<div dir="ltr"><div class="im" style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">I will tell you where the secret Cast camp is...<br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">
Et diré on és l'amagatall secret del campament...</div></div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">On Sun, Dec 30, 2012 at 7:53 PM, Robert Antoni <span dir="ltr"><<a href="mailto:robert.buj@gmail.com" target="_blank">robert.buj@gmail.com</a>></span> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="im"><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">We all worship the duck here.</span><br>
</div><div><font face="arial, sans-serif">Aquí tots nosaltres tractem l'ànec com una divinitat.</font></div>
</div><div class="HOEnZb"><div class="h5"><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">On Sun, Dec 30, 2012 at 7:39 PM, Robert Antoni <span dir="ltr"><<a href="mailto:robert.buj@gmail.com" target="_blank">robert.buj@gmail.com</a>></span> wrote:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">I will tell you where the secret Cast camp is...</span><br>

</div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">Et diré on és el campament secret del llançament...</span></div>
</div><div><div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">On Sun, Dec 30, 2012 at 7:24 PM, Robert Antoni <span dir="ltr"><<a href="mailto:robert.buj@gmail.com" target="_blank">robert.buj@gmail.com</a>></span> wrote:<br>


<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">Who's there?</span><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px"><br>


</span></div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">Qui hi ha allí?</span></div><div>
<div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px"><br></span></div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">By order of our great ducks the monthly tax shall be doubled</span><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px"><br></span></div></div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">A petició dels nostres ànecs</span><font face="arial, sans-serif"> extraordinaris l'impost mensual hauria de doblar-se.</font></div>


<div>
<div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px"><br></span></div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">This also applies to food donations.</span><br>
</div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px">Això també s'aplica a les donacions alimentàries.</span></div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px"><br></span></div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.727272033691406px"><br></span></div></div><div class="gmail_extra"><div><div><br><br><div class="gmail_quote">On Sun, Dec 30, 2012 at 6:40 PM, mecatxis <span dir="ltr"><<a href="mailto:mecatxis@gmail.com" target="_blank">mecatxis@gmail.com</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">@@ -367,7 +367,7 @@<br>
 #: Story/ITEM-B1.c:92<br>
 #: Story/ITEM-B2.c:92<br>
 msgid "* POWER SHOT *"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "* TRET POTENT *"<br>
<br>
@@ -471,11 +471,11 @@<br>
<br>
 #: Story/KING.c:119<br>
 msgid "You must hurry, Dink."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "T'has d'afanyar, Dink."<br>
<br>
 #: Story/KING.c:126<br>
 msgid "Hello, Dink."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Hola, Dink."<br>
<br>
@@ -4839,7 +4839,7 @@<br>
<br>
 #: Story/S2-MDOOR.c:13<br>
 msgid "This looks like the place, but it's locked."<br>
-msgstr "Sembla el lloc adecuat, però està tancat."<br>
+msgstr "Sembla el lloc adequat, però està tancat."<br>
<br>
@@ -5805,63 +5805,63 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMP.c:42<br>
 msgid "This must be it!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ha de ser això!"<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMP.c:43<br>
 msgid "I have to make it into that tent."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ha de ser dins la tenda."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMP.c:52<br>
 msgid "Here goes nothing..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Aquí no hi ha res..."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMP.c:62<br>
 msgid "Gotta run!!  Gotta run!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "He de córrer!! He de córrer!!"<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMP.c:65<br>
 msgid "Hey!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Hei!!"<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:61<br>
 msgid "Man, that was close!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Tio, ha anat de poc!"<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:63<br>
 msgid "It looks like this scroll might just be the proof I need."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sembla que aquest pergamí és justament la prova que necessito."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:73<br>
 msgid "Not so fast ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No tant depressa..."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:74<br>
 msgid "Ha Ha Haaa"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ha Ha Haaa"<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:80<br>
 msgid "Looks like you have trouble learning, small one."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sembla que tens problemes per aprendre, petitó."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:82<br>
 msgid "I thought I told you to stay away from us."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Crec que et vaig dir que no et fiquessis al nostre camí."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:84<br>
 msgid "Yeah well, my foot still has an appointment with you."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sí, bé. Els meus peus encara tenen un cita amb vosaltres."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:86<br>
 msgid "What do you freaks want with town anyway?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Què coi hi voleu amb la ciutat, vosaltres?"<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:88<br>
 msgid "Our business doesn't need to be told to the dead.."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No n'hem de parlar dels nostres negocis amb els morts..."<br>
<br>
 #: Story/S3-CAMPS.c:90<br>
 msgid "Finish him."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Acabeu amb ell."<br>
<br>
@@ -6094,7 +6094,7 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:55<br>
 msgid "This parade is gonna rule!!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Aquesta desfilada molarà!!!"<br>
<br>
@@ -6200,119 +6200,119 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:147<br>
 msgid "Soooo ... didn't see you at the parade."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Doncs ... No us hi he vist a la desfilada."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:149<br>
 msgid "Oh .. hehe .. yeah, I uhh ... I ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ah... hehe... Sí, he... emm He..."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:151<br>
 msgid "one of the ducks got sick, and well .. we couldn't perform."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "s'ha posat malalt un ànec, i bé... No hem pogut sortir."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:156<br>
 msgid "I'm sure.  That's too bad, after all that practice."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ja ho entenc. Què malament, després de practicar tant."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:158<br>
 msgid "Well hey, don't worry ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Bé ei, no hi pateixis..."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:160<br>
 msgid "we're practicing for next year."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "estem practicant per l'any que bé."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:162<br>
 msgid "Aww man..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ostres tio..."<br>
<br>
 #: Story/S3-FREAK.c:166<br>
 msgid "Note to self:  Don't come here next year."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Nota mental: No venir l'any vinent."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:21<br>
 msgid "heeloo, freen.  We kan took tegether?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Holaaa, amig. Poddem parlart junts?"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:33<br>
 msgid "osh!  Puheaze hooman! We chan bey freens!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Aix! Si us praul homen! prodem sert amigs!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:36<br>
 msgid "doon hort meeee!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "nom fassis maalt!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:39<br>
 msgid "i won oose vilens!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No faitx violensia!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:48<br>
 msgid "Let that be a clear message to his people.  Haw!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Fem que sigui un missatge clar per la seva gent. Yea!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:56<br>
 msgid "Ask the Goblin's name"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Demana-li al Goblin com es diu."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:57<br>
 msgid "Ask what he is doing way out here"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Demana-li que hi fa aquí fora"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:58<br>
 msgid "Ask about the Goblin Sanctuary"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Demana-li pel Santuari Goblin"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:64<br>
 msgid "What is your name, Goblin?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Com et dius, Goblin?"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:66<br>
 msgid "my nam is george.  whe kin bey gud frins?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "me diic geroge. pudiriem sert bonus amigs?"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:68<br>
 msgid "I don't understand a thing you're saying."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No entenc res del que dius."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:74<br>
 msgid "Say, why aren't you in the Goblin sanctuary?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Digues, com és que no ets al Santuari Goblin?"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:76<br>
 msgid "i wans tu leaf weth hoomankind."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "voll vruire amp els homans."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:78<br>
 msgid "Many people are afraid of goblins, you know."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Hi ha molta gent que té por dels goblins, ja ho saps."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:80<br>
 msgid "george is hoomankind."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "george és humà."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:82<br>
 msgid "Ah, I see.  Good luck to you."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ja ho entenc. Què tinguis bona sort."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:87<br>
 msgid "So what's with that Goblin Sanctuary place?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "I què passa amb el Santuari Goblin aquest?"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:89<br>
 msgid "they ar BAD.  they can oonly anderstund ONE theng."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "són dolenps. noméees antenent UNA crosa."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:91<br>
 msgid "And just what thing is that?  I may need to know this."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "I quina cosa és? Potser em cal saber-ho."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:93<br>
 msgid "voilense.  too summon mog yoo mus KILL many guuards."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "violensia. per convocrar mog hast de MATAR moolps guardries."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOB.c:95<br>
 msgid "Ah.  I'm not entirely sure who Mog is but..uh thanks."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ah. No tinc gaire clar qui és en Mog... bé, gràcies."<br>
<br>
@@ -6324,59 +6324,59 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:68<br>
 msgid "Ask the Goblin guard to let you in"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Demana-li al guàrdia Goblin que et deixi entrar"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:69<br>
 msgid "Incite an 'incident'"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Incita un «incident»"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:76<br>
 msgid "Greetings my good fellow!  May I enter your fine establishment?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Salut company! Podria entrar al vostre preciós establiment?"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:78<br>
 msgid "hmm."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "hmm."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:87<br>
 msgid "hmm.. are yoo joon?? coom beck lader! too erly"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "hmm... ets ent joon?? trorna desprers! massa aviad"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:95<br>
 msgid "ashee yoo hav bough. GATS OPAN!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "veitx que tents arc. PRORTES ORBRE!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:108<br>
 msgid "erga hoomans NOT heenter!  leev!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "les hoomas NO entrent! martxa!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:110<br>
 msgid "Oh come on, let me in!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Va home, deixa'm entrar!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:112<br>
 msgid "no bow?!!! un not joon! leev!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "no arc?!! i nots jooon! martxa!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:118<br>
 msgid "Say.  So how 'bout that war of '23?  You guys got beat back pretty hard."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Escolta. Com va anar la guerra del '23? Us fan fotre una bona pallissa."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:120<br>
 msgid "yoo ar engerang meee!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "m'estars enfadand!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:122<br>
 msgid "I mean, King Daniel basically crushed you all like tiny bugs."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Vull dir, que el Rei Daniel bàsicament us va esclafar com a escarbats minúsculs."<br>
<br>
 #: Story/S3-GOBG.c:124<br>
 msgid "reechard!?? yoo wheel bey daying now!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "reetxard!?? ara mordiràaas!"<br>
<br>
 #: Story/S3-GSIGN.c:3<br>
 msgid "welkam to george huse"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Benvengud a calt george"<br>
<br>
@@ -6500,31 +6500,31 @@<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:13<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:30<br>
 msgid "Hey, uhh ... where did everyone go?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ei, uhh... On ha anat tothom?"<br>
<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:15<br>
 msgid "The parade's over already man."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "S'ha acabat la desfilada tio."<br>
<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:17<br>
 msgid "Everyone took off."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Tothom se n'ha anat."<br>
<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:19<br>
 msgid "That quick?!?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Tant depresa?!?"<br>
<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:21<br>
 msgid "I don't know man, I just work here."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No ho se tio, només treballo aquí."<br>
<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:32<br>
 msgid "I already told you buddy, they left."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ja t'ho he dit tio, se n'han anat."<br>
<br>
 #: Story/S3-LOSER.c:34<br>
 msgid "What are you, some kind of freak?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Què ets, una mena de friqui?"<br>
<br>
@@ -6635,99 +6635,99 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:107<br>
 msgid "Say hello"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Saluda"<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:108<br>
 msgid "Show him the scroll with the plans"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ensenya-li el pergamí amb els plans"<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:114<br>
 msgid "Hello Mayor, how's it going?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Hola Alcalde, què tal?"<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:116<br>
 msgid "Pretty good fair citizen."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Força bé ciutadà."<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:118<br>
 msgid "Hey, that's just great."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ei, això és genial."<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:123<br>
 msgid "I've got your proof mayor."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Us he portat la prova Alcalde."<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:125<br>
 msgid "They plan to slaughter the entire city."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Planegen esclafar la ciutat sencera."<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:127<br>
 msgid "Oh my god, this attack would destroy our defenses!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Oh Déu meu. Aquest atac destruiria les nostres defenses!"<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:129<br>
 msgid "I can't believe they would attack us like this."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No em puc creure que ens vulguin atacar així."<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:131<br>
 msgid "Now will you call the Guard?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ara cridareu a la Guàrdia?"<br>
<br>
 #: Story/S3-MAYOR.c:133<br>
 msgid "Yes, I just hope they can get here in time..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sí. Només espero que arribin a temps..."<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:8<br>
 msgid "All this killing and still no answers."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Tots aquests morts i encara no hi ha cap resposta."<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:16<br>
 msgid "Who dares wake the mighty Mog, king of Goblins?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Qui gosa despertar el poderós Mog, rei dels Goblins?"<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:18<br>
 msgid "What's this?  You have learned our tongue well, Mog."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Què és això? Has aprés bé la nostra llengua, Mog."<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:20<br>
 msgid "Of course.  I was raised by.. what is this?  My comrades litter the ground!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "És clar. Vaig ser educat per... Què és això? Els meus camarades embruten el terra?"<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:22<br>
 msgid "It was I who fell them."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "He estat jo qui els ha vençut."<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:24<br>
 msgid "NOW TELL ME OF YOUR SECRET DEALINGS WITH THE CAST!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "ARA EXPLICA'M ELS TEUS NEGOCIS SECRETS AMB EL CAST!"<br>
<br>
 #: Story/S3-MOG.c:26<br>
 msgid "You?  YOU?  I MUST AVENGE MY BROTHERS!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Tu? TU? VENJARÉ ELS MEUS GERMANS!"<br>
<br>
 #: Story/S3-PEEPS.c:17<br>
 msgid "Isn't this wonderful?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No et sembla preciós?"<br>
<br>
 #: Story/S3-PEEPS.c:20<br>
 msgid "Not a very long parade was it..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No ha estat una desfilada gaire llarga..."<br>
<br>
 #: Story/S3-PEEPS.c:22<br>
 msgid "This was even better than last year!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ha estat encara millor que l'any passat!"<br>
<br>
 #: Story/S3-PEEPS.c:25<br>
 msgid "What a great parade!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ha estat una parada fantàstica!"<br>
<br>
 #: Story/S3-PEEPS.c:38<br>
 msgid "Help!  This man is going crazy!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ajuda! Aquest home s'ha tornat boig!"<br>
<br>
 #: Story/S3-PEEPS.c:41<br>
 msgid "Guards!!! Over here!!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Guàrdies!! Aquí!!!"<br>
<br>
@@ -6783,7 +6783,7 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-SIGN7.c:3<br>
 msgid "Goblin Sanctuary - Humans keep out to avoid incidents."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Santuari Gobilns - Humans, allunyeu-vos per evitar incidents."<br>
<br>
@@ -6969,19 +6969,19 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-ST2P.c:25<br>
 msgid "That hurts and all, but you could be doing much more damage with a bow!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sí que fa mal, però faries molt més mal amb un arc!"<br>
<br>
 #: Story/S3-ST2P.c:32<br>
 msgid "Well, despite the highway robbery, I'd like to get a bow."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Bé, malgrat que ho considero una estafa, agafaré un arc."<br>
<br>
 #: Story/S3-ST2P.c:47<br>
 msgid "I'm sorry sir, but you DON'T have enough gold!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ho sento senyor, però NO teniu prou diners!"<br>
<br>
 #: Story/S3-ST2P.c:49<br>
 msgid "Whoops, sorry about that."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ostres, ho sento."<br>
<br>
@@ -7069,43 +7069,43 @@<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:253<br>
 msgid "Dink, Dink, over here."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Dink, Dink, aquí."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:256<br>
 msgid "Isn't it just beautiful?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No et sembla preciós?"<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:259<br>
 msgid "Yup, it's a parade allright."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sí, és una bona desfilada"<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:261<br>
 msgid "A lot of people too, I shudder at what could've happened."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ha vingut molta gent. Tremolo de pensar en el que podria haver passat."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:263<br>
 msgid "You really saved the town Dink..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Has salvat la ciutat Dink..."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:265<br>
 msgid "I'm really proud of you."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Estic orgullosa de tu."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:267<br>
 msgid "Thanks, but I couldn't have done it without you."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Gràcies, però no ho hauria pogut fer sense tu."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:269<br>
 msgid "Well I have to be going, I have to meet with my father."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Bé, me n'he d'anar, he de trobar-me amb el meu pare."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:271<br>
 msgid "Take care Dink, I hope I'll see you again."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ves amb compte Dink, espero tornar-te a veure."<br>
<br>
 #: Story/S3-TC.c:284<br>
 msgid "Oh, you will baby, you will..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ah, ho faràs nena, ho faràs..."<br>
<br>
@@ -7269,19 +7269,19 @@<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:17<br>
 msgid "AHHHHH!!!!!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "AHHHHH!!!!!!"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:26<br>
 msgid "AHHHHH!!!!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "AHHHHH!!!!!"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:37<br>
 msgid "What the hell?!?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Què diantre?!?"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:39<br>
 msgid "Sorry."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ho sento."<br>
<br>
@@ -7298,87 +7298,87 @@<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:63<br>
 msgid "I'm done talking to you, I have more important things to worry about."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ja en tinc prou de parlar amb tu. Tinc coses més importants de les que preocupar-me."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:65<br>
 msgid "Hmmm."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Hmmm."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:72<br>
 msgid "Ask what's up"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Demana-li què passa"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:73<br>
 msgid "Ask about the town"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Pregunta-li pel poble"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:78<br>
 msgid "Hey, uh thanks for that fireball!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ei, eh gràcies per la bola de foc!!"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:79<br>
 msgid "What the hell's wrong with you?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Què carai et passa?"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:81<br>
 msgid "I .. I'm sorry, I thought you were someone else."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ho... Ho sento. Em pensava que erets algú altre."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:83<br>
 msgid "Like who?!?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Com ara qui?"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:85<br>
 msgid "Like maybe another raider coming for my food."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Com ara un altre saquejador que ve a buscar el meu menjar."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:86<br>
 msgid "I have to defend myself."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "M'he de defensar."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:88<br>
 msgid "This town is messed up."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Aquest poble està perduda."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:94<br>
 msgid "So, what's with the town here?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Escolta, què hi passa a aquest poble?"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:96<br>
 msgid "We, we all worship the duck here."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Nosaltres, tots adorem l'ànec aquí."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:99<br>
 msgid "Ok, I'm gonna turn back towards you ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "D'acord, ara em giraré d'esquena..."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:100<br>
 msgid "and you're gonna give a normal answer this time."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "i em donaràs una resposta normal aquest cop."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:102<br>
 msgid "Ready ...."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Prepat..."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:105<br>
 msgid "We all worship the duck here."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Tots adorem l'ànec aquí."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:107<br>
 msgid "Yeah ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ja..."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:108<br>
 msgid "Is this some kind of religion?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "És una mena de religió?"<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:110<br>
 msgid "Yes, we give all and owe all to the duck."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sí, ho donem tot ho devem tot a l'ànec."<br>
<br>
 #: Story/S4-H1P.c:112<br>
 msgid "Well okay then, I'll ... I'll get back to you on that."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Bé, d'acord, llavors, Ja... Ja en tornarem a parlar."<br>
<br>
@@ -7526,35 +7526,35 @@<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:17<br>
 msgid "Who's there?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Qui hi ha?"<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:19<br>
 msgid "My name's Dink."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Em dic Dink."<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:21<br>
 msgid "Never mind that."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No m'importa això."<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:22<br>
 msgid "Do you have food?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "TEns menjar?"<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:24<br>
 msgid "Nope ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No..."<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:26<br>
 msgid "I need food!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Necessito menjar!"<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:28<br>
 msgid "Sorry ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Em sap greu..."<br>
<br>
 #: Story/S4-MD2.c:30<br>
 msgid "Then go away!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Doncs ves-te'n!!"<br>
<br>
@@ -7606,23 +7606,23 @@<br>
<br>
 #: Story/S4-MDOOR.c:26<br>
 msgid "Go away."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ves-te'n."<br>
<br>
 #: Story/S4-MDOOR.c:30<br>
 msgid "I hate you."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "T'odio."<br>
<br>
 #: Story/S4-MDOOR.c:34<br>
 msgid "Noooooooo!!"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Noooooooo!!"<br>
<br>
 #: Story/S4-MDOOR.c:38<br>
 msgid "You can't get in."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "No pots entrar."<br>
<br>
 #: Story/S4-MDOOR.c:42<br>
 msgid "Leave me alone."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Deixa'm sol."<br>
<br>
@@ -7643,19 +7643,19 @@<br>
<br>
 #: Story/S4-SIGN3.c:14<br>
 msgid "Hear ye, hear ye ..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Escolteu, escolteu..."<br>
<br>
 #: Story/S4-SIGN3.c:15<br>
 msgid "By order of our great ducks the monthly tax shall be doubled."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Per ordre del gran ànec la tasca mensual s'ha doblat."<br>
<br>
 #: Story/S4-SIGN3.c:16<br>
 msgid "This also applies to food donations."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "També s'aplica a les donacions de menjar."<br>
<br>
 #: Story/S4-SIGN3.c:17<br>
 msgid "Long live the ducks."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Llarga vida als ànecs."<br>
<br>
@@ -7671,35 +7671,35 @@<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:42<br>
 msgid "Sell an item"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ven una cosa"<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:47<br>
 msgid "How's things been here lately?"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Com han anat les coses per aquí darrerament?"<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:49<br>
 msgid "Oh just fine sir, thanks for asking."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ah força bé, gràcies per preguntar."<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:53<br>
 msgid "Those ducks are our friends and keepers"<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Aquests ànecs són els nostres amics i cuidadors"<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:54<br>
 msgid "they've given us all we have today."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Ens han donat tot els que tenim avui."<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:56<br>
 msgid "Okay, that's the weirdest statement I think I've heard today."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "D'acord. És la frase més estranya que he sentit avui."<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:58<br>
 msgid "Be kind to the ducks in this town."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Sigues gentil amb els ànecs en aquest poble."<br>
<br>
 #: Story/S4-ST1P.c:60<br>
 msgid "Sure, no problem."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "És clar, cap problema."<br>
<br>
@@ -8618,7 +8618,7 @@<br>
<br>
 #: Story/S7-MIL.c:129<br>
 msgid "aaargh.."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "aaargh..."<br>
<br>
@@ -9097,11 +9097,11 @@<br>
<br>
 #: Story/en-gmog.c:58<br>
 msgid "Please..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Si us plau..."<br>
<br>
 #: Story/en-gmog.c:60<br>
 msgid "I will tell you where the secret Cast camp is..."<br>
-msgstr ""<br>
+msgstr "Et diré on és el camp secret del Cast..."<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/<u></u>mailman/listinfo/gnome</a><br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/<u></u>wiki/Codi_de_conducta</a></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div></div></div>-- <br>


FQN: Robert Antoni Buj Gelonch<br>
AKA: Robert Buj<br><br>University master's degree programme in Information Technology Security, UOC (present)<br>University master's degree programme in Computer Engineering, UOC (present)<br>University master's degree programme in Free Software, UOC (present)<br>Postgraduate Master's degree in Microsoft .NET Solutions, UOC<br>Training course in Handel-C & DK design suite, Celoxica Ltd.<br>Training course in Xilinx EDK & Microblaze, UAM<br>Bachelor's degree in Computer Science, UOC/UDL/URJC<br>Advanced-level training cycle in computer software engineering, Les Heures - Technical academy<br>English course, The school of languages, UOC (present)<br><br>ca: M'agradaria millorar el món, però Déu no em dóna el codi font!<br>de: Ich würde gern die Welt verbessern, doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!<br>en: I would like to improve the world, but God didn't give me the source code!<br>es: Me gustaría mejorar el mundo, pero Dios no me da el código fuente!<br><br>gpg fingerprint = 519C 3F59 DB1F B31A 545F 9874 DF78 DB0C 163C 5913
</div>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>FQN: Robert Antoni Buj Gelonch<br>AKA: Robert Buj<br><br>University master's degree programme in Information Technology Security, UOC (present)<br>University master's degree programme in Computer Engineering, UOC (present)<br>


University master's degree programme in Free Software, UOC (present)<br>Postgraduate Master's degree in Microsoft .NET Solutions, UOC<br>Training course in Handel-C & DK design suite, Celoxica Ltd.<br>Training course in Xilinx EDK & Microblaze, UAM<br>


Bachelor's degree in Computer Science, UOC/UDL/URJC<br>Advanced-level training cycle in computer software engineering, Les Heures - Technical academy<br>English course, The school of languages, UOC (present)<br><br>ca: M'agradaria millorar el món, però Déu no em dóna el codi font!<br>


de: Ich würde gern die Welt verbessern, doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!<br>en: I would like to improve the world, but God didn't give me the source code!<br>es: Me gustaría mejorar el mundo, pero Dios no me da el código fuente!<br>


<br>gpg fingerprint = 519C 3F59 DB1F B31A 545F 9874 DF78 DB0C 163C 5913
</div>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>FQN: Robert Antoni Buj Gelonch<br>AKA: Robert Buj<br><br>University master's degree programme in Information Technology Security, UOC (present)<br>

University master's degree programme in Computer Engineering, UOC (present)<br>University master's degree programme in Free Software, UOC (present)<br>Postgraduate Master's degree in Microsoft .NET Solutions, UOC<br>

Training course in Handel-C & DK design suite, Celoxica Ltd.<br>Training course in Xilinx EDK & Microblaze, UAM<br>Bachelor's degree in Computer Science, UOC/UDL/URJC<br>Advanced-level training cycle in computer software engineering, Les Heures - Technical academy<br>

English course, The school of languages, UOC (present)<br><br>ca: M'agradaria millorar el món, però Déu no em dóna el codi font!<br>de: Ich würde gern die Welt verbessern, doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!<br>en: I would like to improve the world, but God didn't give me the source code!<br>

es: Me gustaría mejorar el mundo, pero Dios no me da el código fuente!<br><br>gpg fingerprint = 519C 3F59 DB1F B31A 545F 9874 DF78 DB0C 163C 5913
</div>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>FQN: Robert Antoni Buj Gelonch<br>AKA: Robert Buj<br><br>University master's degree programme in Information Technology Security, UOC (present)<br>
University master's degree programme in Computer Engineering, UOC (present)<br>University master's degree programme in Free Software, UOC (present)<br>Postgraduate Master's degree in Microsoft .NET Solutions, UOC<br>
Training course in Handel-C & DK design suite, Celoxica Ltd.<br>Training course in Xilinx EDK & Microblaze, UAM<br>Bachelor's degree in Computer Science, UOC/UDL/URJC<br>Advanced-level training cycle in computer software engineering, Les Heures - Technical academy<br>
English course, The school of languages, UOC (present)<br><br>ca: M'agradaria millorar el món, però Déu no em dóna el codi font!<br>de: Ich würde gern die Welt verbessern, doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!<br>en: I would like to improve the world, but God didn't give me the source code!<br>
es: Me gustaría mejorar el mundo, pero Dios no me da el código fuente!<br><br>gpg fingerprint = 519C 3F59 DB1F B31A 545F 9874 DF78 DB0C 163C 5913
</div>