<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">He entès que en català s'ha de posar<font
        color="#666600"> «  »</font> en comptes de <span
        style="background: transparent"><font color="#009900">\"      \"</font></span><br>
      L'altre problema, existeix en català una traducció feta per
      marching ants?<br>
      <br>
      En cas que no ja podem rumiar com es pot traduir, si fer una
      traducció quasi literal (formigues desfilant) o no (línies
      discontinues movent-se) <br>
      <br>
      <br>
      <br>
      <br>
      On 24/11/13 21:50, Jordi Serratosa wrote:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:529266AB.4030808@gmail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
      Gràcies!<br>
      L'explicació, però, segueix essent la mateixa :-)<br>
      <br>
      Per si no has trobat què és això de "marching ants", és una línia
      discontínua que mou, fet que sembla que siguin formiguetes en
      línia que van marxant. Com l'exemple que surt aquí, que ho
      confirma:<br>
      <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-rfc2396E"
        href="https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants"><https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants></a><br>
      <br>
      :-D<br>
      <br>
      salut<br>
      jordi s<br>
      <br>
      <div class="moz-cite-prefix">El 24/11/2013 21:31, Eulˆlia Pags
        Morales ha escrit:<br>
      </div>
      <blockquote cite="mid:5292623E.8030104@googlemail.com" type="cite">
        <meta content="text/html; charset=UTF-8"
          http-equiv="Content-Type">
        <div class="moz-cite-prefix">
          <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html;
            charset=UTF-8">
          <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
              transparent">Hola Jordi, t'envio tota la cadena<br>
            </span></p>
          <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
              transparent">This button allows creation of a selection
              that is based on the path in its present state. This
              selection is marked with the usual<font color="#009900">
                \"marching ants\". </font>Note that the path is still
              present: current tool is still path tool and you can
              modify this path without modifying the selection that has
              become independent. If you change tool, the path becomes
              invisible, but it persists in Path Dialog and you can
              re-activate it.</span></p>
          <title></title>
          <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
          <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style><br>
          On 24/11/13 21:21, Jordi Serratosa wrote:<br>
        </div>
        <blockquote cite="mid:52925FBA.9070103@gmail.com" type="cite">
          <meta content="text/html; charset=UTF-8"
            http-equiv="Content-Type">
          Ep Eulàlia!<br>
          Quan tinguis un dubte, millor endanxar tota la cadena, per
          tenir més context (tant si és dubte lingüístic com no) ;-)<br>
          <br>
          Interpreto que aquí simplement són cometes ("). Com que al
          format .po els delimitadors de les cadenes són les cometes, si
          la cadena conté cometes s'han d'<i>escapar</i> (to escape).
          Per tant, la barra \ d'abans és per indicar que les cometes
          que segueixen són part de la cadena, i que no indiquen el
          final de la cadena.<br>
          Uf, ho he explicat fatal.<br>
          <br>
          Per al català, normalment s'utilitzen les cometes baixes o
          llatines («»).<br>
          Per tant, no cal que hi posis la barra \ anterior. Si s'hi
          deixen cometes altes ("), llavors sí que cal conservar la
          barra.<br>
          <br>
          Got it?<br>
          <br>
          salut<br>
          jordi s<br>
          <br>
          <br>
          <div class="moz-cite-prefix">El 24/11/2013 20:42, Eulˆlia
            Pags Morales ha escrit:<br>
          </div>
          <blockquote cite="mid:52925698.5000701@googlemail.com"
            type="cite">
            <meta content="text/html; charset=UTF-8"
              http-equiv="Content-Type">
            Hola a tothom,<br>
            <br>
            Les frases que estan dins barres inclinades i cometes es
            tradueixen? o es deixen sense traduir? tinc aquest cas   <span
              style="background: #f0d6ff">\"marching ants\"<br>
              <br>
            </span>Ja em direu<br>
            <br>
            eulàlia<br>
            <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background:
                #f0d6ff"></span></p>
            <title></title>
            <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
            <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> <br>
            <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
            <br>
            <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
          </blockquote>
          <br>
          <br>
          <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
          <br>
          <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
        </blockquote>
        <br>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>