<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Gràcies!<br>
    L'explicació, però, segueix essent la mateixa :-)<br>
    <br>
    Per si no has trobat què és això de "marching ants", és una línia
    discontínua que mou, fet que sembla que siguin formiguetes en línia
    que van marxant. Com l'exemple que surt aquí, que ho confirma:<br>
    <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants"><https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants></a><br>
    <br>
    :-D<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 24/11/2013 21:31, Eulˆlia Pags
      Morales ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:5292623E.8030104@googlemail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
      <div class="moz-cite-prefix">
        <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
          charset=UTF-8">
        <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
            transparent">Hola Jordi, t'envio tota la cadena<br>
          </span></p>
        <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
            transparent">This button allows creation of a selection that
            is based on the path in its present state. This selection is
            marked with the usual<font color="#009900"> \"marching
              ants\". </font>Note that the path is still present:
            current tool is still path tool and you can modify this path
            without modifying the selection that has become independent.
            If you change tool, the path becomes invisible, but it
            persists in Path Dialog and you can re-activate it.</span></p>
        <title></title>
        <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
        <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style><br>
        On 24/11/13 21:21, Jordi Serratosa wrote:<br>
      </div>
      <blockquote cite="mid:52925FBA.9070103@gmail.com" type="cite">
        <meta content="text/html; charset=UTF-8"
          http-equiv="Content-Type">
        Ep Eulàlia!<br>
        Quan tinguis un dubte, millor endanxar tota la cadena, per tenir
        més context (tant si és dubte lingüístic com no) ;-)<br>
        <br>
        Interpreto que aquí simplement són cometes ("). Com que al
        format .po els delimitadors de les cadenes són les cometes, si
        la cadena conté cometes s'han d'<i>escapar</i> (to escape). Per
        tant, la barra \ d'abans és per indicar que les cometes que
        segueixen són part de la cadena, i que no indiquen el final de
        la cadena.<br>
        Uf, ho he explicat fatal.<br>
        <br>
        Per al català, normalment s'utilitzen les cometes baixes o
        llatines («»).<br>
        Per tant, no cal que hi posis la barra \ anterior. Si s'hi
        deixen cometes altes ("), llavors sí que cal conservar la barra.<br>
        <br>
        Got it?<br>
        <br>
        salut<br>
        jordi s<br>
        <br>
        <br>
        <div class="moz-cite-prefix">El 24/11/2013 20:42, Eulˆlia Pags
          Morales ha escrit:<br>
        </div>
        <blockquote cite="mid:52925698.5000701@googlemail.com"
          type="cite">
          <meta content="text/html; charset=UTF-8"
            http-equiv="Content-Type">
          Hola a tothom,<br>
          <br>
          Les frases que estan dins barres inclinades i cometes es
          tradueixen? o es deixen sense traduir? tinc aquest cas   <span
            style="background: #f0d6ff">\"marching ants\"<br>
            <br>
          </span>Ja em direu<br>
          <br>
          eulàlia<br>
          <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
              #f0d6ff"></span></p>
          <title></title>
          <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> <br>
          <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
          <br>
          <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
        </blockquote>
        <br>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>