<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Ep Eulàlia,<br>
    <br>
    A la versió anglesa equivalent a les teves captures, la paraula
    anglesa que s'utilitza és "stroke". Mira les captures d'aquí:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/Attributes-Fill-Stroke.html">http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/Attributes-Fill-Stroke.html</a><br>
    <br>
    Sobre si és un mal ús de la paraula anglesa, no ho sé.<br>
    Però en tot cas, fixa't en aquesta captura de l'Adobe Illustrator
    CS5 (un programa propietari professional equivalent a l'Inkscape):<br>
    També en diuen "stroke":<br>
    <img src="cid:part1.01090901.09080805@gmail.com" alt=""><br>
    <br>
    I vet aquí la versió en castellà, com a referència:<br>
    <img src="cid:part2.05070005.02030100@gmail.com" alt=""><br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 11/03/2015 a les 21:55, Eulàlia
      Pagès i Morales ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:5500ABBE.5070805@gmail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
      <br>
      Dius que Contorn està definit en anglès com a Edge, Border,
      outline, Contour, Contouring. <br>
      <br>
      Llavors, l'únic que vull saber és quina paraula utilitza la versió
      anglesa per Contorn, en la imatge que he mostrat. Això no ho puc
      comprovar perquè no tinc la versió anglesa del programa i no sé si
      es pot tenir un mateix programa en diferents llengües. Jo no hi
      entenc d'informàtica.<br>
      <br>
      Tornant al tema, si en anglès Contorn és outline, contour,
      etcètera, perfecte, perquè aleshores estarà traduït per contorn. <br>
      El problema és que si en aquest cas en concret la paraula original
      en anglès és Stroke, llavors penso que és un mal ús de la llengua
      anglesa.<br>
      <br>
      I sincerament, com a usuària de l'Inkscape, no m'agradaria veure
      en un lloc de la interfície la paraula traç quan clarament es
      refereix a un contorn.<br>
      <br>
      eulàlia<br>
      <br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">El 11/03/15 a les 20.58, Jordi
        Serratosa ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote cite="mid:55009E6F.3000505@gmail.com" type="cite">
        <meta content="text/html; charset=utf-8"
          http-equiv="Content-Type">
        <br>
        <div class="moz-cite-prefix">El 11/03/2015 a les 20:22, Eulàlia
          Pagès i Morales ha escrit:<br>
        </div>
        <blockquote cite="mid:55009607.4090203@gmail.com" type="cite">
          <meta content="text/html; charset=utf-8"
            http-equiv="Content-Type">
          No és qüestió de coherència, sinó de conceptes. Una imatge té
          un <b>contorn</b> i un <b>emplenat</b>, això no és el mateix
          que un <b>traç</b>, un <b>traç</b> seria un sinònim de <b>pinzellada</b>.
          Això, els qui dibuixem ho sabem molt bé.<br>
        </blockquote>
        Compte, que "traç" no només és una pinzellada, també té aquesta
        definició:<br>
        <span class="body"><i>1 </i></span><span class="tagline">m.</span><span
          class="body"><span class="tip" onmouseover="doTooltip(event, '
            [LC] ' )" onmouseout="hideTip()"> [LC] </span><span
            class="tip" onmouseover="doTooltip(event, ' [AR] ' )"
            onmouseout="hideTip()"> [AR] </span></span><span
          class="body">Ratlla de les que formen un traçat. <br>
        </span><br>
        <blockquote cite="mid:55009607.4090203@gmail.com" type="cite">
          Fixa't amb les imatges que he enviat. Es diferencia <b>Contorn

          </b>i <b>traç</b> de la imatge estrella que està
          seleccionada. Està en la finestra de la dreta. <br>
        </blockquote>
        No veig el que vols dir: l'estrella té un emplenament i un
        "stroke/outline/line/contour".<br>
        A la finestra de la dreta diferencien entre "fill" i "stroke".<br>
        <br>
        <blockquote cite="mid:55009607.4090203@gmail.com" type="cite"> <br>
          Jo només he tocat un tros del programa i no sé si amb anglès
          el <b>Contorn</b> està definit per una altra paraula que no
          sigui <b>stroke</b>. <br>
        </blockquote>
        Sí, cercant al fitxer de l'inskape, aquests mots s'han traduït
        com a "contorn": Edge, Border, outline, Contour, Contouring<br>
        <br>
        <blockquote cite="mid:55009607.4090203@gmail.com" type="cite">
          Si en anglès està definit amb la mateixa paraula, el problema
          el tenim nosaltres per esbrinar quina és la cadena en que <b>Stroke</b>
          vol dir <b>contorn</b>. No sé si m'explico.<br>
        </blockquote>
        T'expliques, i precisament per això crec que l'opció més
        eficient és una sola traducció en tots els contextos.<br>
        <blockquote cite="mid:55009607.4090203@gmail.com" type="cite"> <br>
          Almenys, en la versió catalana antiga està diferenciat. Potser
          és que en anglès també ho està i ara només estem perdent el
          temps miserablement. <br>
        </blockquote>
        In my opinion, estem perdent el temps quan volem filar tant
        prim. Pensa que quan arribi una actualització de versió,
        possiblement tots els "strokes" canviaran de lloc, per molt que
        ara "ho clavem", ens ho haurem de tornar a mirar tot plegat,
        perquè ho marcarà com a "fuzzy" si hi ha una cadena amb 2
        traduccions diferents al fitxer.<br>
        A vegades cal tirar més pel dret pensant en actualitzacions
        futures i en la reutilització de les cadenes.<br>
        <br>
        salut<br>
        jordi s<br>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">https://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>