<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Hem queden molt poques cadenes per traduir, però tinc uns quants
      dubtes que us exposo i a veure si m'ho podeu aclarir.</p>
    <p>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
      <br>
    </p>
    <p>
      <title></title>
      <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
      <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm"><b>Dubtes:</b></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm"><font
          color="#800000">Precut</font>,
        és una sola paraula i ho he traduït per <span
          style="background: #e6e6ff">Tall
          previ</span>, no ho tinc clar </p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">Slashed Zero, és
        una
        sola paraula i ho he traduït per <span style="background:
          #e6e6ff">Tallat
          zero</span>, però tampoc ho tinc clar</p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm"><a
          name="result_box86"></a>
        Ordina<span style="background: transparent">ls (</span><font
          color="#800000"><span style="background: transparent">raised</span></font><span
          style="background: transparent">
          '</span>th', etc.). OpenType table<span style="background:
          transparent">:
          'ordn' </span><span style="background: transparent">He
          traduït per
        </span><span style="background: #e6e6ff">aixecar </span><span
          style="background: transparent">però
          no n'estic gaire segura. </span>
      </p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm"><span
          style="background: transparent">Shift
          to drag, double click to reset (%s). %g </span><font
          color="#800000"><span style="background: transparent">power</span></font><span
          style="background: transparent">,
        </span><span style="background: transparent">ho he traduït per
        </span><span style="background: #e6e6ff">potència.</span></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm"><span
          style="background: transparent">S</span><span
          style="background: transparent">i
          algú té alguna idea millor que ho digui, o si no ho deixaré
          tal
          com està.</span></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm"><font
          color="#000000"><span lang="ca-ES">Un
            altre problema, m'he trobat que </span></font><font
          color="#339999"><span lang="ca-ES"><b>pen</b></span></font><font
          color="#000000"><span lang="ca-ES">
            està traduït majoritàriament per </span></font><font
          color="#339999"><span lang="ca-ES"><i>ploma</i></span></font><font
          color="#000000"><span lang="ca-ES">,
            però també per </span></font><font color="#339999"><span
            lang="ca-ES"><i>llapis</i></span></font><font
          color="#000000"><span lang="ca-ES">,
            i en un cas per </span></font><font color="#339999"><span
            lang="ca-ES"><i>retolador.</i></span></font><font
          color="#000000"><span lang="ca-ES">
          </span></font><font color="#000000"><span lang="ca-ES">Fóra bo
            decidir per quin nom ens decantem, si algú ho té clar que ho
            digui,
            sinó li posaré<font color="#339999"> </font></span></font><font
          color="#339999"><span lang="ca-ES"><i>ploma</i></span></font><font
          color="#000000"><span lang="ca-ES">
            a tot.</span></font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">Si algú entén el
        significat d'aquesta frase que m'ho digui, perquè jo me l'he
        mirat
        com deu vegades pel dret i pel revés i encara no l'entenc.<br>
        <span style="background: #cfe7f5">Base
          simplify of dynamic LPE based simplify</span> </p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">No tinc clar si
        s'han
        de traduir tot sencer <span style="background: #cfe7f5">BSpline
          Live
          Path</span><span style="background: transparent"> </span><span
          style="background: transparent">o
          no, o </span><span style="background: #ccff99">Live</span><span
          style="background: transparent">
          i </span><span style="background: #ccff99">Path</span><span
          style="background: transparent">
          si i </span><span style="background: #ccff99">Bspline</span><span
          style="background: transparent">
          no. <br>
        </span>Aquí teniu la frase sencera <b>Ctrl</b>:
        Snap handle to steps defined in <span style="background:
          #cfe7f5">BSpline
          Live Path</span> Effect </p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">La paraula <span
          style="background: #cfe7f5">"flag"</span> s'ha de traduir? O
        la deixo igual?, les <span style="background: #ccffcc">"
        </span><span style="background: transparent">si no recordo
          malament
          en català és </span><span style="background: transparent">«,
        </span><span style="background: transparent">oi?</span></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">Preserve all IDs
        that
        start with the specified prefix (e.g. specify <span
          style="background: #cfe7f5">"flag"</span>
        to preserve <span style="background: #cfe7f5">"flag-mx"</span>,
        <span style="background: #cfe7f5">"flag-pt"</span>, etc.). Les <span
          style="background: #cfe7f5">"</span><span style="background:
          #cfe7f5">flag</span><span style="background: #cfe7f5">"</span></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">Unable to find
        verb
        ID <span style="background: #cfe7f5">'%s'</span> specified s'ha
        d'escriure així «%s» en català?</p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">No tinc clar si
        label
        s'ha de traduir, i si <span style="background: #ccffcc">'id'</span>
        també li haig de posar les comes <span style="background:
          #ccffcc">«identificador»</span></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">No tinc clar si en
        aquest cas<span style="background: #e6e6ff"> label</span> s'ha
        de
        traduir o no <br>
        Layer/Group/Object label (i<span style="background: #cfe7f5">nkscape:label</span>).
        Double-click to set. Default value is object <span
          style="background: #cfe7f5">'id'</span>.</p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">Historical
        ligatures.
        Off by default. OpenType table: <span style="background:
          #cfe7f5">'hlig</span><span style="background: transparent">' </span><span
          style="background: transparent">s'ha de traduir </span><span
          style="background: #ccffcc">«</span><span style="background:
          #ccffcc">hlig</span><span style="background: #ccffcc">»</span></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0.5cm">No tinc clar si
        <span style="background: #e6e6ff">beamer </span>s'ha de
        traduir, en
        cas que sí, no n'he trobat el significat, el més aproximat és
        <span style="background: #e6e6ff">beam</span>, que vol dir <font
          color="#800000">raig</font>
        i també <font color="#800000">biga</font>.<br>
        <span style="background: #e6e6ff">
          LaTeX beame</span>r template with helping grid.</p>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 06/11/16 a les 8.57, Jordi Mas ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
      cite="mid:e0890170-7f46-1fe8-8001-f067cea005ef@softcatala.org"
      type="cite">Hola,
      <br>
      <br>
      <blockquote type="cite">Hola Jordi,
        <br>
        <br>
        Cap problema pels exemples. Perquè us feu una idea:
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      Me'n faig un idea. Jo el que es pugi corregir fantàstic.
      <br>
      <br>
      <br>
      <blockquote type="cite">Ara he corregit totes les cadenes que
        tenien aquests noms.
        <br>
        <br>
        <br>
        De totes maneres traduiré les cadenes que queden  i seguiré amb
        les
        <br>
        correccions de la resta de cadenes, fins on pugui. Més de 7.000
        cadenes
        <br>
        per corregir és impossible; però vaja, corregir poc sempre és
        millor que
        <br>
        res.
        <br>
        <br>
        Dilluns t'envio una versió del fitxer. Seguiré corregint i el
        dimecres
        <br>
        t'enviaré una altra versió més corregida.
        <br>
      </blockquote>
      <br>
      Fantàstic! Gràcies!
      <br>
      <br>
      Jordi,
      <br>
      <br>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>