<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hola Tirs,<br>
    <br>
    Aclariment: les paraules que no tenen context és perquè estaven
    soles a la cadena<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 29/11/15 a les 22.56, Tirs ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:565B7470.5090402@tirsabril.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
      <div class="moz-cite-prefix">Hola! A veure si et puc ajudar jo una
        mica...<br>
        <br>
        LAB: Sense context però tractant-se del GIMP, molt possiblement
        es refereix a l'espai de color LAB, que es basa en un canal de
        lluminositat L i dos canals de color A i B. Ho pots pensar com
        una alternativa al RGB (però "oju" que és més complex que això).
        Resumint: NO ES TRADUEIX.<br>
        <br>
        URI: Universal Resource Identifier. És a dir: una manera
        d'identificar universalment un recurs. Similar a un URL. Tampoc
        es tradueix. La frase que menciones podria ser: "URI del fitxer
        que s'ha de carregar".<br>
        <br>
        MLS Weights Alpha: Es refereix a una propietat d'un objecte,
        concretament al pes MLS del canal alfa (que és el que indica la
        transparència d'un píxel en una imatge). No tradueixis MLS. "I
        què és el pes MLS?", em preguntaràs. Doncs... no ho sé. He estat
        remenant la documentació del GIMP i no ho he trobat.<br>
        <br>
        libraw és una biblioteca auxiliar per processar imatges "raw",
        és a dir, en brut, tal i com surten del sensor de la càmera
        digital i sense que aquesta les hagi processat. Segons el
        glossari, la paraula "raw" en aquest context no l'hem de
        traduir. I evidentment molt menys "libraw", que és el nom propi
        de la biblioteca. "libraw File Loader", doncs "Carregador de
        fitxers de libraw", a falta de més context.<br>
        <br>
        Hex és hexadecimal, sí (també em manca context, però dubto que
        vulgui dir "malefici").<br>
        <br>
        Quant a "delta", és efectivament la paraula grega, però
        s'utilitza per referir-se a un increment. Per exemple, en física
        es diu "delta v" a l'increment de velocitat en un moviment
        accelerat. Aquí "Maximum delta" suposo que es refereix a
        l'increment màxim que pot tenir alguna cosa durant un procés (no
        ens diu què; suposo que es pot saber a partir d'altres cadenes
        de text properes).<br>
        <br>
        Espero haver-te ajudat!<br>
        <br>
        <br>
        <br>
        El 29/11/15 a les 22:25, Eulàlia Pagès i Morales ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote cite="mid:565B6D2F.7020602@gmail.com" type="cite">
        <meta content="text/html; charset=utf-8"
          http-equiv="Content-Type">
        <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
          charset=utf-8">
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Hola, </p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm">Hi ha tot
          d'acrònims i paraules en majúscules que penso que s'han de
          deixar tal com estan, però no ho tinc clar: </p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
            color="#800000">LAB</font>, <font color="#800000">URI</font>,
          <font color="#800000">MLS</font></p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
            color="#800000">LAB</font> L</p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
            color="#800000">URI</font> for file to load</p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
            color="#800000">MLS</font> Weights Alpha</p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><br>
          També hi ha paraules que no sé a que no en trobo el
          significat: <font color="#800000">libraw; <font
              color="#663366">libraw File Loader</font></font></p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
            color="#800000">Hex, <font color="#000000">es refereix a
              hexacecimal???</font></font></p>
        <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"><font
            color="#800000"><font color="#000000">i la paraula </font><font
              color="#7e0021">Delta</font><font color="#7e0021">, sabeu
              si es refereix a la lletra grega?; <font color="#663366">Maximum</font></font><font
              color="#663366"> delta</font></font></p>
        <title></title>
        <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
        <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style> <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>