<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    Ep<br>
    +1 per aerògraf<br>
    <br>
    Altres recursos que es poden consultar són el Termcat:<br>
<a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm&text_cons=airbrush&area_tema=&llengua=&cercador=basic"><http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm&text_cons=airbrush&area_tema=&llengua=&cercador=basic></a><br>
    I el portal de terminologia de Microsoft:<br>
    <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="https://www.microsoft.com/Language"><https://www.microsoft.com/Language></a><br>
    <br>
    Keep it up!<br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">El 17/11/2013 18:31, Eulˆlia Pags
      Morales ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote cite="mid:5288FD5E.5030508@googlemail.com" type="cite">
      <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
      <div class="moz-cite-prefix">Hola Albert,<br>
        <br>
        Ara estic traduint el de caixa d'eines, n'hi ha més. si et
        sembla bé, tradueixo els fitxers de caixa d'eines i un de barra
        d'eines. Serà més fàcil alhora d'uniformar els traduccions i
        així també vaig omplint el glossari.<br>
        Un cop estigui tot traduït repassem les traduccions dobles i
        altres problemes.<br>
        Sí, hi ha més casos com el d'<b>Airbrush</b>, en aquest, a part
        de <b>vaporitzador</b> també s'ha traduït per <b>esprai</b> i
        per <b>aerògraf</b>, per tant hi ha tres opcions. Podem deixar
        aerògraf, si l'eina imita aquest aparell.<br>
        <br>
        Ja em diràs.<br>
        <br>
        <br>
        <br>
        On 17/11/13 14:19, Konfrare Albert wrote:<br>
      </div>
      <blockquote
cite="mid:CAJ_MhSHEvw7p+us7ApB=KrNsUZW61+jpKcwhCmndH-fM+JbE4w@mail.gmail.com"
        type="cite">
        <div dir="ltr">
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div>Gràcies Eulàlia,<br>
                        <br>
                      </div>
                      Suposo que una de les paraules és «Airbrush».
                      Estava traduït com «Vaporitzador» però vaig veure
                      que a KDE ho havien traduït per «Aerògraf»[1], i
                      consultant-ne els significats tant de
                      vaporitzador[2] com d'aerògraf[3], em va semblar
                      que el segon era més precís i adient pel nostre
                      context.<br>
                    </div>
                    Si n'hi ha d'altres amb traduccions diferents al
                    glossari, diga'm quines són i les comentem (suposo
                    que no n'hi ha masses). En el cas de «Frame»,
                    completament d'acord en tenir presents les dues
                    possibles traduccions.<br>
                    <br>
                  </div>
                  Sobre els m, f i v tr , signifiquen:<br>
                </div>
                - m: masculí<br>
              </div>
              - f: femení<br>
            </div>
            - v tr: verb transitiu<br>
          </div>
          tal com s'ha fet al recull de termes: <a
            moz-do-not-send="true"
            href="http://www.softcatala.org/recull.html">http://www.softcatala.org/recull.html</a><br>
          <div>
            <div>
              <div>
                <div>
                  <div>
                    <div>
                      <div><br>
                      </div>
                      <div>Gràcies!<br>
                      </div>
                      <div><br>
                        [1] <a moz-do-not-send="true"
                          href="http://en.ca.open-tran.eu/suggest/airbrush">http://en.ca.open-tran.eu/suggest/airbrush</a><br>
                        [2] <a moz-do-not-send="true"
                          href="http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0140478">http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0140478</a><br>
                        [3] <a moz-do-not-send="true"
                          href="http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0003179">http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0003179</a><br>
                        <div class="gmail_extra"><br>
                        </div>
                        <div class="gmail_extra">ALBERT<br>
                        </div>
                        <div class="gmail_extra"> <br>
                          <br>
                          <div class="gmail_quote">El dia 16 de novembre
                            de 2013 14.25, Eulˆlia Pag s Morales <span
                              dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                                href="mailto:eulaliapages@gmail.com"
                                target="_blank">eulaliapages@gmail.com</a>></span>
                            ha escrit:<br>
                            <blockquote class="gmail_quote"
                              style="margin:0px 0px 0px
                              0.8ex;border-left:1px solid
                              rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                              <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
                                <p style="margin-bottom:0cm">Hola
                                  Albert,</p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">He agafat
                                  els dos glossaris, el que està penjat
                                  a Internet i un que em van passar en
                                  una fulla de càlcul. A mesura que vagi
                                  traduint aniré ampliant la taula amb
                                  nou vocabulari.</p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">Hi ha una
                                  sèrie de coses que caldria comentar.</p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">. Quan he
                                  ajuntat els dos glossaris m'he trobat
                                  que en una mateixa paraula hi ha més
                                  d'una traducció, de moment he posat
                                  totes les versions. Més endavant
                                  haurem de decidir per quina ens
                                  decantem.</p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">. També
                                  s'haurà de decidir els termes que hi
                                  ha dubtes, tenen un interrogant al
                                  costat.</p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">. Hi ha
                                  paraules, com Frame, que segons on
                                  siguin tindran una traducció o una
                                  altra, pot ser marc d'una imatge o
                                  fotograma d'una animació.</p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">. No
                                  recordo que volien dir les lletres de
                                  la categoria de termes, que són: m, v,
                                  tr, f.<br>
                                </p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">Salut<br>
                                </p>
                                <p style="margin-bottom:0cm">Eulàlia<br>
                                </p>
                                <p style="margin-bottom:0cm"><br>
                                </p>
                              </div>
                              <br>
_______________________________________________<br>
                              GNOME mailing list<br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
                              <a moz-do-not-send="true"
                                href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
                                target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
_______________________________________________<br>
                              Codi de conducta: <a
                                moz-do-not-send="true"
                                href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
                                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br>
                            </blockquote>
                          </div>
                          <br>
                          <br clear="all">
                          <br>
                          -- <br>
                          <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
                          <span style="color:rgb(153,153,153)"><font>La
                              Konfraria de la Vila del Pingüí<br>
                              de La Palma </font><span
                              style="background-color:rgb(255,255,255)">de

                              Cervelló</span></span><br>
                          <font size="1"><a moz-do-not-send="true"
                              href="http://www.konfraria.org"
                              target="_blank">www.konfraria.org</a> </font><font
                            size="1"><font>•</font> <a
                              moz-do-not-send="true"
                              href="http://twitter.com/La_Konfraria"
                              target="_blank">@La_Konfraria</a></font><br>
                          <br>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <br>
        <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
        <br>
        <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a moz-do-not-send="true" class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
      </blockquote>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>