<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    +1 per "mà alçada". Així s'ha fet en altres projectes:<br>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://recursos.softcatala.org/web_search.py?query=Freehand&where=source&project=tots"><http://recursos.softcatala.org/web_search.py?query=Freehand&where=source&project=tots></a><br>
    <br>
    Qui pot fer el canvi al .po del GIMP?<br>
    <br>
    Good catch!<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 21/01/2014 22:21, Andreu Cabré ha
      escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CALme_Y5De7qPaXzR0TpfpBZHPAHw=GzhELXYE5Zq1RWAPMdtDw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Perfecte!</div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">2014/1/21 Eulˆlia Pag s Morales <span
            dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:eulaliapages@gmail.com" target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span><br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <div>Una altra cosa, <br>
                <br>
                Vaig veure en un dels fitxers que estic traduint que <b>Free
                  hand</b> estava traduït literalment (mà lliure), <b>free
                  hand</b> en termes de dibuix és <b>mà alçada</b>,
                sempre s'ha dit així i n'he fet molts de dibuixos a mà
                alçada mentre estudiava.<br>
                Exemple, un dibuix fet a mà alçada.<br>
                <br>
                Eu<br>
                <br>
                <br>
                On 20/01/14 12:16, Andreu Cabré wrote:<br>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div dir="ltr">Hola, a mi "crida l'eina" em sona molt
                  malament, i no capta el sentit de l'original tant com
                  "activa l'eina" o "selecciona l'eina" o fins i tot
                  "agafa l'eina". My 5 cents.
                  <div> <br>
                  </div>
                  <div>Andreu</div>
                </div>
                <div class="gmail_extra"><br>
                  <br>
                  <div class="gmail_quote">2014/1/20 Pau Iranzo <span
                      dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:paulists@gmail.com" target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span><br>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                      .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                      <div dir="ltr">
                        <div>
                          <div>Hola Eulàlia,<br>
                            <br>
                          </div>
                          Doncs jo no veria malament traduir-ho per:<br>
                          <br>
                        </div>
                        «Crida a l'eina...»<br>
                      </div>
                      <div class="gmail_extra"><br>
                        <br>
                        <div class="gmail_quote">El dia 19 gener de 2014
                          22.22, Eulˆlia Pag s Morales <span dir="ltr"><<a
                              moz-do-not-send="true"
                              href="mailto:eulaliapages@gmail.com"
                              target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span>
                          ha escrit:
                          <div>
                            <div><br>
                              <blockquote class="gmail_quote"
                                style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
                                #ccc solid;padding-left:1ex">
                                <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                                  <div>Tinc un dubte,<br>
                                    <br>
                                    Com heu traduït la paraula <b>call</b>
                                    en aquest context?<br>
                                    <br>
                                    <b>Call</b> the Threshold tool from
                                    the decompose image. By moving the
                                    black cursor, fit threshold to
                                    isolate the best the element you
                                    want to extract. <br>
                                    <br>
                                    <br>
                                    <br>
                                    <br>
                                    <br>
                                    On 19/01/14 13:09, Konfrare Albert
                                    wrote:<br>
                                  </div>
                                  <blockquote type="cite">
                                    <div dir="ltr">Hola,<br>
                                      <div class="gmail_extra">
                                        <div class="gmail_quote">
                                          <blockquote
                                            class="gmail_quote"
                                            style="margin:0px 0px 0px
                                            0.8ex;border-left:1px solid
rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                            <p dir="ltr"> M'havia passat
                                              per alt aquest missatge.</p>
                                          </blockquote>
                                          <div>Doncs exactament el
                                            mateix que m'ha passat a mi.
                                            Ho sento.<br>
                                          </div>
                                          <blockquote
                                            class="gmail_quote"
                                            style="margin:0px 0px 0px
                                            0.8ex;border-left:1px solid
rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                            <p dir="ltr"> Estic d'acord
                                              amb les teves propostes de
                                              'llindar' i 'ditada'.<br>
                                            </p>
                                          </blockquote>
                                          <div>Jo penso que estan bé com
                                            estaven. M'explico:<br>
                                            <br>
                                          </div>
                                          <div>- <b>Threshold</b> en el
                                            seu dia es va traduir com a
                                            «Llindar blanc i negre»
                                            perquè és molt més
                                            explicatiu de la funció: <a
                                              moz-do-not-send="true"
href="http://www.konfraria.org/gimp-doc-catalan-testing/gimp-tool-threshold.html"
                                              target="_blank">http://www.konfraria.org/gimp-doc-catalan-testing/gimp-tool-threshold.html</a>
                                            Ja que aquesta, directament
                                            converteix la imatge a blanc
                                            i negre.<br>
                                            <br>
                                          </div>
                                          <div>- <b>Smudge</b> té
                                            sentit que es traduís per
                                            «Taca amb el dit» ja que
                                            entenc que una «Ditada»
                                            permet més coses. Per
                                            exemple, podria dibuixar-se
                                            un traç amb una ditada. Amb
                                            aquesta eina no, només
                                            desplacem/escampem
                                            (embrutem, en definitiva) el
                                            color<br>
                                          </div>
                                          <blockquote
                                            class="gmail_quote"
                                            style="margin:0px 0px 0px
                                            0.8ex;border-left:1px solid
rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                            <p dir="ltr"> Però cal
                                              assegurar-se que aquest
                                              canvi també es faci a la
                                              interfície del gimp, no
                                              només a l'ajuda </p>
                                          </blockquote>
                                        </div>
                                        Ei, és una opinió!<br>
                                        Com que implica canvis a la
                                        interfície, pensem-ho amb calma,
                                        si us sembla.<br>
                                        <br>
                                      </div>
                                      <div class="gmail_extra">Salut!<br>
                                        -- <br>
                                        <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
                                        <span
                                          style="color:rgb(153,153,153)"><font>La

                                            Konfraria de la Vila del
                                            Pingüí<br>
                                            de La Palma </font><span>de
                                            Cervelló</span></span><br>
                                        <font size="1"><a
                                            moz-do-not-send="true"
                                            href="http://www.konfraria.org"
                                            target="_blank">www.konfraria.org</a>
                                        </font><font size="1"><font>•</font>
                                          <a moz-do-not-send="true"
                                            href="http://twitter.com/La_Konfraria"
                                            target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
                                        <br>
                                      </div>
                                    </div>
                                    <br>
                                    <fieldset></fieldset>
                                    <br>
                                    <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
                                  </blockquote>
                                  <br>
                                </div>
                                <br>
_______________________________________________<br>
                                GNOME mailing list<br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org"
                                  target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
                                <a moz-do-not-send="true"
                                  href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
                                  target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
_______________________________________________<br>
                                Codi de conducta: <a
                                  moz-do-not-send="true"
                                  href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                                  target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                              </blockquote>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                        <br>
                      </div>
                      <br>
                      _______________________________________________<br>
                      GNOME mailing list<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org"
                        target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
                        target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
                      _______________________________________________<br>
                      Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                        target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                    </blockquote>
                  </div>
                  <br>
                  <br clear="all">
                  <div><br>
                  </div>
                  -- <br>
                  <div style="text-align:center">
                    <div style="text-align:left"><span
                        style="font-family:garamond,serif"><font
                          color="#660000">My blogs:</font></span></div>
                    <font face="garamond, serif">
                      <div style="text-align:left;font-family:arial"><font
                          face="garamond, serif" color="#666666">Everything
                          3D: <a moz-do-not-send="true"
                            href="http://www.andreucabre.com"
                            target="_blank">http://www.andreucabre.com</a></font></div>
                      <div style="text-align:left;font-family:arial"><font
                          face="garamond, serif" color="#666666">Poemes: <a
                            moz-do-not-send="true"
                            href="http://divagacionspoemesiraps.blogspot.com/"
                            target="_blank">http://divagacionspoemesiraps.blogspot.com/</a></font></div>
                      <div style="text-align:left;font-family:arial"><font
                          face="garamond, serif" color="#666666">Anglès
                          per Catalans: <a moz-do-not-send="true"
                            href="http://anglespercatalans.blogspot.com/"
                            target="_blank">http://anglespercatalans.blogspot.com/</a></font></div>
                    </font></div>
                </div>
                <br>
                <fieldset></fieldset>
                <br>
                <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
              </blockquote>
              <br>
            </div>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            GNOME mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
              target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
            _______________________________________________<br>
            Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
              target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <br clear="all">
        <div><br>
        </div>
        -- <br>
        <div style="text-align:center">
          <div style="text-align:left"><span
              style="font-family:garamond,serif"><font color="#660000">My
                blogs:</font></span></div>
          <font face="garamond, serif">
            <div
              style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;text-align:left"><font
                face="garamond, serif" color="#666666">Everything 3D: <a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="http://www.andreucabre.com" target="_blank">http://www.andreucabre.com</a></font></div>
            <div
              style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;text-align:left"><font
                face="garamond, serif" color="#666666">Poemes: <a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="http://divagacionspoemesiraps.blogspot.com/"
                  target="_blank">http://divagacionspoemesiraps.blogspot.com/</a></font></div>
            <div
              style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;text-align:left"><font
                face="garamond, serif" color="#666666">Anglès per
                Catalans: <a moz-do-not-send="true"
                  href="http://anglespercatalans.blogspot.com/"
                  target="_blank">http://anglespercatalans.blogspot.com/</a></font></div>
          </font></div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>