<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <p class="western">Hola,<br>
      Dubtes que vaig apuntant.<br>
    </p>
    <p class="western">Change<span style="background: #ccffff">
        togglebutton </span>parameter <br>
      No he trobat cap traducció per <b>togglebutton</b>,
      ni tant sols sé què vol dir, no he trobat cap traducció. En
      francès està traduït: <i>Modifier le paramètre de texte </i><br>
      Alguna idea per assignar-li una traducció o ho
      deixo tal com estava en difós per: <b>Canvia el paràmetre </b>
    </p>
    <p class="western"><br>
      <span style="background: #ccffff">Stock icon</span>,
      M'ho he trobat traduït com a <b>icona del sistema</b><span
        style="font-weight: normal">,
      </span><span style="font-weight: normal">en francès està com a</span><b>
      </b><b>Icone en bibliothèque</b>, <b>Icono estándar </b><span
        style="font-weight: normal">en
        castellà. Les </span><span style="font-weight: normal">traduccions
són
        diferents i no sé a que es referix, <b>stock</b> vol dir <b>reserva</b>,
        <b>magatzem </b>però no sistema </span>
    </p>
    <p class="western"><br>
      <span style="background: #ccffff">Alpha</span>, en
      francès està com a <b>opacitat</b> i en italià alguna vegada com
      a
      <b>transparència</b><span style="font-weight: normal">. </span><span
        style="font-weight: normal">A
        vegades, </span><span style="font-weight: normal">en català, </span><span
        style="font-weight: normal">
        ho he vist traduït com a </span><b>alfa</b><span
        style="font-weight: normal">
        i altres com a</span><b> transparència</b><span
        style="font-weight: normal">.
      </span><span style="font-weight: normal">Sé que el canal alpha,
        depenent del pro</span><span style="font-weight: normal">g</span><span
        style="font-weight: normal">rama,
      </span><span style="font-weight: normal">pot ser</span><span
        style="font-weight: normal">
        transparent o opac, no sé a que es pot referir en aquest cas.</span></p>
    <p class="western"><span style="background: #ccffff">Autosave</span>
      failed! Cannot create directory %1. Tenim alguna paraula per<b>
        Autosave</b>? De moment he pos<span style="background:
        transparent">at
      </span><b><span style="background: transparent">desat automàtic.</span></b></p>
    <p class="western">S'ha de traduir <span style="background:
        #ccffff">
        \"show handles\" </span>? O es deixa tal com està? En
      altres versions no ho he vist traduït. <br>
      The \"show handles\" path effect will
      remove any custom style on the object you are applying it to. If
      this
      is not what you want, click Cancel.<br>
    </p>
    <p class="western"><br>
      Eulàlia<br>
    </p>
    <title></title>
    <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
    <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style>
  </body>
</html>