<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Hola,<br>
    <br>
    Continuant la discussió sobre número i nombre, he trobat a la guia
    d'estil de softcatalà aquesta definició que m'ha semblat prou
    aclaridora:<br>
    <br>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <b>nombre / número</b>: El mot <b>nombre</b> s'usa quan es pot
    canviar per «quantitat» («El nombre de visitants de la web és de XX»
    = «La quantitat de visitants...») o bé quan vol dir «xifra» («El
    nombre 0 no pot aparèixer mai»). <br>
    El mot <b>número</b> indica la posició dins una sèrie. Exemples:
    «el número de sèrie», «el número de port», «el nombre de fitxers»,
    «el nombre d'instal·lacions». No es pot usar <b>número</b> en els
    casos en què pertoca <b>nombre</b>.
    <br>
    <br>
    eulàlia<br>
  </body>
</html>