<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div>Hola,<br><br></div>com ho feia jo? El meu workflow de treball era que a la que feia el commit per pujar la traducció al català, executava un script que feia la valencianització, el commit i pujava els dos commits. Tan complexe i tan senzill com això.<br><br></div>En quan a l'script del que estem parlant: sóc més de la idea com en Jordi, que 100% automatitzat no ho faria, en qualsevol cas sí que es podria fer que fes totes les traduccions de totes els paquets de cop i ho pugés directament al control de versions.<br><br></div>Tot i així crec que per les primeres proves seria més bona idea pujar-ho a l'<a href="http://l10n.gnome.org">l10n.gnome.org</a>.<br><br></div>En qualsevol cas, qui faci l'script decidirà com el fa :-)<br><br></div>Salut!<br></div>Gil<br><div><div><div><div><div><br></div></div></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 23 de juliol de 2017 a les 11:37, Xavi Ivars <span dir="ltr"><<a href="mailto:xavi.ivars@gmail.com" target="_blank">xavi.ivars@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><span class="">El dia 22 de juliol de 2017 a les 21:21, Gil Forcada Codinachs <span dir="ltr"><<a href="mailto:gforcada@gnome.org" target="_blank">gforcada@gnome.org</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Hola,</p>
<p dir="ltr">si utilitzeu <a href="http://l10n.gnome.org" target="_blank">l10n.gnome.org</a> per les traduccions al català:</p>
<p dir="ltr">es podria fer un script que agafes les traduccions en valencià, passés l'script de traducció, que enviï el resultat a l'<a href="http://10n.gnome.org" target="_blank">10n.gnome.org</a> i finalment l'assigni a algú encarregat de revisar-ho.</p>
<p dir="ltr">Amb els correus que s'envien a la llista ja es podria fer el seguiment de que funciona tot bé.</p></blockquote><div><br></div></span><div>La idea que tenia jo era que el procés fos més automàtic, una vegada comprovat que tot funciona bé, per a no haver de duplicar massa feina.</div><div><br></div><div>Gil, les últimes versions, que segons tinc entés, vas adaptar tu, com ho vas fer?</div><div><br></div></div><span class="">-- <br><div class="m_5762814854069135768gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> ></div>
</span></div></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" rel="noreferrer" target="_blank">https://llistes.softcatala.<wbr>org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
______________________________<wbr>_________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.softcatala.org/<wbr>wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br></div>