[OpenOffice] Cadenes de l'OpenOffice.org 2.3

Jesús Corrius jesus a softcatala.org
dij ago 30 12:25:24 CEST 2007


Hola a tots,

He actualitzat el repository del subversion amb les cadenes de l'OOo 2.3.

Sobretot per la meva manca de temps, però també per la decisió en ferm
d'abandonar el projecte de traducció de l'OOo en català, aquestes
cadenes ja no entraran en la 2.3 oficial de Sun, però no és del tot
improbable que puguin entrar a les distros de Linux si hi ha prou
interès que així sigui.

Aquestes són les estadístiques del POs de UI. En resum, 1027 cadenes
per traduir i 5060 paraules.

./svtools/source/misc1.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   94 (100%)    176 (100%)       241
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      94        176          241

./svtools/source/control.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   36 (100%)    133 (100%)       132
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      36        133          132

./svtools/source/items1.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   11 (100%)     33 (100%)       37
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      11        33           37

./svtools/source/filter.vcl/filter.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   26 (100%)     55 (100%)       64
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      26        55           64

./svtools/source/productregistration.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    8 (100%)     51 (100%)       56
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      8        51           56

./svtools/source/uno.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    5 (100%)     10 (100%)       12
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      5        10           12

./svtools/source/dialogs.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   245 ( 99%)    821 ( 98%)       942
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     12 ( 1%)       n/a
Total:     246        833          942

./svtools/source/misc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   169 ( 97%)    866 ( 89%)      1057
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   5 ( 2%)     98 ( 10%)       n/a
Total:     174        964          1057

./svtools/source/contnr.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   47 (100%)    109 (100%)       117
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      47        109          117

./svtools/source/java.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   10 (100%)    132 (100%)       120
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      10        132          120

./svtools/source/plugapp.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   21 (100%)     59 (100%)       77
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      21        59           77

./readlicense_oo/docs/readme.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   108 ( 78%)    1730 ( 64%)      1814
fuzzy:      1 ( 0%)     3 ( 0%)       n/a
untranslated:  29 ( 21%)    955 ( 35%)       n/a
Total:     138       2688          1814

./xmlsecurity/source/component.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     19 (100%)       23
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1        19           23

./xmlsecurity/source/dialogs.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   58 ( 90%)    260 ( 84%)       296
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   6 ( 9%)     47 ( 15%)       n/a
Total:      64        307          296

./instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   475 (100%)    4046 (100%)      4625
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     475       4046          4625

./dbaccess/source/core/resource.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   38 ( 84%)    397 ( 87%)       408
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   7 ( 15%)     56 ( 12%)       n/a
Total:      45        453          408

./dbaccess/source/ui/dlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   345 ( 97%)    1636 ( 98%)      1915
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   8 ( 2%)     32 ( 1%)       n/a
Total:     353       1668          1915

./dbaccess/source/ui/control.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   19 (100%)     78 (100%)       117
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      19        78          117

./dbaccess/source/ui/tabledesign.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   67 (100%)    581 (100%)       661
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      67        581          661

./dbaccess/source/ui/querydesign.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   69 (100%)    379 (100%)       452
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      69        379          452

./dbaccess/source/ui/uno.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 ( 50%)     2 ( 25%)        3
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 50%)     6 ( 75%)       n/a
Total:      2         8           3

./dbaccess/source/ui/relationdesign.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    5 (100%)     47 (100%)       43
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      5        47           43

./dbaccess/source/ui/app.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   53 ( 91%)    267 ( 89%)       274
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   5 ( 8%)     31 ( 10%)       n/a
Total:      58        298          274

./dbaccess/source/ui/misc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   64 ( 96%)    198 ( 90%)       238
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 ( 3%)     21 ( 9%)       n/a
Total:      66        219          238

./dbaccess/source/ui/inc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   11 (100%)     26 (100%)       30
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      11        26           30

./dbaccess/source/ui/browser.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   38 ( 97%)    165 ( 98%)       193
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 2%)     2 ( 1%)       n/a
Total:      39        167          193

./dbaccess/source/sdbtools/resource.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    6 (100%)     50 (100%)       56
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      6        50           56

./goodies/source/filter.vcl/eos2met.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    7 (100%)     8 (100%)        8
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      7         8           8

./goodies/source/filter.vcl/egif.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    5 (100%)     8 (100%)       10
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      5         8           10

./goodies/source/filter.vcl/eps.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   14 (100%)     42 (100%)       49
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      14        42           49

./goodies/source/filter.vcl/eppm.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     6 (100%)        7
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4         6           7

./goodies/source/filter.vcl/epict.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    7 (100%)     8 (100%)        8
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      7         8           8

./goodies/source/filter.vcl/epbm.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     6 (100%)        7
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4         6           7

./goodies/source/filter.vcl/epgm.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     6 (100%)        7
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4         6           7

./odk/examples/java/EmbedDocument/EmbeddedObject.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 (100%)     7 (100%)       n/a
Total:      1         7           0

./odk/examples/java/Inspector.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 (100%)     4 (100%)       n/a
Total:      2         4           0

./odk/examples/DevelopersGuide/OfficeDev/FilterDevelopment/FlatXmlFilterDetection.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   5 (100%)     15 (100%)       n/a
Total:      5        15           0

./odk/examples/DevelopersGuide/OfficeDev/FilterDevelopment/AsciiFilter.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 (100%)     1 (100%)       n/a
Total:      1         1           0

./odk/examples/DevelopersGuide/Components/Addons/ProtocolHandlerAddon_java.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   6 (100%)     15 (100%)       n/a
Total:      6        15           0

./odk/examples/DevelopersGuide/Components/Addons/ProtocolHandlerAddon_cpp.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   6 (100%)     15 (100%)       n/a
Total:      6        15           0

./odk/examples/cpp/complextoolbarcontrols.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   8 (100%)     14 (100%)       n/a
Total:      8        14           0

./scaddins/source/datefunc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   30 ( 96%)    173 ( 93%)       155
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 3%)     12 ( 6%)       n/a
Total:      31        185          155

./scaddins/source/analysis.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   343 (100%)    1525 (100%)      1532
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     343       1525          1532

./svx/source/svdraw.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   531 (100%)    1354 (100%)      1814
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     531       1354          1814

./svx/source/gallery2.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   97 (100%)    183 (100%)       201
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      97        183          201

./svx/source/outliner.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    6 (100%)     8 (100%)       10
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      6         8           10

./svx/source/svxlink.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     6 (100%)        9
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4         6           9

./svx/source/fmcomp.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   24 (100%)     63 (100%)       76
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      24        63           76

./svx/source/src.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    3 (100%)     24 (100%)       27
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      3        24           27

./svx/source/form.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   240 ( 97%)    744 ( 93%)       869
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   6 ( 2%)     51 ( 6%)       n/a
Total:     246        795          869

./svx/source/tbxctrls.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   98 (100%)    159 (100%)       184
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      98        159          184

./svx/source/stbctrls.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   20 (100%)     68 (100%)       70
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      20        68           70

./svx/source/dialog.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:  2120 ( 97%)    5880 ( 95%)      6843
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  44 ( 2%)    272 ( 4%)       n/a
Total:     2164       6152          6843

./svx/source/unodialogs/textconversiondlgs.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   31 (100%)     60 (100%)       68
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      31        60           68

./svx/source/editeng.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   15 (100%)     23 (100%)       31
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      15        23           31

./svx/source/intro.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 ( 33%)     2 ( 0%)        3
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 ( 66%)    207 ( 99%)       n/a
Total:      3        209           3

./svx/source/accessibility.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   41 (100%)     95 (100%)       108
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      41        95          108

./svx/source/options.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   334 ( 97%)    943 ( 97%)      1134
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   9 ( 2%)     23 ( 2%)       n/a
Total:     343        966          1134

./svx/source/items.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   317 ( 99%)    971 ( 99%)      1124
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   3 ( 0%)     6 ( 0%)       n/a
Total:     320        977          1124

./svx/source/engine3d.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   89 (100%)    154 (100%)       192
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      89        154          192

./svx/source/toolbars.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   18 (100%)     46 (100%)       59
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      18        46           59

./svx/inc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   149 ( 99%)    210 ( 98%)       252
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     4 ( 1%)       n/a
Total:     150        214          252

./so3/src.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   170 (100%)    702 (100%)       754
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     170        702          754

./sysui/desktop/share.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   29 ( 85%)    137 ( 94%)       188
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   5 ( 14%)     8 ( 5%)       n/a
Total:      34        145          188

./basic/source/app.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   242 ( 94%)    920 ( 95%)      1213
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  13 ( 5%)     42 ( 4%)       n/a
Total:     255        962          1213

./basic/source/sbx.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    7 (100%)     8 (100%)        8
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      7         8           8

./basic/source/classes.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   128 (100%)    550 (100%)       752
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     128        550          752

./scp2/source/gnome.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     11 (100%)       11
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        11           11

./scp2/source/impress.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   15 (100%)     60 (100%)       68
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      15        60           68

./scp2/source/xsltfilter.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     3 (100%)        4
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1         3           4

./scp2/source/graphicfilter.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   28 (100%)     94 (100%)       97
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      28        94           97

./scp2/source/base.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    8 (100%)     40 (100%)       50
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      8        40           50

./scp2/source/activex.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     12 (100%)       13
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        12           13

./scp2/source/winexplorerext.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     18 (100%)       22
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        18           22

./scp2/source/writer.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   19 (100%)     85 (100%)       96
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      19        85           96

./scp2/source/math.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   11 (100%)     45 (100%)       48
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      11        45           48

./scp2/source/draw.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   14 (100%)     55 (100%)       64
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      14        55           64

./scp2/source/calc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   16 (100%)     70 (100%)       93
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      16        70           93

./scp2/source/python.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     30 (100%)       35
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4        30           35

./scp2/source/ooo.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   138 ( 65%)    480 ( 64%)       669
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  73 ( 34%)    266 ( 35%)       n/a
Total:     211        746          669

./scp2/source/quickstart.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     15 (100%)       19
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        15           19

./scp2/source/kde.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 (100%)     9 (100%)       n/a
Total:      2         9           0

./scp2/source/onlineupdate.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     13 (100%)       14
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        13           14

./scp2/source/testtool.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     1 (100%)        3
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1         1           3

./scp2/source/lingu.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     10 (100%)       12
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        10           12

./scp2/source/javafilter.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   20 ( 90%)    101 ( 96%)       132
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 ( 9%)     4 ( 3%)       n/a
Total:      22        105          132

./crashrep/source/all.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   43 (100%)    474 (100%)       472
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      43        474          472

./officecfg/registry/data/org/openoffice/Office.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   674 ( 98%)    861 ( 97%)       920
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  11 ( 1%)     23 ( 2%)       n/a
Total:     685        884          920

./officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:  1856 ( 94%)    4042 ( 93%)      5482
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  109 ( 5%)    272 ( 6%)       n/a
Total:     1965       4314          5482

./officecfg/registry/data/org/openoffice.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   3 (100%)     7 (100%)       n/a
Total:      3         7           0

./forms/source/resource.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   54 ( 90%)    289 ( 86%)       343
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   6 ( 10%)     46 ( 13%)       n/a
Total:      60        335          343

./connectivity/source/resource.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   20 ( 86%)    170 ( 84%)       206
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   3 ( 13%)     31 ( 15%)       n/a
Total:      23        201          206

./chart2/source/controller/dialogs.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   102 ( 39%)    172 ( 29%)       208
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  157 ( 60%)    411 ( 70%)       n/a
Total:     259        583          208

./vcl/source/src.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   70 ( 98%)    167 ( 98%)       186
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 1%)     2 ( 1%)       n/a
Total:      71        169          186

./accessibility/source/helper.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 (100%)     1 (100%)       n/a
Total:      1         1           0

./avmedia/source/viewer.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    5 (100%)     24 (100%)       29
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      5        24           29

./avmedia/source/framework.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   13 (100%)     14 (100%)       17
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      13        14           17

./desktop/source/deployment/registry/package.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     1 (100%)        4
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1         1           4

./desktop/source/deployment/registry/script.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     22 (100%)       27
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4        22           27

./desktop/source/deployment/registry/sfwk.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     2 (100%)        2
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1         2           2

./desktop/source/deployment/registry/component.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    5 (100%)     18 (100%)       18
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      5        18           18

./desktop/source/deployment/registry/configuration.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     4 (100%)        8
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2         4           8

./desktop/source/deployment/registry.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    6 (100%)     20 (100%)       41
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      6        20           41

./desktop/source/deployment/gui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   66 ( 85%)    240 ( 48%)       273
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  11 ( 14%)    251 ( 51%)       n/a
Total:      77        491          273

./desktop/source/deployment/manager.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    5 (100%)     18 (100%)       33
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      5        18           33

./desktop/source/deployment/misc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     1 (100%)        1
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1         1           1

./desktop/source/deployment/unopkg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    8 ( 88%)     53 ( 63%)       55
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 11%)     30 ( 36%)       n/a
Total:      9        83           55

./desktop/source/migration.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   38 ( 90%)    443 ( 87%)       477
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   4 ( 9%)     62 ( 12%)       n/a
Total:      42        505          477

./desktop/source/app.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   28 ( 96%)    317 ( 97%)       353
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 3%)     7 ( 2%)       n/a
Total:      29        324          353

./desktop/win32/source/setup.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   40 (100%)    147 (100%)       150
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      40        147          150

./sw/sdi.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   353 ( 99%)    998 ( 99%)      1421
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     1 ( 0%)       n/a
Total:     354        999          1421

./sw/source/core/unocore.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 (100%)     4 (100%)       n/a
Total:      2         4           0

./sw/source/core/undo.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   146 (100%)    356 (100%)       495
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     146        356          495

./sw/source/ui/frmdlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   139 (100%)    233 (100%)       301
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     139        233          301

./sw/source/ui/utlui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   432 ( 99%)    879 ( 99%)      1143
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     4 ( 0%)       n/a
Total:     433        883          1143

./sw/source/ui/chrdlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   89 (100%)    195 (100%)       250
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      89        195          250

./sw/source/ui/globdoc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     6 (100%)        7
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2         6           7

./sw/source/ui/web.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   11 (100%)     25 (100%)       29
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      11        25           29

./sw/source/ui/dbui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   278 ( 96%)    1105 ( 98%)      1324
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  11 ( 3%)     19 ( 1%)       n/a
Total:     289       1124          1324

./sw/source/ui/fldui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   174 (100%)    324 (100%)       409
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     174        324          409

./sw/source/ui/uiview.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   53 (100%)    203 (100%)       223
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      53        203          223

./sw/source/ui/docvw.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   55 ( 98%)    158 ( 96%)       222
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 1%)     6 ( 3%)       n/a
Total:      56        164          222

./sw/source/ui/wrtsh.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    6 (100%)     14 (100%)       17
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      6        14           17

./sw/source/ui/envelp.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   123 ( 94%)    233 ( 92%)       287
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   7 ( 5%)     20 ( 7%)       n/a
Total:     130        253          287

./sw/source/ui/table.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   133 (100%)    293 (100%)       356
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     133        293          356

./sw/source/ui/ribbar.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   102 (100%)    179 (100%)       218
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     102        179          218

./sw/source/ui/config.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   217 ( 99%)    538 ( 97%)       665
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 ( 0%)     15 ( 2%)       n/a
Total:     219        553          665

./sw/source/ui/index.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   173 (100%)    357 (100%)       418
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     173        357          418

./sw/source/ui/dialog.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   79 (100%)    185 (100%)       225
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      79        185          225

./sw/source/ui/app.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   176 ( 99%)    666 ( 99%)       792
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     1 ( 0%)       n/a
Total:     177        667          792

./sw/source/ui/smartmenu.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 (100%)     3 (100%)       n/a
Total:      1         3           0

./sw/source/ui/misc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   209 (100%)    433 (100%)       539
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     209        433          539

./sw/source/ui/inc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   22 (100%)     39 (100%)       53
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      22        39           53

./sw/source/ui/fmtui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   34 (100%)     55 (100%)       69
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      34        55           69

./sw/source/ui/shells.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   48 (100%)    136 (100%)       189
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      48        136          189

./sw/source/ui/lingu.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    8 (100%)     15 (100%)       26
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      8        15           26

./sw/source/ui/dochdl.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   12 (100%)     77 (100%)       75
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      12        77           75

./sc/source/core/src.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   273 ( 98%)    274 ( 98%)       275
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   3 ( 1%)     3 ( 1%)       n/a
Total:     276        277          275

./sc/source/ui/miscdlgs.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   47 (100%)     99 (100%)       130
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      47        99          130

./sc/source/ui/navipi.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   32 (100%)     46 (100%)       56
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      32        46           56

./sc/source/ui/docshell.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    4 (100%)     10 (100%)       10
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      4        10           10

./sc/source/ui/styleui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   16 (100%)     23 (100%)       35
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      16        23           35

./sc/source/ui/src.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:  1722 ( 98%)    9294 ( 98%)      9933
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  21 ( 1%)    114 ( 1%)       n/a
Total:     1743       9408          9933

./sc/source/ui/pagedlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   58 (100%)    128 (100%)       155
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      58        128          155

./sc/source/ui/dbgui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   216 ( 99%)    401 ( 94%)       487
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     24 ( 5%)       n/a
Total:     217        425          487

./sc/source/ui/drawfunc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   29 ( 87%)     53 ( 89%)       67
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   4 ( 12%)     6 ( 10%)       n/a
Total:      33        59           67

./sc/source/ui/formdlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   33 (100%)     43 (100%)       58
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      33        43           58

./basctl/source/basicide.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   163 ( 99%)    470 ( 99%)       563
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     2 ( 0%)       n/a
Total:     164        472          563

./basctl/source/dlged.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   17 ( 80%)     35 ( 22%)       46
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   4 ( 19%)    119 ( 77%)       n/a
Total:      21        154           46

./fpicker/source/office.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   37 ( 97%)     83 ( 84%)       101
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 2%)     15 ( 15%)       n/a
Total:      38        98          101

./sd/source/ui/dlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   303 ( 99%)    601 ( 99%)       739
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     1 ( 0%)       n/a
Total:     304        602          739

./sd/source/ui/slideshow.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    9 (100%)     14 (100%)       16
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      9        14           16

./sd/source/ui/animations.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   136 (100%)    275 (100%)       342
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     136        275          342

./sd/source/ui/notes.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 (100%)     2 (100%)       n/a
Total:      1         2           0

./sd/source/ui/app.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   780 ( 98%)    2149 ( 99%)      2598
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   8 ( 1%)     17 ( 0%)       n/a
Total:     788       2166          2598

./sd/source/ui/accessibility.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   11 (100%)     61 (100%)       54
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      11        61           54

./sd/source/core.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   73 (100%)    211 (100%)       266
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      73        211          266

./sd/source/filter/html.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   60 ( 98%)    153 ( 99%)       185
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 1%)     1 ( 0%)       n/a
Total:      61        154          185

./wizards/source/schedule.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   42 (100%)     66 (100%)       78
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      42        66           78

./wizards/source/template.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   58 (100%)    150 (100%)       162
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      58        150          162

./wizards/source/euro.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   79 (100%)    311 (100%)       357
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      79        311          357

./wizards/source/formwizard.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   571 (100%)    2790 (100%)      3076
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     571       2790          3076

./wizards/source/importwizard.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   77 (100%)    382 (100%)       361
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      77        382          361

./starmath/source.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   389 (100%)    703 (100%)       793
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     389        703          793

./extensions/source/scanner.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   23 (100%)     82 (100%)       81
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      23        82           81

./extensions/source/preload.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   18 (100%)    153 (100%)       194
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      18        153          194

./extensions/source/update/ui.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     18 (100%)       22
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        18           22

./extensions/source/update/check.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 ( 2%)     3 ( 1%)        5
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  38 ( 97%)    232 ( 98%)       n/a
Total:      39        235           5

./extensions/source/propctrlr.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   268 ( 80%)    607 ( 84%)       759
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  65 ( 19%)    112 ( 15%)       n/a
Total:     333        719          759

./extensions/source/dbpilots.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   51 (100%)    353 (100%)       368
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      51        353          368

./extensions/source/abpilot.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   43 (100%)    393 (100%)       417
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      43        393          417

./extensions/source/bibliography.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   71 ( 98%)    124 ( 98%)       163
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 1%)     2 ( 1%)       n/a
Total:      72        126          163

./filter/source/flash.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     10 (100%)       11
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        10           11

./filter/source/xsltdialog.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   57 (100%)    229 (100%)       235
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      57        229          235

./filter/source/config/fragments/internalgraphicfilters.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  27 (100%)     97 (100%)       n/a
Total:      27        97           0

./filter/source/config/fragments/types.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  16 (100%)     44 (100%)       n/a
Total:      16        44           0

./filter/source/config/fragments/filters.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   69 ( 98%)    235 ( 98%)       304
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 1%)     3 ( 1%)       n/a
Total:      70        238          304

./filter/source/pdf.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   72 ( 98%)    175 ( 98%)       238
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 1%)     3 ( 1%)       n/a
Total:      73        178          238

./sfx2/source/appl.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   189 ( 97%)    743 ( 94%)       847
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   4 ( 2%)     44 ( 5%)       n/a
Total:     193        787          847

./sfx2/source/doc.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   145 ( 98%)    618 ( 98%)       646
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 ( 1%)     12 ( 1%)       n/a
Total:     147        630          646

./sfx2/source/bastyp.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    2 (100%)     34 (100%)       31
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      2        34           31

./sfx2/source/config.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    1 (100%)     1 (100%)        1
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      1         1           1

./sfx2/source/dialog.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   217 ( 99%)    600 ( 99%)       687
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 0%)     1 ( 0%)       n/a
Total:     218        601          687

./sfx2/source/view.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   21 ( 95%)    170 ( 84%)       186
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   1 ( 4%)     32 ( 15%)       n/a
Total:      22        202          186

./sfx2/source/menu.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    7 (100%)     11 (100%)       18
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      7        11           18

./framework/source/classes.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   25 ( 83%)    128 ( 58%)       138
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   5 ( 16%)     90 ( 41%)       n/a
Total:      30        218          138

./shell/source/win32/shlxthandler/res.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   37 (100%)     45 (100%)       50
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:      37        45           50

./uui/source.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   91 ( 97%)    803 ( 92%)       852
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   2 ( 2%)     66 ( 7%)       n/a
Total:      93        869          852

./padmin/source.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:   182 (100%)    950 (100%)      1034
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:   0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
Total:     182        950          1034

./reportdesign/source/core/resource.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  16 (100%)     54 (100%)       n/a
Total:      16        54           0

./reportdesign/source/ui/dlg.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  96 (100%)    228 (100%)       n/a
Total:      96        228           0

./reportdesign/source/ui/report.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  76 (100%)    172 (100%)       n/a
Total:      76        172           0

./reportdesign/source/ui/inspection.po
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:    0 ( 0%)     0 ( 0%)        0
fuzzy:      0 ( 0%)     0 ( 0%)       n/a
untranslated:  39 (100%)    113 (100%)       n/a
Total:      39        113           0

TOTAL:
type       strings   words (source)  words (translation)
translated:  20394 ( 95%)   69072 ( 93%)      80513
fuzzy:      1 ( 0%)     3 ( 0%)       n/a
untranslated: 1027 ( 4%)    5060 ( 6%)       n/a
Total:    21422       74135         80513

File count:   193

Salutacions,

-- 
Jesús Corrius
http://www.corrius.org/bloc/Més informació sobre la llista de correu OpenOffice