<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola! A veure si et puc ajudar jo una
      mica...<br>
      <br>
      LAB: Sense context però tractant-se del GIMP, molt possiblement es
      refereix a l'espai de color LAB, que es basa en un canal de
      lluminositat L i dos canals de color A i B. Ho pots pensar com una
      alternativa al RGB (però "oju" que és més complex que això).
      Resumint: NO ES TRADUEIX.<br>
      <br>
      URI: Universal Resource Identifier. És a dir: una manera
      d'identificar universalment un recurs. Similar a un URL. Tampoc es
      tradueix. La frase que menciones podria ser: "URI del fitxer que
      s'ha de carregar".<br>
      <br>
      MLS Weights Alpha: Es refereix a una propietat d'un objecte,
      concretament al pes MLS del canal alfa (que és el que indica la
      transparència d'un píxel en una imatge). No tradueixis MLS. "I què
      és el pes MLS?", em preguntaràs. Doncs... no ho sé. He estat
      remenant la documentació del GIMP i no ho he trobat.<br>
      <br>
      libraw és una biblioteca auxiliar per processar imatges "raw", és
      a dir, en brut, tal i com surten del sensor de la càmera digital i
      sense que aquesta les hagi processat. Segons el glossari, la
      paraula "raw" en aquest context no l'hem de traduir. I evidentment
      molt menys "libraw", que és el nom propi de la biblioteca. "libraw
      File Loader", doncs "Carregador de fitxers de libraw", a falta de
      més context.<br>
      <br>
      Hex és hexadecimal, sí (també em manca context, però dubto que
      vulgui dir "malefici").<br>
      <br>
      Quant a "delta", és efectivament la paraula grega, però s'utilitza
      per referir-se a un increment. Per exemple, en física es diu
      "delta v" a l'increment de velocitat en un moviment accelerat.
      Aquí "Maximum delta" suposo que es refereix a l'increment màxim
      que pot tenir alguna cosa durant un procés (no ens diu què; suposo
      que es pot saber a partir d'altres cadenes de text properes).<br>
      <br>
      Espero haver-te ajudat!<br>
      <br>
      <br>
      <br>
      El 29/11/15 a les 22:25, Eulàlia Pagès i Morales ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:565B6D2F.7020602@gmail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Hola, </p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Hi ha tot d'acrònims
        i paraules en majúscules que penso que s'han de deixar tal com
        estan, però no ho tinc clar: </p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          color="#800000">LAB</font>, <font color="#800000">URI</font>,
        <font color="#800000">MLS</font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          color="#800000">LAB</font> L</p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          color="#800000">URI</font> for file to load</p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          color="#800000">MLS</font> Weights Alpha</p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><br>
        També hi ha paraules que no sé a que no en trobo el significat:
        <font color="#800000">libraw; <font color="#663366">libraw File
            Loader</font></font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          color="#800000">Hex, <font color="#000000">es refereix a
            hexacecimal???</font></font></p>
      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
          color="#800000"><font color="#000000">i la paraula </font><font
            color="#7e0021">Delta</font><font color="#7e0021">, sabeu si
            es refereix a la lletra grega?; <font color="#663366">Maximum</font></font><font
            color="#663366"> delta</font></font></p>
      <title></title>
      <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
      <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style> <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>