<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=UTF-8">
    <p style="margin-bottom: 0cm">Hola Albert,</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">He agafat els dos glossaris, el que
      està penjat a Internet i un que em van passar en una fulla de
      càlcul. A mesura que vagi
      traduint aniré ampliant la taula amb nou vocabulari.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Hi ha una sèrie de coses que caldria
      comentar.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">. Quan he ajuntat els dos glossaris
      m'he trobat que en una mateixa paraula hi ha més d'una traducció,
      de moment he posat totes les versions. Més endavant haurem de
      decidir per quina ens decantem.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">. També s'haurà de decidir els termes
      que hi ha dubtes, tenen un interrogant al costat.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">. Hi ha paraules, com Frame, que
      segons on siguin tindran una traducció o una altra, pot ser marc
      d'una imatge o fotograma d'una animació.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">. No recordo que volien dir les
      lletres de la categoria de termes, que són: m, v, tr, f.<br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Salut<br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Eulàlia<br>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
    <title></title>
    <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
    <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style>
  </body>
</html>