<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hola Jordi,<br>
    <br>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <p class="western">: ../src/ui/dialog/inkscape-preferences.cpp:1909
      <br>
      msgid "Latency _skew:" <br>
      <br>
      skew -> Inclinació, <font color="#009933">també es podria
        traduir per
      </font><font color="#009933"><b> </b></font><font color="#009933"><b>biaix</b></font><font
        color="#009933">,
      </font><font color="#009933"><b>esbiaixat </b></font><font
        color="#009933"><span style="font-weight: normal">Dependrà
          de l'efecte i el context.</span></font><br>
      <br>
      #:
      ../src/ui/dialog/pixelartdialog.cpp:274 <br>
      msgid "Preserve
      staircasing artifacts" <br>
      <br>
      <font color="#800000">staircasing
      </font>-> decalatge,  <font color="#009933">staircasing vol
        dir</font><font color="#009933">
      </font><font color="#009933">escala, però al marge d'això penso
        que
        és més important veure quin efecte fa, penso que </font><font
        color="#009933"><b>decalatge</b></font><font color="#009933">
        és una bona traducció perquè traduir-ho per escala comportaria
        confusió.</font><br>
      <br>
      msgid "Trace bitmap" <br>
      msgstr
      "Vectoritza un mapa de bits"  <font color="#009933">La
        paraula trace pot tenir diferents traduccions depenen la funció
        que
        faci. </font><font color="#009933">He buscat al diccionari i un
        dels
        significats que més s'ajustaria és </font><font color="#009933"><b>calcar</b></font><font
        color="#009933"><span style="font-weight: normal">.
        </span></font><font color="#009933"><span style="font-weight:
          normal">Penso
          que en alguns lloc calcar podria ser adient. I en algun altre
          lloc
          com Trace bitmap, es podria traduir per </span></font><font
        color="#009933"><b>vectoritzar</b></font><font color="#009933"><span
          style="font-weight: normal">.</span></font></p>
    <p class="western">msgid "Trace the drawing under the <font
        color="#993366"><b>tile</b></font><font color="#993366">s</font>" 
      <br>
      msgstr "Traça el dibuix sota els clons"  <font color="#009933"><span
          style="font-weight: normal">Compte
          que</span></font><font color="#009933"><b> tile, </b></font><font
        color="#009933"><span style="font-weight: normal">vol
          dir </span></font><font color="#009933"><b>teula</b></font><font
        color="#009933"><span style="font-weight: normal">
          o </span></font><font color="#009933"><b>rajola</b></font><br>
      <br>
      Trace
      sembla usar-se en dos sentits: traçar i vectoritzar<br>
      <br>
      -
      vectoritzar: -> quan dibuixem amb vectors una imatge ("Trace
      bitmap") <br>
      - traçar: quan parlem de traçar la imatge/dibuix
      <br>
      <br>
      Jo entenc que vectoritzar és una especialització de traçar.
      Penso que paga la pena fer la distinció malgrat introdueixi la
      complexitat d'entendre molt bé el context. Llavors "Trace"
      es pot adaptar per "Vectoritzar" o "Traçar"
      segons el context. </p>
    <p class="western">msgid "Suppress _speckles" <br>
      msgstr
      "_Suprimeix les motes" <br>
      <br>
      speckles -> motes, <font color="#009933">T</font><font
        color="#009933">ambé
        es podria traduir per </font><font color="#009933"><b>taques, </b></font><font
        color="#009933"><b>clapes,
        </b></font><font color="#009933"><b>màcules, </b></font><font
        color="#009933"><b>si
          motes no et convenç.</b></font><font color="#009933"><b> </b></font><font
        color="#009933">
      </font><br>
      #: ../src/knotholder.cpp:170 <br>
      msgid "Change
      handle" <br>
      msgstr "Canvia el punt de control" <br>
      <br>
      Per
      algun motiu handle és traduït sovint per 'punt de control'. Jo
      suggereixo canviar-ho per 'nansa'. <br>
      <font color="#009933">A mi <b>nansa</b> em sembla
        bé.</font></p>
    <p class="western"><font color="#009933">També estic anotant la nova
        terminologia, de moment ho faig al fitxer del GIMP, a la columna
        del
        costat hi ha l'Inkscape.</font></p>
    <title></title>
    <meta name="generator" content="LibreOffice 4.3.2.2 (MacOSX)">
    <style type="text/css">
                @page { margin: 2cm }
                p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; widows: 0; orphans: 0 }
                p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES }
                p.cjk { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                p.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 12pt; so-language: zxx }
                a:link { so-language: zxx }
        </style><br>
    Ja diràs què et sembla<br>
    <br>
    Eulàlia<br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 15/02/15 a les 15.36, Jordi Mas ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:54E0AEFC.1020400@softcatala.org" type="cite">Ep
      gent,
      <br>
      <br>
      Durant l'actualització de la traducció de la sisena part de
      l'Inkscape[1] (el fitxer ca.po conté la traducció completa
      actual)  m'he trobat amb un seguit de termes que tinc dubtes.
      També he usat <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/recursos/memories.html">http://www.softcatala.org/recursos/memories.html</a> per
      buscar com altres projectes adapten aquests termes.
      <br>
      <br>
      Us comento les opcions en que tinc dubtes i quin és el meu
      suggeriement
      <br>
      <br>
      : ../src/ui/dialog/inkscape-preferences.cpp:1909
      <br>
      msgid "Latency _skew:"
      <br>
      <br>
      skew -> Inclinació
      <br>
      <br>
      #: ../src/ui/dialog/pixelartdialog.cpp:274
      <br>
      msgid "Preserve staircasing artifacts"
      <br>
      <br>
      staircasing -> decalatge
      <br>
      <br>
      msgid "Trace bitmap"
      <br>
      msgstr "Vectoritza un mapa de bits"
      <br>
      <br>
      msgid "Trace the drawing under the tiles"
      <br>
      msgstr "Traça el dibuix sota els clons"
      <br>
      <br>
      Trace sembla usar-se en dos sentits: traçar i vectoritzar.
      <br>
      <br>
      - vectoritzar: -> quan dibuixem amb vectors una imatge ("Trace
      bitmap")
      <br>
      - traçar: quan parlem de traçar la imatge/dibuix
      <br>
      <br>
      Jo entenc que vectoritzar és una especialització de traçar. Penso
      que paga la pena fer la distinció malgrat introdueixi la
      complexitat d'entendre molt bé el context. Llavors "Trace" es pot
      adaptar per "Vectoritzar" o "Traçar" segons el context.
      <br>
      <br>
      msgid "Suppress _speckles"
      <br>
      msgstr "_Suprimeix les motes"
      <br>
      <br>
      speckles -> motes
      <br>
      <br>
      #: ../src/knotholder.cpp:170
      <br>
      msgid "Change handle"
      <br>
      msgstr "Canvia el punt de control"
      <br>
      <br>
      Per algun motiu handle és traduït sovint per 'punt de control'. Jo
      suggereixo canviar-ho per 'nansa'.
      <br>
      <br>
      Ja em direu que penseu.
      <br>
      <br>
      La terminologia que acordem la registraré aquí:
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Inkscape/Coordinaci%C3%B3_versi%C3%B3_090x">http://www.softcatala.org/wiki/Inkscape/Coordinaci%C3%B3_versi%C3%B3_090x</a>
      i després la documentarem al fitxer PO a l'esamblar la traducció.
      <br>
      <br>
      Atentament,
      <br>
      <br>
      Jordi,
      <br>
      <br>
      [1] <a class="moz-txt-link-freetext" href="https://github.com/jordimas/inkscape-l10n-ca">https://github.com/jordimas/inkscape-l10n-ca</a>
      <br>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>