<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Hola,<br>
      <br>
      Algú ha traduït <b>fade</b> i <b>fade options</b>?<br>
      <br>
      En cas que no, podria ser d'<b>esvaïment</b> o <b>fos</b>.<br>
      <br>
      Eu<br>
      <br>
      <br>
      <br>
      On 20/01/14 12:16, Andreu Cabré wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CALme_Y7KP5iakVSsa3PEc8FUAxgzUyrZi8mA-v+PWxWe378udQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Hola, a mi "crida l'eina" em sona molt malament, i
        no capta el sentit de l'original tant com "activa l'eina" o
        "selecciona l'eina" o fins i tot "agafa l'eina". My 5 cents.
        <div>
          <br>
        </div>
        <div>Andreu</div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">2014/1/20 Pau Iranzo <span dir="ltr"><<a
              moz-do-not-send="true" href="mailto:paulists@gmail.com"
              target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span><br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">
              <div>
                <div>Hola Eulàlia,<br>
                  <br>
                </div>
                Doncs jo no veria malament traduir-ho per:<br>
                <br>
              </div>
              «Crida a l'eina...»<br>
            </div>
            <div class="gmail_extra"><br>
              <br>
              <div class="gmail_quote">El dia 19 gener de 2014 22.22,
                Eulˆlia Pag s Morales <span dir="ltr"><<a
                    moz-do-not-send="true"
                    href="mailto:eulaliapages@gmail.com" target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span>
                ha escrit:
                <div>
                  <div class="h5"><br>
                    <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                      .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                      <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                        <div>Tinc un dubte,<br>
                          <br>
                          Com heu traduït la paraula <b>call</b> en
                          aquest context?<br>
                          <br>
                          <b>Call</b> the Threshold tool from the
                          decompose image. By moving the black cursor,
                          fit threshold to isolate the best the element
                          you want to extract. <br>
                          <br>
                          <br>
                          <br>
                          <br>
                          <br>
                          On 19/01/14 13:09, Konfrare Albert wrote:<br>
                        </div>
                        <blockquote type="cite">
                          <div dir="ltr">Hola,<br>
                            <div class="gmail_extra">
                              <div class="gmail_quote">
                                <blockquote class="gmail_quote"
                                  style="margin:0px 0px 0px
                                  0.8ex;border-left:1px solid
                                  rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                  <p dir="ltr"> M'havia passat per alt
                                    aquest missatge.</p>
                                </blockquote>
                                <div>Doncs exactament el mateix que m'ha
                                  passat a mi. Ho sento.<br>
                                </div>
                                <blockquote class="gmail_quote"
                                  style="margin:0px 0px 0px
                                  0.8ex;border-left:1px solid
                                  rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                  <p dir="ltr"> Estic d'acord amb les
                                    teves propostes de 'llindar' i
                                    'ditada'.<br>
                                  </p>
                                </blockquote>
                                <div>Jo penso que estan bé com estaven.
                                  M'explico:<br>
                                  <br>
                                </div>
                                <div>- <b>Threshold</b> en el seu dia
                                  es va traduir com a «Llindar blanc i
                                  negre» perquè és molt més explicatiu
                                  de la funció: <a
                                    moz-do-not-send="true"
href="http://www.konfraria.org/gimp-doc-catalan-testing/gimp-tool-threshold.html"
                                    target="_blank">http://www.konfraria.org/gimp-doc-catalan-testing/gimp-tool-threshold.html</a>
                                  Ja que aquesta, directament converteix
                                  la imatge a blanc i negre.<br>
                                  <br>
                                </div>
                                <div>- <b>Smudge</b> té sentit que es
                                  traduís per «Taca amb el dit» ja que
                                  entenc que una «Ditada» permet més
                                  coses. Per exemple, podria dibuixar-se
                                  un traç amb una ditada. Amb aquesta
                                  eina no, només desplacem/escampem
                                  (embrutem, en definitiva) el color<br>
                                </div>
                                <blockquote class="gmail_quote"
                                  style="margin:0px 0px 0px
                                  0.8ex;border-left:1px solid
                                  rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                                  <p dir="ltr"> Però cal assegurar-se
                                    que aquest canvi també es faci a la
                                    interfície del gimp, no només a
                                    l'ajuda </p>
                                </blockquote>
                              </div>
                              Ei, és una opinió!<br>
                              Com que implica canvis a la interfície,
                              pensem-ho amb calma, si us sembla.<br>
                              <br>
                            </div>
                            <div class="gmail_extra">Salut!<br>
                              -- <br>
                              <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
                              <span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La
                                  Konfraria de la Vila del Pingüí<br>
                                  de La Palma </font><span>de Cervelló</span></span><br>
                              <font size="1"><a moz-do-not-send="true"
                                  href="http://www.konfraria.org"
                                  target="_blank">www.konfraria.org</a>
                              </font><font size="1"><font>•</font> <a
                                  moz-do-not-send="true"
                                  href="http://twitter.com/La_Konfraria"
                                  target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
                              <br>
                            </div>
                          </div>
                          <br>
                          <fieldset></fieldset>
                          <br>
                          <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
                        </blockquote>
                        <br>
                      </div>
                      <br>
                      _______________________________________________<br>
                      GNOME mailing list<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org"
                        target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
                        target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
                      _______________________________________________<br>
                      Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
                        href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                        target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                    </blockquote>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <br>
            </div>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            GNOME mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
              target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
            _______________________________________________<br>
            Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
              target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <br clear="all">
        <div><br>
        </div>
        -- <br>
        <div style="text-align:center">
          <div style="text-align:left"><span
              style="font-family:garamond,serif"><font color="#660000">My
                blogs:</font></span></div>
          <font face="garamond, serif">
            <div
              style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;text-align:left"><font
                color="#666666" face="garamond, serif">Everything 3D: <a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="http://www.andreucabre.com" target="_blank">http://www.andreucabre.com</a></font></div>
            <div
              style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;text-align:left"><font
                color="#666666" face="garamond, serif">Poemes: <a
                  moz-do-not-send="true"
                  href="http://divagacionspoemesiraps.blogspot.com/"
                  target="_blank">http://divagacionspoemesiraps.blogspot.com/</a></font></div>
            <div
              style="color:rgb(0,0,0);font-family:arial;text-align:left"><font
                color="#666666" face="garamond, serif">Anglès per
                Catalans: <a moz-do-not-send="true"
                  href="http://anglespercatalans.blogspot.com/"
                  target="_blank">http://anglespercatalans.blogspot.com/</a></font></div>
          </font></div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>