu al remitent 
> per aquesta mateixa via i n'elimineu qualsevol còpia digital o 
> impresa. Gràcies.
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> *De:* openoffice-bounces a llistes.softcatala.org 
> [mailto:openoffice-bounces a llistes.softcatala.org] *En nom de 
> *RODRÍGUEZ i VALLVERDÚ Judith
> *Enviat:* jueves, 12 de junio de 2008 10:46
> *Per a:* Traducció al català de l'OpenOffice.org
> *Tema:* [OpenOffice] Dubtes ODBC
>
> Bon dia,
>
> estic traduint el fitxer shared\explorer\database.po i trobo el 
> fragment següent (en podeu consultar el context complet entrant a 
> l’ajuda del Base, entrada de l’índex queries/creating in design view 
> (Base)):
>
> *Date fields* are represented as #Date# to clearly identify them as 
> dates. The date condition will be reproduced in the resulting SQL 
> statement in the following ODBC - compliant way:
>
> Date
>
> 	
>
> {D'YYYY-MM-DD'}
>
> Date time
>
> 	
>
> {D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}
>
> Time
>
> 	
>
> {D'HH:MM:SS'}
>
> OpenOffice.org also supports the following *Escape sequences* known 
> from ODBC and JDBC:
>
> Date
>
> 	
>
> {d 'YYYY-MM-DD'}
>
> Time
>
> 	
>
> {t 'HH:MI:SS[.SS]'} - [ ] optional
>
> DateTime
>
> 	
>
> {ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'} - [ ] optional
>
> Example: select {d '1999-12-31'} from world.years
>
> *Like *Escape Sequence: {escape 'escape-character'}
>
> Example: select * from Item where ItemName like 'The *%' {escape '*'}
>
> The example will give you all of the entries where the item name 
> begins with 'The *'. This means that you can also search for 
> characters that would otherwise be interpreted as placeholders, such 
> as *, ?, _, % or the period.
>
> *Outer Join* Escape Sequence: {oj outer-join}
>
> Example: select Article.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON 
> item.no=orders.ANR}
>
> Em plantegen dubte les qüestions següents:
>
> - Què he de fer amb els elements que hi ha entre claudàtors? Cal 
> traduir-ne res?
>
> - En els exemples què caldria traduir?
>
> Moltes gràcies,
>
> Documents adjunts:
>
Hola,

En principi deixeu-lo tot en anglès si us plau.

Atentament,

-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
Més informació sobre la llista de correu OpenOffice