<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 5 d’octubre de 2017 a les 23:20, Gil Forcada Codinachs <span dir="ltr"><<a href="mailto:gforcada@gnome.org" target="_blank">gforcada@gnome.org</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div><div>Bones,<br><br></div>una última actualització: he afegit un script (en python) al dipòsit: <a href="https://github.com/Softcatala/gnome-valencia/blob/master/valencianize.py" target="_blank">https://github.com/Softcatala/<wbr>gnome-valencia/blob/master/<wbr>valencianize.py</a><br><br></div>Només falta l'script d'en Xavi i ja el podrem provar del tot.<br></div><div><br></div><div>És rudimentari i té mil i una millores, però abans d'automatitzar-ho més crec que val la pena tenir aquest en producció i a partir d'aquí ja anirem millorant.<br></div><div><br></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Hola Gil,</div><div><br></div><div>Veig que açò havia quedat pendent d'una interacció per part meua...</div><div><br></div><div>El que no m'agradaria és "duplicar" el script que ja està aci (i que utilitzen tots els projectes) [1]</div><div><br></div><div>Potser podem fer això una cosa com la que s'explica aquí [2]</div><div><br></div></div></div><blockquote style="margin:0 0 0 40px;border:none;padding:0px"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><br></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><h2 style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:19px;line-height:1.3;font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;word-wrap:break-word;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Using a script to fetch a single file via git protocol</h2></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><p style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;clear:both;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Found another solution for Git >= 1.7.9.5 using<span> </span><code style="margin:0px;padding:1px 5px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;background-color:rgb(239,240,241);white-space:pre-wrap">git archive</code>.</p></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><p style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;clear:both;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Create a file bootstrap.sh containing:</p></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><pre style="margin:0px 0px 1em;padding:5px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;width:auto;max-height:600px;overflow:auto;background-color:rgb(239,240,241);word-wrap:normal;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><code style="margin:0px;padding:0px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;background-color:rgb(239,240,241);white-space:inherit">#!/bin/sh</code></pre></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><pre style="margin:0px 0px 1em;padding:5px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;width:auto;max-height:600px;overflow:auto;background-color:rgb(239,240,241);word-wrap:normal;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><code style="margin:0px;padding:0px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;background-color:rgb(239,240,241);white-space:inherit">git archive --remote=<a href="https://github.com/theHilikus/JRoboCom">https://github.com/theHilikus/JRoboCom</a> master:JRoboCom/jrobocom-core/src/main/resources logback.xml | tar -x</code></pre></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><p style="margin:0px 0px 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:15px;line-height:inherit;font-family:Arial,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;clear:both;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial">Run this in a shell in your project directory:</p></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><pre style="margin:0px 0px 1em;padding:5px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;width:auto;max-height:600px;overflow:auto;background-color:rgb(239,240,241);word-wrap:normal;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><code style="margin:0px;padding:0px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;background-color:rgb(239,240,241);white-space:inherit">$ git add bootstrap.sh</code></pre></div></div></div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><pre style="margin:0px 0px 1em;padding:5px;border:0px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:inherit;font-variant-east-asian:inherit;font-weight:400;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;width:auto;max-height:600px;overflow:auto;background-color:rgb(239,240,241);word-wrap:normal;color:rgb(36,39,41);letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;word-spacing:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial"><code style="margin:0px;padding:0px;border:0px;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;font-size:13px;line-height:inherit;font-family:Consolas,Menlo,Monaco,"Lucida Console","Liberation Mono","DejaVu Sans Mono","Bitstream Vera Sans Mono","Courier New",monospace,sans-serif;vertical-align:baseline;box-sizing:inherit;background-color:rgb(239,240,241);white-space:inherit">$ git commit -m "add a script to fetch logback.xml directly from the remote project"</code></pre></div></div></div></blockquote><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div><br></div><div>[1] <span style="color:rgb(34,34,34);font-family:arial,sans-serif;font-size:small;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;float:none;display:inline"><a href="https://github.com/Softcatala/adaptadorvariants/blob/master/tools/src2valencia.sed">https://github.com/Softcatala/adaptadorvariants/blob/master/tools/src2valencia.sed</a></span>

</div><div>[2] <a href="https://stackoverflow.com/questions/15844542/git-symlink-reference-to-a-file-in-an-external-repository">https://stackoverflow.com/questions/15844542/git-symlink-reference-to-a-file-in-an-external-repository</a></div></div>-- <br><div class="gmail_signature">< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> ></div>
</div></div>