<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hola a tothom,<br>
    <br>
    Les frases que estan dins barres inclinades i cometes es tradueixen?
    o es deixen sense traduir? tinc aquest cas   <span
      style="background: #f0d6ff">\"marching ants\"<br>
      <br>
    </span>Ja em direu<br>
    <br>
    eulàlia<br>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background: #f0d6ff"></span></p>
    <title></title>
    <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
    <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style>
  </body>
</html>