<div dir="ltr"><div><div><div>Gràcies Jordi,<br><br></div>Te m'has avançat, però totalment d'acord amb els comentaris.<br>Per cert, si que cal traduir-ho.<br><br></div>El que passa, és que malgrat que al català hi posem les «», a la documentació del GIMP totes les paraules que van entre cometes estan marcades com <quote></quote>. Quan es passa la traducció a codi HTML, aquests quotes es converteixen en <span class="quote"></span> que assigna un estil al text.<br>
</div><div><br></div><div>Opcions:<br></div><div>- Deixar-ho com ara amb \"caminet de formiguetes\"<br></div><div>- Canviar-ho per <quote>caminet de formiguetes</quote><br></div><div>- Canviar-ho per «caminet de formiguetes»<br>
<br></div><div>Jo em decanto per la segona opció que és la que tindrà coherència amb el ressaltat de les paraules actual a la documentació, i davant de futurs canvis en l'estil. A no ser que no es vulgui ressaltar, sinó simplement fer notar que és una expressió que no cal prendre's literalment, llavors optaria per la tercera (tenint en compte que poden veure's extranys uns « » entre tants " ").<br>
<br></div><div>Salut!<br></div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 24 de novembre de 2013 21.50, Jordi Serratosa <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com" target="_blank">jordis.lists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Gràcies!<br>
    L'explicació, però, segueix essent la mateixa :-)<br>
    <br>
    Per si no has trobat què és això de "marching ants", és una línia
    discontínua que mou, fet que sembla que siguin formiguetes en línia
    que van marxant. Com l'exemple que surt aquí, que ho confirma:<br>
    <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants" target="_blank"><https://en.wikipedia.org/wiki/Marching_ants></a><br>
    <br>
    :-D<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div>El 24/11/2013 21:31, Eulˆlia Pag s
      Morales ha escrit:<br>
    </div><div><div class="h5">
    <blockquote type="cite">
      
      <div>
        
        
        <p style="margin-bottom:0cm"><span style="background:transparent">Hola Jordi, t'envio tota la cadena<br>
          </span></p>
        <p style="margin-bottom:0cm"><span style="background:transparent">This button allows creation of a selection that
            is based on the path in its present state. This selection is
            marked with the usual<font color="#009900"> \"marching
              ants\". </font>Note that the path is still present:
            current tool is still path tool and you can modify this path
            without modifying the selection that has become independent.
            If you change tool, the path becomes invisible, but it
            persists in Path Dialog and you can re-activate it.</span></p>
        
        
        <br>
        On 24/11/13 21:21, Jordi Serratosa wrote:<br>
      </div>
      <blockquote type="cite">
        
        Ep Eulàlia!<br>
        Quan tinguis un dubte, millor endanxar tota la cadena, per tenir
        més context (tant si és dubte lingüístic com no) ;-)<br>
        <br>
        Interpreto que aquí simplement són cometes ("). Com que al
        format .po els delimitadors de les cadenes són les cometes, si
        la cadena conté cometes s'han d'<i>escapar</i> (to escape). Per
        tant, la barra \ d'abans és per indicar que les cometes que
        segueixen són part de la cadena, i que no indiquen el final de
        la cadena.<br>
        Uf, ho he explicat fatal.<br>
        <br>
        Per al català, normalment s'utilitzen les cometes baixes o
        llatines («»).<br>
        Per tant, no cal que hi posis la barra \ anterior. Si s'hi
        deixen cometes altes ("), llavors sí que cal conservar la barra.<br>
        <br>
        Got it?<br>
        <br>
        salut<br>
        jordi s<br>
        <br>
        <br>
        <div>El 24/11/2013 20:42, Eulˆlia Pag s
          Morales ha escrit:<br>
        </div>
        <blockquote type="cite">
          
          Hola a tothom,<br>
          <br>
          Les frases que estan dins barres inclinades i cometes es
          tradueixen? o es deixen sense traduir? tinc aquest cas   <span style="background:#f0d6ff">\"marching ants\"<br>
            <br>
          </span>Ja em direu<br>
          <br>
          eulàlia<br>
          <p style="margin-bottom:0cm"><span style="background:#f0d6ff"></span></p>
          
          
           <br>
          <fieldset></fieldset>
          <br>
          <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
        </blockquote>
        <br>
        <br>
        <fieldset></fieldset>
        <br>
        <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <br>
      <pre>_______________________________________________
GNOME mailing list
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </div></div></div>

<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><b>KONFRARE ALBERT</b><br>
<span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La Konfraria de la Vila del Pingüí<br>de La Palma </font><span style="background-color:rgb(255,255,255)">de Cervelló</span></span><br><font size="1"><a href="http://www.konfraria.org" target="_blank">www.konfraria.org</a> </font><font size="1"><font>•</font> <a href="http://twitter.com/La_Konfraria" target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
<br>
</div>