<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    </p>
    <p>
      <title></title>
      <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
      <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style>
      <p class="western">Hola Jordi,<br>
      </p>
      <p class="western">De totes maneres fixa't que, en el diccionari,
        el
        significat de <b>destí</b> com a sinònim de <b>destinació</b>
        és
        l'última accepció. Si ens fixem en la megafonia i els anunciats
        de
        les estacions, en català sempre diuen <i>tren amb </i><i><b>destinació</b></i>
        a tal lloc, mai diuen <b>destí</b>.</p>
      <p class="western">Si jo he optat per <b>destinació,</b> és
        perquè
        el significat és inequívoc i més precís, no dóna peu a
        ambigüitats, cosa que no passa amb la paraula<b> destí</b><span
          style="font-weight: normal">;
        </span><span style="font-weight: normal">i</span> encara més, si
        el
        que fem és traduir un programa informàtic; si fos un text de
        literatura seria una altra cosa, llavors si que seria més una
        qüestió d'estil i d'estètica.</p>
      <p class="western">Salutacions</p>
      <p class="western">Eulàlia<br>
      </p>
      <p class="western"><br>
      </p>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 29/11/16 a les 7.11, Jordi Mas ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:5de36616-26a6-ea59-4513-a64919d2e391@softcatala.org"
      type="cite">
      <blockquote type="cite">Només volia dir una cosa que m'he trobat.
        Quan en anglès ens trobem la
        <br>
        paraula *Destinity*, la traducció al català és d*estinació*, que
        és el
        <br>
        lloc d'arribada.
        <br>
        Això ho dic perquè he vist algunes cadenes en que estava traduït
        per
        <br>
        *dest**í*, i destí, en català, es refereix a la sort reservada a
        <br>
        cadascú, el fat.
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      Al DIEC2 a l'entrada de destí diu efectivament el que comentes:
      <br>
      <br>
      1 1 m. [LC] [FS] [AN] Potència sobrehumana que, suposadament, fixa
      per endavant el curs dels esdeveniments, la sort reservada a
      cadascú.
      <br>
      1 2 m. [LC] Sort reservada a cadascú.
      <br>
      2 m. [LC] Destinació 2 .
      <br>
      <br>
      Però fixa't que l'última accepció defineix que també és sinònim de
      destinació. Al final, crec que és una qüestió d'estil no de
      correctesa.
      <br>
      <br>
      El meus cinc cèntims
      <br>
      <br>
      Salut,
      <br>
      <br>
      Jordi,
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>