<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">
      <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=UTF-8">
      <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font
            face="LucidaGrande"><font style="font-size: 13pt" size="3"><span
                style="background: transparent">Hola a tothom<br>
              </span></font></font></font></p>
      <p style="margin-bottom: 0cm"><font color="#000000"><font
            face="LucidaGrande"><font style="font-size: 13pt" size="3"><span
                style="background: transparent">Com
                s'hauria de traduir Window dialog, com a quadre de
                diàleg o com a diàleg
                de la finestra? En el recull de termes no ho he trobat.</span></font></font></font></p>
      <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
          transparent">This
          option will display an Info Window dialog that details the
          measure
          tool results. The results are more complete on the status bar.<br>
        </span></p>
      <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
          transparent">Eulàlia<br>
        </span></p>
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
      <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style><br>
      <br>
      <br>
      On 24/11/13 22:45, Konfrare Albert wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAJ_MhSGhE79_WVqRJ6uGnyDF9E0HVtqv+x6ogGbNGct3wSC44A@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">
        <div>
          <div>
            <div>Moltes gràcies Eulàlia!<br>
              <br>
            </div>
            Més clar que l'aigua :)<br>
          </div>
          Tiro pel dret amb «Puzle»<br>
          <br>
        </div>
        Salut!<br>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">El dia 24 de novembre de 2013 18.26,
          Eulˆlia Pag s Morales <span dir="ltr"><<a
              moz-do-not-send="true"
              href="mailto:eulaliapages@gmail.com" target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span>
          ha escrit:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <div>Hola Albert,<br>
                <br>
                Et passo el que diu el termcat<br>
                Nota: Tot i que normativament les denominacions <i>trencaclosques</i>
                i <i>puzle </i>són sinònimes, l'ús tendeix a
                especialitzar-ne el significat segons el sistema seguit
                per formar les imatges, de manera que <i>trencaclosques</i>
                designa el joc de cubs que s'apilen o es col·loquen els
                uns al costat dels altres i <i>puzle </i>es reserva
                per al joc de peces planes o amb volum de vores
                retallades que s'encaixen.<br>
                <br>
                suposo que llavors hauria de ser puzle tal com proposes.
                <br>
                <div>
                  <div class="h5"> <br>
                    On 23/11/13 11:53, Konfrare Albert wrote:<br>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <blockquote type="cite">
                <div>
                  <div class="h5">
                    <div dir="ltr">
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div>
                              <div>Hola a tots,<br>
                                <br>
                              </div>
                              Traduint la documentació m'he adonat de
                              què al Gimp hi tenim traduït «Jigsaw» com
                              a «Trencaclosques» algunes vegades i com a
                              «Puzle» en d'altres.<br>
                              <br>
                            </div>
                            L'eina a la que es fa referència és aquesta:
                            <a moz-do-not-send="true"
                              href="http://docs.gimp.org/2.8/en/plug-in-jigsaw.html"
                              target="_blank">http://docs.gimp.org/2.8/en/plug-in-jigsaw.html</a><br>
                          </div>
                          A l'Open-Tran veig que hi ha de tot: <a
                            moz-do-not-send="true"
                            href="http://en.ca.open-tran.eu/suggest/jigsaw"
                            target="_blank">http://en.ca.open-tran.eu/suggest/jigsaw</a><br>
                          <br>
                        </div>
                        Algú té algun argument per escollir-ne una o
                        altra?<br>
                      </div>
                      Jo sense cap argument per exposar em decantaria
                      per «Puzle», no sé perquè però em sóna millor.<br
                        clear="all">
                      <div>
                        <div>
                          <div>
                            <div>
                              <div>
                                <div>El que decidim ho arreglaré al
                                  fitxer «Connectors» i a la
                                  documentació (i al recull).<br>
                                  <br>
                                </div>
                                <div>Salut!<br>
                                </div>
                                <div>-- <br>
                                  <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
                                  <span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La

                                      Konfraria de la Vila del Pingüí<br>
                                      de La Palma </font><span style="">de

                                      Cervelló</span></span><br>
                                  <font size="1"><a
                                      moz-do-not-send="true"
                                      href="http://www.konfraria.org"
                                      target="_blank">www.konfraria.org</a>
                                  </font><font size="1"><font>•</font> <a
                                      moz-do-not-send="true"
                                      href="http://twitter.com/La_Konfraria"
                                      target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
                                  <br>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                    <br>
                    <fieldset></fieldset>
                    <br>
                  </div>
                </div>
                <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
              </blockquote>
              <br>
            </div>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            GNOME mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
              target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
            _______________________________________________<br>
            Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
              target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
        <br clear="all">
        <br>
        -- <br>
        <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
        <span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La Konfraria de la
            Vila del Pingüí<br>
            de La Palma </font><span
            style="background-color:rgb(255,255,255)">de Cervelló</span></span><br>
        <font size="1"><a moz-do-not-send="true"
            href="http://www.konfraria.org" target="_blank">www.konfraria.org</a>
        </font><font size="1"><font>•</font> <a moz-do-not-send="true"
            href="http://twitter.com/La_Konfraria" target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>