<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep Eulàlia!<br>
    Quan tinguis un dubte, millor endanxar tota la cadena, per tenir més
    context (tant si és dubte lingüístic com no) ;-)<br>
    <br>
    Interpreto que aquí simplement són cometes ("). Com que al format
    .po els delimitadors de les cadenes són les cometes, si la cadena
    conté cometes s'han d'<i>escapar</i> (to escape). Per tant, la barra
    \ d'abans és per indicar que les cometes que segueixen són part de
    la cadena, i que no indiquen el final de la cadena.<br>
    Uf, ho he explicat fatal.<br>
    <br>
    Per al català, normalment s'utilitzen les cometes baixes o llatines
    («»).<br>
    Per tant, no cal que hi posis la barra \ anterior. Si s'hi deixen
    cometes altes ("), llavors sí que cal conservar la barra.<br>
    <br>
    Got it?<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 24/11/2013 20:42, Eulˆlia Pags
      Morales ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:52925698.5000701@googlemail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
      Hola a tothom,<br>
      <br>
      Les frases que estan dins barres inclinades i cometes es
      tradueixen? o es deixen sense traduir? tinc aquest cas   <span
        style="background: #f0d6ff">\"marching ants\"<br>
        <br>
      </span>Ja em direu<br>
      <br>
      eulàlia<br>
      <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="background: #f0d6ff"></span></p>
      <title></title>
      <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
      <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style> <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>