<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Entesos, i gràcies per l'explicació.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Una altra cosa.
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    </p>
    <p>
      <title></title>
      <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
      <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }</style>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          style="font-size: 12pt" size="3">Estic
          acabant el fitxer caixa d'eines transformació. Només em queden
          23
          cadenes, en les que hi apareix l'eina <b>cage tool</b>,
          traduït com
          a <b>Eina selecció de regió contínua</b><span
            style="font-weight: normal">.
          </span><span style="font-weight: normal">Trobo aquesta
            traducció massa
            llarga, jo proposo traduir-la, tenint en compte altres
            versions, com a:</span></font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          style="font-size: 12pt" size="3"><b>Eina
            selecció engabiar </b><span style="font-weight: normal">o</span><b>
            Eina engabiar</b></font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          style="font-size: 12pt" size="3">Ja
          em diràs què et sembla, o si algú altre té altres idees que les
          digui.</font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Eulàlia</p>
    </p>
    <br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 03/01/17 a les 8.01, Jordi Mas ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:a05b6583-7ca8-0aee-1a9a-a2db8bc4a2be@softcatala.org"
      type="cite">El 02/01/2017 a les 22:57, Eulàlia Pagès i Morales ha
      escrit:
      <br>
      <blockquote type="cite">Hola Jordi,
        <br>
        <br>
        He trobat un lloc, a la pàgina on es veu l'estat dels fitxers
        del
        <br>
        manual, per baixar-me tots els fitxers Po. Me'ls he baixat tots,
        però
        <br>
        m'he trobat que en cada fitxer n'hi ha dos:
        <br>
        appendix.gimp-help-2-8.ca
        <br>
        appendix.master.ca
        <br>
        <br>
        concepts.gimp-help-2-8.ca
        <br>
        concepts.master.ca
        <br>
        <br>
        Tots els fitxers estan com doblats en dos. No tinc clar quin és
        el que
        <br>
        s'ha de traduir, en principi em sembla que hauria de ser el que
        posa
        <br>
        master.ca i no el help. Ja em diràs.
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      Hi ha dos perquè tenim dues versions del GIMP:
      <br>
      <br>
      - 2.8 la versió actual
      <br>
      - master la futura versió 3.0
      <br>
      <br>
      Nosaltres ens estem focalitzant amb la versió "master" has
      d'ignorar els de la versió 2.8.
      <br>
      <br>
      Quan mires les estadístiques:
      <br>
      <br>
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://l10n.gnome.org/languages/ca/gnome-gimp/doc/">https://l10n.gnome.org/languages/ca/gnome-gimp/doc/</a>
      <br>
      <br>
      La versió master és la que diu "Development Branches (49%
      traduït)"
      <br>
      <br>
      Atentament,
      <br>
      <br>
      Jordi,
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>