<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 26 febrer de 2015, 16:46, Eulàlia Pagès i Morales <span dir="ltr"><<a href="mailto:eulaliapages@gmail.com" target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    
    <p>Hola,<br>
      Dubtes que vaig apuntant.<br>
    </p>
    <p>Change<span style="background:#ccffff">
        togglebutton </span>parameter <br>
      No he trobat cap traducció per <b>togglebutton</b>,
      ni tant sols sé què vol dir, no he trobat cap traducció. En
      francès està traduït: <i>Modifier le paramètre de texte </i><br>
      Alguna idea per assignar-li una traducció o ho
      deixo tal com estava en difós per: <b>Canvia el paràmetre </b>
    </p>
    <p><br></p></div></blockquote><div>Jo deixaria: Canvia els paràmetres del commutador <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><p>
      <span style="background:#ccffff">Stock icon</span>,
      M'ho he trobat traduït com a <b>icona del sistema</b><span style="font-weight:normal">,
      </span><span style="font-weight:normal">en francès està com a</span><b>
      </b><b>Icone en bibliothèque</b>, <b>Icono estándar </b><span style="font-weight:normal">en
        castellà. Les </span><span style="font-weight:normal">traduccions
són
        diferents i no sé a que es referix, <b>stock</b> vol dir <b>reserva</b>,
        <b>magatzem </b>però no sistema </span></p></div></blockquote><div>Stock icon es refereix a la icona que no es fa anar per defecte. Aleshores podria ser: icona de reserva. <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><p>
    </p>
    <p><br>
      <span style="background:#ccffff">Alpha</span>, en
      francès està com a <b>opacitat</b> i en italià alguna vegada com
      a
      <b>transparència</b><span style="font-weight:normal">. </span><span style="font-weight:normal">A
        vegades, </span><span style="font-weight:normal">en català, </span><span style="font-weight:normal">
        ho he vist traduït com a </span><b>alfa</b><span style="font-weight:normal">
        i altres com a</span><b> transparència</b><span style="font-weight:normal">.
      </span><span style="font-weight:normal">Sé que el canal alpha,
        depenent del pro</span><span style="font-weight:normal">g</span><span style="font-weight:normal">rama,
      </span><span style="font-weight:normal">pot ser</span><span style="font-weight:normal">
        transparent o opac, no sé a que es pot referir en aquest cas.</span></p></div></blockquote><div>Si parlem de canals, ho deixo com a alfa. En el context d'una imatge ho deixo com a transparència <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p><span style="background:#ccffff">Autosave</span>
      failed! Cannot create directory %1. Tenim alguna paraula per<b>
        Autosave</b>? De moment he pos<span style="background:transparent">at
      </span><b><span style="background:transparent">desat automàtic.</span></b></p></div></blockquote><div>Jo també he deixat desat automàtic. <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>S'ha de traduir <span style="background:#ccffff">
        \"show handles\" </span>? O es deixa tal com està? En
      altres versions no ho he vist traduït. <br>
      The \"show handles\" path effect will
      remove any custom style on the object you are applying it to. If
      this
      is not what you want, click Cancel.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br></font></span></p></div></blockquote><div>Jo ho deixaria traduït:" mostra les nanses"<br><br></div><div>A veure que més es diu.<br><br></div><div>Xavier<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"><p><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
    </font></span></p><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
    <p><br>
      Eulàlia<br>
    </p>
    
    
    
  </font></span></div>

<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br></div></div>