<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    +1!<br>
    Per cert, això de les formiguetes també es coneix com "efecte
    marquesina" (en relació amb les marquesines dels teatres amb les
    bombetes que van corrent).<br>
    Però m'agrada més "caminet de formiguetes" com proposes :-D<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 24/11/2013 23:01, Eulˆlia Pags
      Morales ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:52927749.4090409@googlemail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
      <div class="moz-cite-prefix">Hola albert,<br>
        <br>
        Jo no hi entenc, per mi ja m'està bé la segona,<br>
        <br>
        <quote>caminet de formiguetes</quote><br>
        <br>
        eulàlia<br>
        <br>
        <br>
        <br>
        On 24/11/13 22:43, Konfrare Albert wrote:<br>
      </div>
      <blockquote
cite="mid:CAJ_MhSG+2wp56TjKHdycxPJBuurnS0Y==hhY7r+MONLUfxQFRQ@mail.gmail.com"
        type="cite">
        <div dir="ltr">
          <div>
            <div>
              <div>Gràcies Jordi,<br>
                <br>
              </div>
              Te m'has avançat, però totalment d'acord amb els
              comentaris.<br>
              Per cert, si que cal traduir-ho.<br>
              <br>
            </div>
            El que passa, és que malgrat que al català hi posem les «»,
            a la documentació del GIMP totes les paraules que van entre
            cometes estan marcades com <quote></quote>. Quan
            es passa la traducció a codi HTML, aquests quotes es
            converteixen en <span class="quote"></span> que
            assigna un estil al text.<br>
          </div>
          <div><br>
          </div>
          <div>Opcions:<br>
          </div>
          <div>- Deixar-ho com ara amb \"caminet de formiguetes\"<br>
          </div>
          <div>- Canviar-ho per <quote>caminet de
            formiguetes</quote><br>
          </div>
          <div>- Canviar-ho per «caminet de formiguetes»<br>
            <br>
          </div>
          <div>Jo em decanto per la segona opció que és la que tindrà
            coherència amb el ressaltat de les paraules actual a la
            documentació, i davant de futurs canvis en l'estil. A no ser
            que no es vulgui ressaltar, sinó simplement fer notar que és
            una expressió que no cal prendre's literalment, llavors
            optaria per la tercera (tenint en compte que poden veure's
            extranys uns « » entre tants " ").<br>
            <br>
          </div>
          <div>Salut!<br>
          </div>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <br>
          <div class="gmail_quote">El dia 24 de novembre de 2013 21.50,
            Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a
                moz-do-not-send="true"
                href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
              <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> Gràcies!<br>
                L'explicació, però, segueix essent la mateixa :-)<br>
                <br>
                Per si no has trobat què és això de "marching ants", és
                una línia discontínua que mou, fet que sembla que siguin
                formiguetes en línia que van marxant. Com l'exemple que
                surt aquí, que ho confirma:<br>
                <a moz-do-not-send="true"
                  href="https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants"
                  target="_blank"><https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants></a><br>
                <br>
                :-D<br>
                <br>
                salut<br>
                jordi s<br>
                <br>
                <div>El 24/11/2013 21:31, Eulˆlia Pag s Morales ha
                  escrit:<br>
                </div>
                <div>
                  <div class="h5">
                    <blockquote type="cite">
                      <div>
                        <p style="margin-bottom:0cm"><span
                            style="background:transparent">Hola Jordi,
                            t'envio tota la cadena<br>
                          </span></p>
                        <p style="margin-bottom:0cm"><span
                            style="background:transparent">This button
                            allows creation of a selection that is based
                            on the path in its present state. This
                            selection is marked with the usual<font
                              color="#009900"> \"marching ants\". </font>Note

                            that the path is still present: current tool
                            is still path tool and you can modify this
                            path without modifying the selection that
                            has become independent. If you change tool,
                            the path becomes invisible, but it persists
                            in Path Dialog and you can re-activate it.</span></p>
                        <br>
                        On 24/11/13 21:21, Jordi Serratosa wrote:<br>
                      </div>
                      <blockquote type="cite"> Ep Eulàlia!<br>
                        Quan tinguis un dubte, millor endanxar tota la
                        cadena, per tenir més context (tant si és dubte
                        lingüístic com no) ;-)<br>
                        <br>
                        Interpreto que aquí simplement són cometes (").
                        Com que al format .po els delimitadors de les
                        cadenes són les cometes, si la cadena conté
                        cometes s'han d'<i>escapar</i> (to escape). Per
                        tant, la barra \ d'abans és per indicar que les
                        cometes que segueixen són part de la cadena, i
                        que no indiquen el final de la cadena.<br>
                        Uf, ho he explicat fatal.<br>
                        <br>
                        Per al català, normalment s'utilitzen les
                        cometes baixes o llatines («»).<br>
                        Per tant, no cal que hi posis la barra \
                        anterior. Si s'hi deixen cometes altes ("),
                        llavors sí que cal conservar la barra.<br>
                        <br>
                        Got it?<br>
                        <br>
                        salut<br>
                        jordi s<br>
                        <br>
                        <br>
                        <div>El 24/11/2013 20:42, Eulˆlia Pag s Morales
                          ha escrit:<br>
                        </div>
                        <blockquote type="cite"> Hola a tothom,<br>
                          <br>
                          Les frases que estan dins barres inclinades i
                          cometes es tradueixen? o es deixen sense
                          traduir? tinc aquest cas   <span
                            style="background:#f0d6ff">\"marching ants\"<br>
                            <br>
                          </span>Ja em direu<br>
                          <br>
                          eulàlia<br>
                          <p style="margin-bottom:0cm"><span
                              style="background:#f0d6ff"></span></p>
                          <br>
                          <fieldset></fieldset>
                          <br>
                          <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
                        </blockquote>
                        <br>
                        <br>
                        <fieldset></fieldset>
                        <br>
                        <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
                      </blockquote>
                      <br>
                      <br>
                      <fieldset></fieldset>
                      <br>
                      <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
                    </blockquote>
                    <br>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <br>
              _______________________________________________<br>
              GNOME mailing list<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
                target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
              _______________________________________________<br>
              Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true"
                href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
            </blockquote>
          </div>
          <br>
          <br clear="all">
          <br>
          -- <br>
          <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
          <span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La Konfraria de la
              Vila del Pingüí<br>
              de La Palma </font><span
              style="background-color:rgb(255,255,255)">de Cervelló</span></span><br>
          <font size="1"><a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.konfraria.org" target="_blank">www.konfraria.org</a>
          </font><font size="1"><font>•</font> <a
              moz-do-not-send="true"
              href="http://twitter.com/La_Konfraria" target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
          <br>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>