<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hola Albert,<br>
    No tinc idea, això potser ho saben millor els informàtics.<br>
    <br>
    eulàlia<br>
    <br>
    On 21/04/12 16:21, Konfrare Albert wrote:
    <blockquote
cite="mid:CAJ_MhSFCku+gbbPB99n-Zn78cOZgBZc1sOFLMcF=RbipSD9AUg@mail.gmail.com"
      type="cite">Hola a tothom,<br>
      <br>
      Estic traduint el darrer mòdul que ha arribat del Gimp, el GEGL, i
      com deia l'Eulàlia hi ha traduccions surrealistes.<br>
      Ara tinc alguns dubtes, hi ha diverses cadenes de l'estil:<br>
      <br>
      <i><b>SVG blend operation color-burn (<code>if cA * aB + cB
          * aA <= aA * aB: d = cA * (1 - aB) + cB * (1 - aA)
          otherwise: d = (cA == 0 ? 1 : (aA * (cA * aB + cB * aA - aA *
          aB) / cA) + cA * (1 - aB) + cB * (1 - aA))</code>)</b></i><br
        clear="all">
      <br>
      Si es realitza la traducció completa seria:<br>
      <br>
      <i><b>Operació barreja de colors cremats SVG (<codi>si cA *
          aB + cB * aA <= aA * aB: d = cA * (1 - aB) + cB * (1 - aA)
          o bé: d = (cA == 0 ? 1 : (aA * (cA * aB + cB * aA - aA * aB) /
          cA) + cA * (1 - aB) + cB * (1 - aA))</codi>)</b></i><br>
      <br>
      Ara bé:<br>
      - Cal traduir <code>?<br>
      - I l'If? I l'otherwise?<br>
      - I color-burn?<br>
      <br>
      Aprofito per preguntar sobre altres cadenes:<br>
      <b><i>Math operation divide (c = value==0.0f?0.0f:c/value)</i></b><br>
      Traduiríeu el «value»?<br>
      <br>
      I aquí els «output», «aux» i «input»?<br>
      <i><b>Horizontally stack inputs, (in \"output\" \"aux\" is placed
          to the right of \"input\")</b></i><br>
      <br>
      I l'últim:<br>
      <i><b>list of <number>s</b></i><br>
      Cal traduir el «number»?<br>
      <br>
      Merci a tots, i perdoneu per l'empanada mental (i a sobre en
      dissabte de derbi!)<br>
      ;-)<br>
      -- <br>
      <b>KONFRARE ALBERT</b><br>
      <font size="4"><span style="color:rgb(255,0,0)">La Konfraria de la
          Vila del Pingüí de La Palma</span></font> <br>
      WEB:            <a moz-do-not-send="true"
        href="http://www.konfraria.org" target="_blank">http://www.konfraria.org</a><br>
      TWITTER:     <a moz-do-not-send="true"
        href="http://twitter.com/La_Konfraria" target="_blank">http://twitter.com/La_Konfraria</a>
      <br>
      FACEBOOK: <a moz-do-not-send="true"
href="http://ca-es.facebook.com/people/Konfraria-Vila-Del-Pingui/100001918952076"
        target="_blank">http://ca-es.facebook.com/people/Konfraria-Vila-Del-Pingui/100001918952076</a><br>
      <br>
      <br>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
_______________________________________________
Codi de conducta: <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>