[OpenOffice] Canvis a la darrera setmana

esparver - esparvermail a gmail.com
dic abr 16 18:23:00 CEST 2008


Sí, ja vaig dir que no tinc més remei que treballar sobre el pootle.2008/4/15 Jordi Mas <jmas a softcatala.org>:
> Ep!
>
> Envio un diff amb els canvis que s'ha produït al Pootle la setmana passada.
>
> Entenc que tots aquests canvis els ha produït en Jordi
> <esparvermail a gmail.com>.
>
> Jordi, estàs traduint usant el Pootle directament o baixes els fitxers
> PO, els puges, i després els puges?
>
> Si algú troba alguna cosa que ho comenti en la llista.
>
> Jordi,
>
>
>
> --
>
> Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
> Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
> Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/
>
>
>
> Index: helpcontent2-ca/smath/04.po
> ===================================================================
> --- helpcontent2-ca/smath/04.po (revision 506)
> +++ helpcontent2-ca/smath/04.po (working copy)
> @@ -6,19 +6,18 @@
>
> "nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20helpconten"
>  "t2/source/text/smath/04.oo&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
>  "POT-Creation-Date: 2008-03-13 18:44+0900\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-02-29 13:40+0000\n"
> +"PO-Revision-Date: 2008-04-15 12:27+0100\n"
>  "Last-Translator: esparver <esparvermail a gmail.com>\n"
>  "Language-Team: LANGUAGE <LL a li.org>\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1rc1\n"
> +"X-Generator: Pootle 1.1.0rc2\n"
>  "X-Accelerator-Marker: ~\n"
>
>  #: 01020000.xhp#bm_id3154702.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid "<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value>"
> -msgstr "<bookmark_value>dreceres de teclat; a les
> fórmules</bookmark_value>"
> +msgstr "<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value>"
>
>  #: 01020000.xhp#hd_id3083451.29.help.text
>  msgid "Shift+Tab"
> @@ -91,7 +90,7 @@
>
>  #: 01020000.xhp#par_id3149871.8.help.text
>  msgid "Next Marker (Placeholder)"
> -msgstr "Marcador següent (Placeholder)"
> +msgstr "Marcador següent "
>
>  #: 01020000.xhp#par_id3150203.20.help.text
>  msgid ""
> @@ -121,7 +120,7 @@
>
>  #: 01020000.xhp#par_id3151390.10.help.text
>  msgid "Previous Marker (Placeholder)"
> -msgstr "Marcador anterior (Placeholder)"
> +msgstr "Marcador anterior "
>
>  #: 01020000.xhp#par_id3153003.18.help.text
>  msgid "Update"
> @@ -132,7 +131,7 @@
>  "The following shortcut keys correspond to commands in the
> <emph>Edit</emph> "
>  "and <emph>View </emph>menus."
>  msgstr ""
> -"Les següents dreceres de teclat corresponen a ordres dels menus "
> +"Les següents dreceres de teclat corresponen a ordres dels menús "
>  "<emph>Edita</emph> i <emph>Visualitza </emph>."
>
>  #: 01020000.xhp#par_id3153723.28.help.text
> Index: helpcontent2-ca/smath/guide.po
> ===================================================================
> --- helpcontent2-ca/smath/guide.po   (revision 506)
> +++ helpcontent2-ca/smath/guide.po   (working copy)
> @@ -6,17 +6,16 @@
>
> "nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20helpconten"
>  "t2/source/text/smath/guide.oo&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
>  "POT-Creation-Date: 2008-03-13 18:46+0900\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-02-29 13:52+0000\n"
> +"PO-Revision-Date: 2008-04-15 12:55+0100\n"
>  "Last-Translator: esparver <esparvermail a gmail.com>\n"
>  "Language-Team: LANGUAGE <LL a li.org>\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1rc1\n"
> +"X-Generator: Pootle 1.1.0rc2\n"
>  "X-Accelerator-Marker: ~\n"
>
>  #: align.xhp#bm_id3156384.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>aligning; characters in %PRODUCTNAME "
>  "Math</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; manually "
> @@ -86,7 +85,6 @@
>  msgstr "Alineació manual de les parts d'una fórmula"
>
>  #: attributes.xhp#bm_id3145792.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>attributes; changing in $[officename] "
>  "Math</bookmark_value><bookmark_value>font attributes;changing "
> @@ -149,7 +147,6 @@
>  msgstr "Canviar els atributs per defecte"
>
>  #: brackets.xhp#bm_id3152596.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>brackets; merging formula "
>  "parts</bookmark_value><bookmark_value>formula parts; "
> @@ -208,7 +205,6 @@
>  msgstr "Fusió de les parts de la fórmula entre claudàtors"
>
>  #: comment.xhp#bm_id3155961.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>comments; entering in $[officename] "
>  "Math</bookmark_value><bookmark_value>inserting;comments in $[officename]
> "
> @@ -258,7 +254,6 @@
>  msgstr "Introducció de comentaris"
>
>  #: keyboard.xhp#bm_id3149018.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>accessibility; $[officename] Math
> shortcuts</bookmark_value>"
>  msgstr ""
> @@ -298,7 +293,7 @@
>
>  #: keyboard.xhp#par_id3150213.6.help.text
>  msgid "Choose the command <emph>Insert - Object - Formula</emph>."
> -msgstr "Trieu l'ordre <emph>Inserta - Objecte - Fórmula</emph>."
> +msgstr "Trieu l'ordre <emph>Insereix - Objecte - Fórmula</emph>."
>
>  #: keyboard.xhp#par_id3150298.1.help.text
>  msgid "You can control $[officename] Math without a mouse."
> @@ -337,7 +332,7 @@
>  "If the Selection window is open, use F6 to switch from the Commands
> window "
>  "to the Selection window and back."
>  msgstr ""
> -"Si la finestra de seleció ja està oberta, utilitzeu F6 per canviar de la
> "
> +"Si la finestra de selecció ja està oberta, utilitzeu F6 per canviar de la
> "
>  "finestra d'ordres a la de selecció."
>
>  #: keyboard.xhp#tit.help.text
> @@ -345,7 +340,6 @@
>  msgstr "Dreceres (Accessabilitat de l'$[officename] Math)"
>
>  #: limits.xhp#bm_id8404492.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>limits;in "
>  "sums/integrals</bookmark_value><bookmark_value>integral "
> @@ -360,26 +354,32 @@
>  "<variable id=\"limits\"><link
> href=\"text/smath/guide/limits.xhp\">Working with "
>  "Limits</link></variable>"
>  msgstr ""
> +"<variable id=\"limits\"><link
> href=\"text/smath/guide/limits.xhp\">Treballant "
> +"amb límits</link></variable>"
>
>  #: limits.xhp#hd_id9881893.help.text
>  msgid "How can I define the limits in a Sum or Integral formula?"
> -msgstr ""
> +msgstr "Com puc definir els límits en un sumatori o en una integral?"
>
>  #: limits.xhp#par_id1276589.help.text
>  msgid ""
>  "You see the Math input window and the Selection window. If you don't see
> the "
>  "Selection window, you can enable it in the View menu."
>  msgstr ""
> +"Veureu la finestra d'entrada del Math i la finestra de selecció. Si no
> veieu "
> +"la finestra de selecció podeu activar-la al menú de Visualització."
>
>  #: limits.xhp#par_id1965697.help.text
>  msgid "Click in the input window and enter the following line:"
> -msgstr ""
> +msgstr "Feu clic a la finestra d'entrada i introduïu la linia següent:"
>
>  #: limits.xhp#par_id260322.help.text
>  msgid ""
>  "<link href=\"text/smath/01/03090909.xhp\">Example of Integral and Sum "
>  "ranges</link>"
>  msgstr ""
> +"<link href=\"text/smath/01/03090909.xhp\">Exemple de rangs d'integrals i
> "
> +"sumatoris</link>"
>
>  #: limits.xhp#par_id3021332.help.text
>  msgid ""
> @@ -449,7 +449,6 @@
>  msgstr ""
>
>  #: limits.xhp#par_id8679158.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid "k = 0"
>  msgstr "k = 0"
>
> @@ -460,7 +459,7 @@
>
>  #: limits.xhp#par_id9004486.help.text
>  msgid "int from{a} to{b} f(x)`dx"
> -msgstr ""
> +msgstr "int from{a} to{b} f(x)`dx"
>
>  #: limits.xhp#par_id9406414.help.text
>  msgid ""
> @@ -518,6 +517,10 @@
>  "breaks</bookmark_value><bookmark_value>wrapping text;in "
>  "formulas</bookmark_value>"
>  msgstr ""
> +"<bookmark_value>line breaks; in "
> +"formulas</bookmark_value><bookmark_value>formulas;line "
> +"breaks</bookmark_value><bookmark_value>wrapping text;in "
> +"formulas</bookmark_value>"
>
>  #: newline.xhp#hd_id3146970.1.help.text
>  msgid ""
> @@ -553,6 +556,9 @@
>  "okmark_value>inserting;brackets</bookmark_value><bookmark_value>distances
> "
>  "between brackets</bookmark_value>"
>  msgstr ""
> +"<bookmark_value>brackets; inserting in %PRODUCTNAME
> Math</bookmark_value><bo"
> +"okmark_value>inserting;brackets</bookmark_value><bookmark_value>distances
> "
> +"between brackets</bookmark_value>"
>
>  #: parentheses.xhp#hd_id3150751.2.help.text
>  msgid ""
> @@ -586,9 +592,8 @@
>  msgstr "size *2 langle x rangle"
>
>  #: parentheses.xhp#par_id3150344.4.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid "size *2 \\langle x \\rangle"
> -msgstr "size *2 langle x rangle"
> +msgstr "size *2 \\langle x \rangle"
>
>  #: parentheses.xhp#par_id3155960.6.help.text
>  msgid "left lbrace x right none"
> @@ -599,7 +604,6 @@
>  msgstr "Inserir claudàtors"
>
>  #: text.xhp#bm_id3155962.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>text strings; entering in $[officename] "
>  "Math</bookmark_value><bookmark_value>direct text; entering in
> $[officename] "
> @@ -612,13 +616,12 @@
>  "Math</bookmark_value>"
>
>  #: text.xhp#hd_id5676442.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<variable id=\"text\"><link href=\"text/smath/guide/text.xhp\"
> name=\"Entering "
>  "Text\">Entering Text</link></variable>"
>  msgstr ""
> -"<variable id=\"comment\"><link href=\"text/smath/guide/comment.xhp\" "
> -"name=\"Entering Comments\">Introducció de comentaris</link></variable>"
> +"<variable id=\"text\"><link href=\"text/smath/guide/text.xhp\"
> name=\"Entering "
> +"Text\">Entering Text</link></variable>"
>
>  #: text.xhp#hd_id8509170.help.text
>  msgid "How to enter direct text strings that do not get interpreted?"
> @@ -626,7 +629,7 @@
>
>  #: text.xhp#par_id3304544.help.text
>  msgid "W rSup { size 8{} * {} }"
> -msgstr ""
> +msgstr "W rSup { size 8{} * {} }"
>
>  #: text.xhp#par_id337229.help.text
>  msgid ""
> @@ -658,7 +661,7 @@
>
>  #: text.xhp#par_id9413739.help.text
>  msgid "W rSup { size 8{*} }"
> -msgstr ""
> +msgstr "W rSup { size 8{*} }"
>
>  #: text.xhp#par_id9961851.help.text
>  msgid ""
> @@ -667,9 +670,8 @@
>  msgstr ""
>
>  #: text.xhp#par_idN105D0.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid "Examples:"
> -msgstr "Exemple:"
> +msgstr "Exemples:"
>
>  #: text.xhp#tit.help.text
>  msgid "Entering Text"
> Index: helpcontent2-ca/smath/00.po
> ===================================================================
> --- helpcontent2-ca/smath/00.po (revision 506)
> +++ helpcontent2-ca/smath/00.po (working copy)
> @@ -6,13 +6,13 @@
>
> "nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20helpconten"
>  "t2/source/text/smath/00.oo&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
>  "POT-Creation-Date: 2008-03-13 18:43+0900\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-02-29 14:12+0000\n"
> +"PO-Revision-Date: 2008-04-15 12:17+0100\n"
>  "Last-Translator: esparver <esparvermail a gmail.com>\n"
>  "Language-Team: LANGUAGE <LL a li.org>\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1rc1\n"
> +"X-Generator: Pootle 1.1.0rc2\n"
>  "X-Accelerator-Marker: ~\n"
>
>  #: 00000004.xhp#hd_id3152598.1.help.text
> @@ -90,7 +90,8 @@
>  msgctxt "00000004.xhp#par_id3147220.78.help.text"
>  msgid "Choose <emph>View - Selection</emph> - in the Selection window,
> click"
>  msgstr ""
> -"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - in the Selection window,
> click"
> +"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - Feu clic a la finestra de "
> +"selecció"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3147260.help.text
>  msgid ""
> @@ -110,7 +111,8 @@
>  msgctxt "00000004.xhp#par_id3147313.81.help.text"
>  msgid "Choose <emph>View - Selection</emph> - in the Selection window,
> click"
>  msgstr ""
> -"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - in the Selection window,
> click"
> +"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - Feu clic a la finestra de "
> +"selecció"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3147330.45.help.text
>  msgid "Brackets"
> @@ -127,7 +129,7 @@
>  #: 00000004.xhp#par_id3147419.57.help.text
>  msgid "<variable id=\"fmtsgr\">Choose <emph>Format - Font
> Size</emph></variable>"
>  msgstr ""
> -"<variable id=\"fmtsgr\">Trieu <emph>Format - Tamany de "
> +"<variable id=\"fmtsgr\">Trieu <emph>Format - Mida de la "
>  "lletra</emph></variable>"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3147482.58.help.text
> @@ -218,7 +220,7 @@
>  msgid ""
>  "<variable id=\"textmodus\">Choose <emph>Format - Text
> Mode</emph></variable>"
>  msgstr ""
> -"<variable id=\"textmodus\">Trieu <emph>Format - Mode
> Text</emph></variable>"
> +"<variable id=\"textmodus\">Trieu <emph>Format - Mode de
> Text</emph></variable>"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3149687.37.help.text
>  msgid ""
> @@ -268,7 +270,8 @@
>  msgctxt "00000004.xhp#par_id3150581.80.help.text"
>  msgid "Choose <emph>View - Selection</emph> - in the Selection window,
> click"
>  msgstr ""
> -"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - in the Selection window,
> click"
> +"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - Feu clic a la finestra de "
> +"selecció"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3150686.54.help.text
>  msgid "Set Operations"
> @@ -399,11 +402,12 @@
>  msgctxt "00000004.xhp#par_id3153968.91.help.text"
>  msgid "Choose <emph>View - Selection</emph> - in the Selection window,
> click"
>  msgstr ""
> -"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - in the Selection window,
> click"
> +"Trieu <emph>Visualitza - Selecció</emph> - Feu clic a la finestra de "
> +"selecció"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3154020.11.help.text
>  msgid "Choose <emph>Edit - Next Error</emph>"
> -msgstr "Trieu <emph>Edita - següent</emph>"
> +msgstr "Trieu <emph>Edita - següent error</emph>"
>
>  #: 00000004.xhp#par_id3154106.71.help.text
>  msgid "Choose <emph>View - Selection -</emph> symbol in the Selection
> window:"
> Index: helpcontent2-ca/smath/01.po
> ===================================================================
> --- helpcontent2-ca/smath/01.po (revision 506)
> +++ helpcontent2-ca/smath/01.po (working copy)
> @@ -6,7 +6,7 @@
>
> "nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20helpconten"
>  "t2/source/text/smath/01.oo&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
>  "POT-Creation-Date: 2008-03-13 18:44+0900\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-03-29 20:49+0000\n"
> +"PO-Revision-Date: 2008-04-15 11:59+0100\n"
>  "Last-Translator: esparver <esparvermail a gmail.com>\n"
>  "Language-Team: LANGUAGE <LL a li.org>\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
> @@ -236,7 +236,6 @@
>  "tot</link>"
>
>  #: 03060000.xhp#par_id3148571.2.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"SID_ADJUST\">Displays the entire formula in the maximum size
> "
>  "possible so that all elements are included. The formula is reduced or "
> @@ -251,10 +250,10 @@
>  "<ahelp hid=\"SID_ADJUST\">Mostra la fórmula sencera amb la mida més gran
> "
>  "possible de manera que hi siguin tots els elements. La fórmula s'estira o
> "
>  "s'encongeix de manera que tots els elements pugin ser vistos a l'àrea de
> "
> -"treball. <emph>Mostra-ho tot</emph> és equivalent a l'icona de
> <emph>fórmula "
> +"treball. <emph>Mostra-ho tot</emph> és equivalent a l'icona
> <emph>fórmula "
>  "sencera</emph> a la barra d'eines.</ahelp> L'escala actual es mostra a la
> "
>  "barra d'estat. Una selecció de les diferents opcions d'escala són "
> -"accessibles mitjantzant el <link "
> +"accessibles mitjançant el <link "
>  "href=\"text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue\" name=\"context
> menu\">menú "
>  "contextual</link>. El menú contextual a l'àrea de treball també conté les
> "
>  "opcions d'escala."
> @@ -305,16 +304,14 @@
>  msgstr "<bookmark_value>changes; accepting automatically</bookmark_value>"
>
>  #: 03080000.xhp#hd_id3154702.1.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<link href=\"text/smath/01/03080000.xhp\" name=\"AutoRefresh "
>  "Display\">AutoRefresh Display</link>"
>  msgstr ""
>  "<link href=\"text/smath/01/03080000.xhp\" name=\"AutoRefresh "
> -"Display\">Autorefresc de la visualització</link>"
> +"Display\">Autorefresc de la visualitzat</link>"
>
>  #: 03080000.xhp#par_id3154656.2.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"SID_AUTO_REDRAW\">Choose this command to automatically
> refresh a "
>  "modified formula. If you do not select this option, the formula will only
> be "
> @@ -322,12 +319,11 @@
>  "F9.</ahelp>"
>  msgstr ""
>  "<ahelp hid=\"SID_AUTO_REDRAW\">Trieu aquesta ordre per refrescar "
> -"automàticament<emph>Visualització - Refresca</emph> i premeu F9.</ahelp>"
> +"automàticament<emph>Visualitza - Refresca</emph> i premeu F9.</ahelp>"
>
>  #: 03080000.xhp#tit.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid "AutoRefresh Display"
> -msgstr "Autorefresc de la visualització"
> +msgstr "Autorefresc de la pantalla"
>
>  #: 03090000.xhp#bm_id3155963.help.text
>  msgid ""
> @@ -526,7 +522,6 @@
>  msgstr "Multiplicació (punt)"
>
>  #: 03090100.xhp#par_id3149376.36.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "Type <emph>sub</emph> or <emph>sup</emph> in the Commands window to add "
>  "indexes and powers to the characters in your formula; for example, a sub
> 2."
> @@ -585,7 +580,7 @@
>  "is down. This command is also available in the context menu of the "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XWIDEBSLASHY\">Escriviu <emph>un widebslash b</emph>
> a la "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XWIDEBSLASHY\">Escriviu <emph>un wideslash b</emph>
> a la "
>  "finestra <emph>d'ordres</emph> per fer dos caràcters amb una barra (de
> dalt "
>  "a l'esquerra a baix a la dreta) entre ells.</ahelp> Els caràcters es
> situen "
>  "de tal forma que tot el que hi ha q l'esquerra de la barra és a baix i
> tot "
> @@ -612,7 +607,6 @@
>  "marcadors.</ahelp> També podeu escriure<emph><?>+<?></emph> en la
> finestra ."
>
>  #: 03090100.xhp#par_id3150464.27.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "You can also insert user-defined unary operators by typing "
>  "<emph>uoper</emph> in the <emph>Commands</emph> window, followed by the "
> @@ -801,27 +795,24 @@
>  msgstr "Divisió (fracció)"
>
>  #: 03090100.xhp#par_id3155082.34.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "Type <emph><?>odot<?></emph> in the <emph>Commands</emph> window to
> insert a "
>  "<emph>circled dot operator</emph> in the formula."
>  msgstr ""
>  "Escriviu <emph><?>odivide<?></emph> a la finestra d'<emph>ordres</emph>
> per "
> -"inserir un <emph>operrador divisió encerclat</emph> a la fórmula."
> +"inserir un <emph>operador divisió encerclat</emph> a la fórmula."
>
>  #: 03090100.xhp#par_id3155125.18.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XOVERY\">Inserts a fraction with two "
>  "placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?>over<?></emph> in the "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XCDOTY\">Insereix un operador punt(multiplicació)
> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>cdot<?></emph> a la "
> -"finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XCDOTY\">Insereix una fracció amb dos
> marcadors.</ahelp> "
> +"També podeu escriure <emph><?>over<?></emph> a la finestra "
> +"<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090100.xhp#par_id3155383.41.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "If you want to use a colon ':' as division sign, choose <emph>Tools - "
>  "Symbols - Catalog</emph> or click the <emph>Catalog</emph> icon on the
> Tools "
> @@ -833,16 +824,16 @@
>  "use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the "
>  "Commands window, for example, <emph>a %divide b = c</emph>."
>  msgstr ""
> -"Si voleu usar dos punts ':' com a signe de divisió escolliu
> <emph>Eines-"
> -"simbols-catàleg</emph> o cliqueu a la icona <emph>catàleg</emph> a la
> barra "
> +"Si voleu usar dos punts ':' com a signe de divisió escolliu
> <emph>Eines-s"
> +"ímbols-catàleg</emph> o cliqueu a la icona <emph>catàleg</emph> a la
> barra "
>  "d'eines. Cliqueu el botó <emph>edita</emph> al diàleg que s'obre i
> aleshores "
>  "el joc de símbols <emph>especials</emph>. Introduïu un nom significatiu
> al "
> -"cantó del <emph>simbol</emph>, per exemple \"divideix\" i and then click
> the "
> -"colon in the set of symbols. Click <emph>Add</emph> and then "
> -"<emph>OK</emph>. Click <emph>OK</emph> to close the <emph>Symbols</emph>
> "
> -"dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by "
> -"entering its name in the Commands window, for example, <emph>a %divide b
> = "
> -"c</emph>."
> +"cantó del <emph>símbol</emph>, per exemple \"divideix\" i aleshores
> cliqueu "
> +"els dos punts del joc de símbols. Cliqueu <emph>Afegeix</emph> i després
> "
> +"<emph>OK</emph>. Cliqueu <emph>OK</emph> per tancar el diàleg de "
> +"<emph>símbols</emph>. Ara ja podeu usar el nou símbol, en aquest cas els
> dos "
> +"punts entrant el seu nom a la finestra d'ordes, per exemple <emph>a "
> +"%divideix b = c</emph>."
>
>  #: 03090100.xhp#par_id3155991.7.help.text
>  msgid "Minus"
> @@ -903,7 +894,6 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3151098\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN101B0.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3155898\" src=\"starmath/res/un21206.png\"
> width=\"0.3335inch\" "
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3155898\">Icon</alt></image>"
> @@ -920,7 +910,6 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3149308\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN10226.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3148982\" src=\"starmath/res/un21208.png\"
> width=\"0.3335inch\" "
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3148982\">Icon</alt></image>"
> @@ -937,7 +926,6 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3155140\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN10298.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3149168\" src=\"starmath/res/un21210.png\"
> width=\"0.3335inch\" "
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3149168\">Icon</alt></image>"
> @@ -946,7 +934,6 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3149308\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN102D1.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3148765\" src=\"starmath/res/un21211.png\"
> width=\"0.3335inch\" "
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3148765\">Icon</alt></image>"
> @@ -955,7 +942,6 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3148776\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN1030A.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3147418\" src=\"starmath/res/un21212.png\"
> width=\"0.3335inch\" "
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3147418\">Icon</alt></image>"
> @@ -964,13 +950,12 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3147116\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN10343.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3149566\" src=\"starmath/res/un21213.png\"
> width=\"0.25inch\" "
>  "height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3149566\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
>  "<image id=\"img_id3149814\" src=\"starmath/res/fo21604.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> -"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3149814\">Icon</alt></image>"
> +"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3149814\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090100.xhp#par_idN10383.help.text
>  msgid ""
> @@ -1083,41 +1068,38 @@
>  msgstr "igual que"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3146904.26.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XGTY\">Inserts the <emph>greater than "
>  "</emph>relation.</ahelp> You can also type <emph><?> gt <?></emph> or <?>
> > "
>  "<?> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XANDY\">Insereix un <emph>Booleà I</emph> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>and<?></emph> a la
> finestra "
> -"<emph>d'ordres</emph> window."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XANDY\">Insereix un símbol de ralació<emph> més gran
> "
> +"que</emph>.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>gt<?></emph> o <?> >
> <?> a "
> +"la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3147079.79.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XDIVIDESY\">Inserts the <emph>divides</emph> "
>  "character.</ahelp> You can also type <emph><?> divides <?></emph> in the
> "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTIMESY\">Insereix un 'x' de
> <emph>multiplicatió</emph> "
> -"amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>times<?></emph>
> a "
> -"la finestra<emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTIMESY\">Insereix un símbol de "
> +"<emph>divisió</emph>.</ahelp> També podeu escriure "
> +"<emph><?>divides<?></emph> a la finestra<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3147098.58.help.text
>  msgid "orthogonal to"
>  msgstr "ortogonal a"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3147258.3.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "The following is a complete list of the relations. The symbol next to the
> "
>  "name of the relation indicates that it can be accessed through the
> Selection "
>  "window (choose <emph>View - Selection</emph>) or through the context menu
> "
>  "of the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"A continuació es mostra una llista amb tots els operadors unaris i
> binaris. "
> -"El símbol al costat de l'operador indica que es pot accedir a través de
> la "
> +"A continuació es mostra una llista completa d'operadors de relació. El "
> +"símbol al costat de l'operador indica que es pot accedir a través de la "
>  "finestra de selecció (trieu <emph>Visualitza - Selecciona</emph>) o a
> través "
>  "del menú contextual de la finestra d'ordres."
>
> @@ -1126,15 +1108,14 @@
>  msgstr "fletxa doble cap a l'esquerra"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3147449.61.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XPARALLELY\">Inserts a <emph>parallel
> </emph>relation "
>  "with two placeholders.</ahelp> You can also type
> <emph><?>parallel<?></emph> "
>  "in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> -"<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de "
> +"relació<emph>paral·lel</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu "
> +"escriure <emph><?> parallel <?></emph> a la finestra
> <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3147495.25.help.text
>  msgid "greater than"
> @@ -1149,42 +1130,40 @@
>  msgstr "fletxa doble cap a dreta i esquerra"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3148721.85.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_DLRARROW\">Inserts the logical relation <emph>arrow
> with "
>  "double bar pointing left and right</emph> with two operators.</ahelp> You
> "
>  "can also type <emph>dlrarrow</emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_DRARROW\">Insereix l'operador lògic <emph>fletxa amb
> dues "
> -"barres apuntant cap a la dreta</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També "
> -"podeu escriure <emph>drarrow</emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"barres apuntant cap a la dreta</emph> amb dos operadors.</ahelp> També "
> +"podeu escriure <emph>dlrarrow</emph> a la finestra
> <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3148877.27.help.text
>  msgid "less than"
>  msgstr "menor que"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3148889.28.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XLTY\">Inserts the <emph>less than</emph> "
>  "relation.</ahelp> You can also type <emph><?>lt<?></emph> or <?> < <?> in
> "
>  "the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> -"<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>més
> petit "
> +"que</emph>.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> lt <?></emph> o <?> <
> <?> "
> +"a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3148976.57.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XORTHOY\">Inserts a character for an "
>  "<emph>orthogonal</emph> (right angled) relation with two "
>  "placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?> ortho <?></emph> in the
> "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> -"<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de "
> +"relació<emph>ortogonal</emph> (amb l'angle a la dreta) amb dos "
> +"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> ortho <?></emph> a la "
> +"finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3149164.82.help.text
>  msgctxt "03090200.xhp#par_id3149164.82.help.text"
> @@ -1192,14 +1171,13 @@
>  msgstr "no divideix"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3149177.81.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XNDIVIDESY\">This icon inserts the <emph>does not "
>  "divide</emph> character.</ahelp> You can also type "
>  "<emph><?>ndivides<?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTIMESY\">Insereix un 'x' de
> <emph>multiplicatió</emph> "
> -"amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>times<?></emph>
> a "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTIMESY\">Aquesta icona insereix un símbol de
> <emph>no "
> +"divideix</emph>.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>ndivides<?></emph>
> a "
>  "la finestra<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3149218.60.help.text
> @@ -1207,15 +1185,15 @@
>  msgstr "aproximandament igual a"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3149231.59.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XAPPROXY\">Inserts the <emph>approximately
> equal</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?>
> approx "
>  "<?> </emph>in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> -"<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de "
> +"relació<emph>aproximadament igual</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També
> "
> +"podeu escriure <emph><?> approx <?></emph> a la finestra "
> +"<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3149592.78.help.text
>  msgid ""
> @@ -1226,30 +1204,28 @@
>  "by</emph> amb dos marcadors."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3149599.83.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_DLARROW\">Inserts the logical relation <emph>arrow
> with "
>  "double bar pointing left</emph>.</ahelp> You can also type "
>  "<emph>dlarrow</emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_DRARROW\">Insereix l'operador lògic <emph>fletxa amb
> dues "
> -"barres apuntant cap a la dreta</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També "
> -"podeu escriure <emph>drarrow</emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"barres apuntant cap a l'esquerra</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També
> "
> +"podeu escriure <emph>dlarrow</emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3150006.31.help.text
>  msgid "less than or equal to"
>  msgstr "menor o igual que"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3150033.32.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XLEY\">Inserts the <emph>less than or equal
> to</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?> le "
>  "<?></emph> or <emph><?> <= <?></emph> in the <emph>Commands</emph>
> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> -"<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>menor
> o "
> +"igual</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> le
> "
> +"<?></emph> o <emph><?> <= <?></emph>a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3150171.66.help.text
>  msgid "greater than or equal to (slanted)"
> @@ -1289,6 +1265,9 @@
>  "<emph>inequality</emph> with two placeholders.</ahelp> You can also type
> "
>  "<emph><?> neq <?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XNEQY\">La icona o l'ordre <emph>neq</emph> insereix
> "
> +"símbol de <emph>desigualtat</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu
> "
> +"escriure <emph><?> neq <?></emph> a la finestra d'<emph>ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3151089.64.help.text
>  msgid "less than or equal to (slanted)"
> @@ -1299,15 +1278,14 @@
>  msgstr "idèntic a"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3152947.6.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XEQY\">Inserts an equal sign (=) with two "
>  "placeholders.</ahelp> You can also directly type <emph><?> = <?></emph>
> in "
>  "the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XCDOTY\">Insereix un operador punt(multiplicació)
> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>cdot<?></emph> a la "
> -"finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XCDOTY\">Insereix un signe d'igual (=) amb dos "
> +"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>=<?></emph> a la
> finestra "
> +"<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3152959.54.help.text
>  msgid "does not equal"
> @@ -1328,6 +1306,14 @@
>  "contained in the Selection window or in the context menu can be typed "
>  "manually in the Commands window."
>  msgstr ""
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_RELATIONS_CAT\">Podeu escollir entre varies
> relacions per "
> +"estructurar la vostra fórmula a l'<emph>$[officename] Math</emph>. Les "
> +"funcions de relació es mostren a la part inferior de la pantalla de "
> +"selecció.</ahelp> La llista també està al <link "
> +"href=\"text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue\" name=\"context
> menu\">menú "
> +"contextual</link> de la finestra d'<emph>ordres</emph>. Totes les
> relacions "
> +"que no estan a la finistra de selecció ni al menú contextual poden "
> +"escriure's manualment a la finestra d'ordres."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3153523.80.help.text
>  msgctxt "03090200.xhp#par_id3153523.80.help.text"
> @@ -1362,15 +1348,14 @@
>  "<emph><?> transl <?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3154078.63.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XLESLANTY\">Inserts a <emph>less than or equal
> to</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?>
> leslant "
>  "<?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> -"<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XLESLANTY\">Insereix un símbol de relació<emph>menor
> o "
> +"igual que</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure
> <emph><?> "
> +"leslant <?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3154104.5.help.text
>  msgid "is equal"
> @@ -1395,63 +1380,59 @@
>  msgstr "proporcional a"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3155088.69.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XPROPY\">Inserts the <emph>proportional to</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?> prop
> "
>  "<?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XANDY\">Insereix un <emph>Booleà I</emph> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>and<?></emph> a la
> finestra "
> -"<emph>d'ordres</emph> window."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XPROPY\">Insereix un símbol<emph>proporcional
> a</emph> "
> +"amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>prop<?></emph> a
> la "
> +"finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3155181.55.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XEQUIVY\">Inserts a character for the
> <emph>identical "
>  "to</emph> (congruent) relation with two placeholders.</ahelp> You can
> also "
>  "type <emph><?> equiv <?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTOWARDY\">Insereix un símbol de relació<emph>cap "
> -"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?> toward
> "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XEQUIVY\">Insereix un símbol d'<emph>idèntic
> a</emph> "
> +"(congruent) amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>
> equiv "
>  "<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3155379.30.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XGEY\">Inserts the <emph>greater than or equal
> to</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type <emph><?> ge "
>  "<?></emph> or <emph><?> >= <?></emph> in the <emph>Commands</emph>
> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XANDY\">Insereix un <emph>Booleà I</emph> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>and<?></emph> a la
> finestra "
> -"<emph>d'ordres</emph> window."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XGEY\">Insereix una relació<emph>més gran o igual "
> +"que</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure "
> +"<emph><?>ge<?></emph> o <emph><?> >= <?></emph>a la finestra "
> +"<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3155580.67.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XSIMEQY\">Inserts the <emph>similar or equal
> to</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type "
>  "<emph><?>simeq<?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XTIMESY\">Insereix un 'x' de
> <emph>multiplicatió</emph> "
> -"amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>times<?></emph>
> a "
> -"la finestra<emph>d'ordres</emph>."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XSIMEQY\">Insereix una relació <emph>similar o
> igual "
> +"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure "
> +"<emph><?>simeq<?></emph> a la finestra<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3155935.72.help.text
>  msgid "similar to"
>  msgstr "similar que"
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3155947.71.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XSIMY\">This icon inserts the <emph>similar
> to</emph> "
>  "relation with two placeholders.</ahelp> You can also type "
>  "<emph><?>sim<?></emph> in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XANDY\">Insereix un <emph>Booleà I</emph> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>and<?></emph> a la
> finestra "
> -"<emph>d'ordres</emph> window."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XSIMY\">Aquesta icona insereix una relació
> <emph>similar "
> +"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure "
> +"<emph><?>sim<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3156000.75.help.text
>  msgid ""
> @@ -1463,168 +1444,150 @@
>  "una fórmula."
>
>  #: 03090200.xhp#par_id3156098.65.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_XGESLANTY\">Inserts the <emph>greater than or equal
> "
>  "to</emph> relation with two placeholders.</ahelp> You can also type "
>  "<emph><?>geslant<?> </emph>in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_XANDY\">Insereix un <emph>Booleà I</emph> amb dos "
> -"marcadors.</ahelp> També podeu escriure <emph><?>and<?></emph> a la
> finestra "
> -"<emph>d'ordres</emph> window."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_XGESLANTY\">Insereix una relació <emph>més gran o
> igual "
> +"a</emph> amb dos marcadors.</ahelp> També podeu escriure "
> +"<emph><?>geslant<?></emph> a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN10086.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3153573\" src=\"starmath/res/bi21301.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153573\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
>  "<image id=\"img_id3153299\" src=\"starmath/res/bi21310.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153299\">Icon</alt></image>"
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153299\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN100BF.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3147523\" src=\"starmath/res/bi21302.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3147523\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
>  "<image id=\"img_id3149516\" src=\"starmath/res/bi21325.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3149516\">Icon</alt></image>"
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3149516\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN10101.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3154196\" src=\"starmath/res/bi21303.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3154196\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3154196\" src=\"starmath/res/bi21303.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3154196\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN10140.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3154835\" src=\"starmath/res/bi21304.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3154835\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3154835\" src=\"starmath/res/bi21304.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3154835\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN10182.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3147321\" src=\"starmath/res/bi21322.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3147321\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3149631\" src=\"starmath/res/bi21316.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3149631\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3147321\" src=\"starmath/res/bi21322.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3147321\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN101BF.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3151030\" src=\"starmath/res/bi21323.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151030\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3151030\" src=\"starmath/res/bi21323.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151030\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN101FC.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3155133\" src=\"starmath/res/bi21305.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3155133\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3155133\" src=\"starmath/res/bi21305.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3155133\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN1023B.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3147468\" src=\"starmath/res/bi21306.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3147468\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3148442\" src=\"starmath/res/bi21309.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3148442\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3147468\" src=\"starmath/res/bi21306.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3147468\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN10279.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3155982\" src=\"starmath/res/bi21307.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3155982\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3148442\" src=\"starmath/res/bi21309.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3148442\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3155982\" src=\"starmath/res/bi21307.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3155982\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN102B5.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3155773\" src=\"starmath/res/bi21308.png\"
> width=\"0.566cm\" "
>  "height=\"0.566cm\"><alt id=\"alt_id3155773\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3145772\" src=\"starmath/res/fo21606.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> -"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3145772\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3155773\" src=\"starmath/res/bi21308.png\"
> width=\"0.566cm\" "
> +"height=\"0.566cm\"><alt id=\"alt_id3155773\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN102F3.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3148442\" src=\"starmath/res/bi21309.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3148442\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
>  "<image id=\"img_id3148442\" src=\"starmath/res/bi21309.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3148442\">Icon</alt></image>"
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3148442\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN10331.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3153299\" src=\"starmath/res/bi21310.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153299\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
>  "<image id=\"img_id3153299\" src=\"starmath/res/bi21310.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153299\">Icon</alt></image>"
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153299\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN1036F.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3153976\" src=\"starmath/res/bi21311.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153976\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3153299\" src=\"starmath/res/bi21310.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153299\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3153976\" src=\"starmath/res/bi21311.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3153976\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN103AD.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
>  "<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN103EB.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3150103\" src=\"starmath/res/bi21313.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3150103\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3150103\" src=\"starmath/res/bi21313.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3150103\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN1042C.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3151228\" src=\"starmath/res/bi21314.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151228\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3151228\" src=\"starmath/res/bi21314.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151228\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN1046D.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3151003\" src=\"starmath/res/bi21315.png\"
> width=\"0.847cm\" "
>  "height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151003\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3151195\" src=\"starmath/res/bi21312.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> -"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151195\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3151003\" src=\"starmath/res/bi21315.png\"
> width=\"0.847cm\" "
> +"height=\"0.847cm\"><alt id=\"alt_id3151003\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090200.xhp#par_idN104AB.help.text
>  msgid ""
> @@ -1757,25 +1720,23 @@
>  "<?></emph> directament a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3147523.6.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_SUMX\">Inserts a <emph>summation sign</emph> with
> one "
>  "placeholder.</ahelp> You can also enter <emph>sum <?></emph> directly in
> the "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_LIMX\">Inserts the <emph>limit sign</emph> with one
> "
> -"placeholder.</ahelp> You can also enter <emph>lim <?></emph> directly in
> the "
> -"<emph>Commands</emph> window."
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_SUMX\">Insereix un símbol <emph>sumatori</emph> amb
> un "
> +"marcador.</ahelp> També podeu escriure directament <emph>sum <?></emph> "
> +"directament a la finestra d'<emph>ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3147592.22.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_LINTX\">Inserts a <emph>curve integral</emph> symbol
> with "
>  "one placeholder.</ahelp> You can also type <emph>lint <?></emph> directly
> "
>  "in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_IINTX\">Insereix un símbol <emph>d'integral
> doble</emph> "
> -"amb un marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>int <?></emph> "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_LINTX\">Insereix un símbol <emph>de corba
> integral</emph> "
> +"amb un marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>lint <?></emph> "
>  "directament a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3147618.19.help.text
> @@ -1822,6 +1783,14 @@
>  "All operators not contained in the Selection window or in the context
> menu "
>  "must be typed manually in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_OPERATORS_CAT\">Podeu escollir diferents operadors
> per "
> +"estructurar la vostra fórmula de l'<emph>$[officename] Math</emph>. Tots
> els "
> +"operadors disponibles apareixen a la part baixa de la finestra de "
> +"selecció.</ahelp> També estan llistats al <link "
> +"href=\"text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue\" name=\"context
> menu\">menú "
> +"contextual</link> de la finestra d'<emph>ordres</emph>. Tots els operados
> "
> +"que no estiguin ni a la finestra de sel·lecció ni al menú contextual es "
> +"poden escriure manualment a la finestra d'<emph>ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3149839.21.help.text
>  msgid "Curve Integral"
> @@ -1842,11 +1811,15 @@
>  "<?></emph> directament a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3150556.32.help.text
> +#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_FROMX\">Inserts a <emph>lower limit</emph> range "
>  "statement for integral and sum with placeholders.</ahelp> You can also
> type "
>  "<emph>from {<?>}<?></emph> directly in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_FROMX\">IInserewix un <emph>límit inferior</emph>
> range "
> +"statement for integral and sum with placeholders.</ahelp> You can also
> type "
> +"<emph>from {<?>}<?></emph> directly in the <emph>Commands</emph> window."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3151086.23.help.text
>  msgid "Double Curve Integral"
> @@ -1901,17 +1874,16 @@
>  "<emph>Commands</emph> window."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3153576.36.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "The following is a list of the available operators. An icon next to the "
>  "operator name indicates that it can be accessed through the Selection
> window "
>  "(choose <emph>View - Selection</emph>) or through the context menu of the
> "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"A continuació es mostra una llista amb tots els operadors unaris i
> binaris. "
> -"El símbol al costat de l'operador indica que es pot accedir a través de
> la "
> +"A continuació es mostra una llista amb tots els operadors disponibles. El
> "
> +"símbol al costat de l'operador indica que es pot accedir a través de la "
>  "finestra de selecció (trieu <emph>Visualitza - Selecciona</emph>) o a
> través "
> -"del menú contextual de la finestra d'ordres."
> +"del menú contextual de la finestra d'<emph>ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3154243.48.help.text
>  msgid ""
> @@ -1932,12 +1904,11 @@
>  msgstr ""
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3154323.43.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "The command <emph>limsup</emph> inserts the <emph>limit superior</emph>
> with "
>  "one placeholder."
>  msgstr ""
> -"L'ordre <emph>liminf</emph> insereix el<emph>límit inferior</emph> amb un
> "
> +"L'ordre <emph>limsup</emph> insereix el<emph>límit superior</emph> amb un
> "
>  "marcador."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3154475.38.help.text
> @@ -1954,14 +1925,13 @@
>  msgstr ""
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3154770.24.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_LLINTX\">Inserts a <emph>double curve
> integral</emph> "
>  "symbol with one placeholder.</ahelp> You can also type <emph>llint "
>  "<?></emph> directly in the <emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_IINTX\">Insereix un símbol <emph>d'integral
> doble</emph> "
> -"amb un marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>int <?></emph> "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_LLINTX\">Insereix un símbol <emph>d'integral
> doble</emph> "
> +"amb un marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>llint <?></emph> "
>  "directament a la finestra <emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090300.xhp#par_id3155076.42.help.text
> @@ -2076,31 +2046,28 @@
>  "height=\"0.3335inch\"><alt id=\"alt_id3149562\">Icon</alt></image>"
>
>  #: 03090300.xhp#par_idN102AA.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3147109\" src=\"starmath/res/fo21609.png\"
> width=\"0.25inch\" "
>  "height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3147109\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3147409\" src=\"starmath/res/fo21607.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> -"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3147409\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3147109\" src=\"starmath/res/fo21609.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> +"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3147109\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090300.xhp#par_idN102E6.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3147055\" src=\"starmath/res/fo21610.png\"
> width=\"0.25inch\" "
>  "height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3147055\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3147409\" src=\"starmath/res/fo21607.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> -"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3147409\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3147055\" src=\"starmath/res/fo21610.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> +"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3147055\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090300.xhp#par_idN10322.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<image id=\"img_id3154578\" src=\"starmath/res/fo21611.png\"
> width=\"0.25inch\" "
>  "height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3154578\">Icon</alt></image>"
>  msgstr ""
> -"<image id=\"img_id3145772\" src=\"starmath/res/fo21606.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> -"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3145772\">Icon</alt></image>"
> +"<image id=\"img_id3154578\" src=\"starmath/res/fo21611.png\"
> width=\"0.25inch\" "
> +"height=\"0.25inch\"><alt id=\"alt_id3154578\">Icona</alt></image>"
>
>  #: 03090300.xhp#par_idN1035E.help.text
>  msgid ""
> @@ -2184,14 +2151,13 @@
>  msgstr "Sinus hiperbòlic"
>
>  #: 03090400.xhp#par_id3145132.53.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_SINHX\">Inserts a hyperbolic sine with one "
>  "placeholder.</ahelp> You can also type <emph>sinh(<?>)</emph> in the "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_MINUSX\">Inserta un <emph>menys</emph> amb un "
> -"marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>-<?></emph> en la finestra "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_SINHX\">Inserta un sinus hiperbólic amb un "
> +"marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>sinh(<?>)</emph> a la
> finestra "
>  "<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090400.xhp#par_id3145231.68.help.text
> @@ -2264,14 +2230,13 @@
>  msgstr "Arrel quadrada"
>
>  #: 03090400.xhp#par_id3147746.41.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<ahelp hid=\"HID_SMA_SQRTX\">Inserts a square root symbol with one "
>  "placeholder.</ahelp> You can also type <emph>sqrt(<?>)</emph> in the "
>  "<emph>Commands</emph> window."
>  msgstr ""
> -"<ahelp hid=\"HID_SMA_MINUSX\">Inserta un <emph>menys</emph> amb un "
> -"marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>-<?></emph> en la finestra "
> +"<ahelp hid=\"HID_SMA_SQRTX\">Inserta un símbol d'arrel quadrada amb un "
> +"marcador.</ahelp> També podeu escriure <emph>sqrt(<?>)</emph> a la
> finestra "
>  "<emph>d'ordres</emph>."
>
>  #: 03090400.xhp#par_id3148792.23.help.text
> Index: helpcontent2-ca/smath/02.po
> ===================================================================
> --- helpcontent2-ca/smath/02.po (revision 506)
> +++ helpcontent2-ca/smath/02.po (working copy)
> @@ -6,24 +6,23 @@
>
> "nent=ui&comment=&short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20helpconten"
>  "t2/source/text/smath/02.oo&component=l10n&form_name=enter_issue\n"
>  "POT-Creation-Date: 2008-03-13 18:45+0900\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-02-29 13:39+0000\n"
> +"PO-Revision-Date: 2008-04-15 12:02+0100\n"
>  "Last-Translator: esparver <esparvermail a gmail.com>\n"
>  "Language-Team: LANGUAGE <LL a li.org>\n"
>  "MIME-Version: 1.0\n"
>  "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>  "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1rc1\n"
> +"X-Generator: Pootle 1.1.0rc2\n"
>  "X-Accelerator-Marker: ~\n"
>
>  #: 03010000.xhp#bm_id3149500.help.text
> -#, fuzzy
>  msgid ""
>  "<bookmark_value>formula cursor in $[officename] "
>  "Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] "
>  "Math</bookmark_value>"
>  msgstr ""
> -"<bookmark_value>cursor de la fórmula a l'$[officename] "
> -"Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; a l'$[officename] "
> +"<bookmark_value>formula cursor in $[officename] "
> +"Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] "
>  "Math</bookmark_value>"
>
>  #: 03010000.xhp#hd_id3149500.1.help.text
>
> _______________________________________________
> OpenOffice mailing list
> OpenOffice a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/openoffice
>
>Més informació sobre la llista de correu OpenOffice