<div dir="ltr"><div><div>Hola Eulàlia,<br><br></div>Doncs jo no veria malament traduir-ho per:<br><br></div>«Crida a l'eina...»<br></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 19 gener de 2014 22.22, Eulˆlia Pag s Morales <span dir="ltr"><<a href="mailto:eulaliapages@gmail.com" target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div>Tinc un dubte,<br>
      <br>
      Com heu traduït la paraula <b>call</b> en aquest context?<br>
      <br>
      <b>Call</b> the Threshold tool from the decompose image. By moving
      the black cursor, fit threshold to isolate the best the element
      you want to extract. <br>
      <br>
      <br>
      <br>
      <br>
      <br>
      On 19/01/14 13:09, Konfrare Albert wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">Hola,<br>
        <div class="gmail_extra">
          <div class="gmail_quote">
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
              <p dir="ltr">
                M'havia passat per alt aquest missatge.</p>
            </blockquote>
            <div>Doncs exactament el mateix que m'ha passat a mi. Ho
              sento.<br>
            </div>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
              <p dir="ltr">
                Estic d'acord amb les teves propostes de 'llindar' i
                'ditada'.<br>
              </p>
            </blockquote>
            <div>Jo penso que estan bé com estaven. M'explico:<br>
              <br>
            </div>
            <div>- <b>Threshold</b> en el seu dia es va traduir com a
              «Llindar blanc i negre» perquè és molt més explicatiu de
              la funció: <a href="http://www.konfraria.org/gimp-doc-catalan-testing/gimp-tool-threshold.html" target="_blank">http://www.konfraria.org/gimp-doc-catalan-testing/gimp-tool-threshold.html</a>
              Ja que aquesta, directament converteix la imatge a blanc i
              negre.<br>
              <br>
            </div>
            <div>- <b>Smudge</b> té sentit que es traduís per «Taca amb
              el dit» ja que entenc que una «Ditada» permet més coses.
              Per exemple, podria dibuixar-se un traç amb una ditada.
              Amb aquesta eina no, només desplacem/escampem (embrutem,
              en definitiva) el color<br>
            </div>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
              <p dir="ltr">
                Però cal assegurar-se que aquest canvi també es faci a
                la interfície del gimp, no només a l'ajuda </p>
            </blockquote>
          </div>
          Ei, és una opinió!<br>
          Com que implica canvis a la interfície, pensem-ho amb calma,
          si us sembla.<br>
          <br>
        </div>
        <div class="gmail_extra">Salut!<br>
          -- <br>
          <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
          <span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La Konfraria de la
              Vila del Pingüí<br>
              de La Palma </font><span style>de Cervelló</span></span><br>
          <font size="1"><a href="http://www.konfraria.org" target="_blank">www.konfraria.org</a>
          </font><font size="1"><font>•</font> <a href="http://twitter.com/La_Konfraria" target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
          <br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <br>
      <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </div>

<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br></div>