<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hola,<br>
    <br>
    Els noms que es troben dins de <b><></b>, per exemple The <b><quote></b>Zoom<b></quote></b>
    tool in Toolbox,<br>
    s'han de traduir? o es deixen tal com estan?<br>
    <br>
    Suposo que GEGL és un acrònim, s'ha de deixar tal com està i amb
    majúscules?<br>
    <br>
    eulàlia<br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>