Jo crec que és correcte. Diria que "se" + "les" es contrau "se'ls".<br><br>Per exemple: diem "Se'ls han espatllat les bicicletes, a les noies." en lloc de "Se les han espatllat les bicicletes, a les noies".<br>

<br>A veure si hi ha algú que ho pugui confirmar.<br><br><div class="gmail_quote">El 29 de març de 2012 10:40, cubells <span dir="ltr"><<a href="mailto:vicent@vcubells.net">vicent@vcubells.net</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">> mecatxis <<a href="mailto:mecatxis@gmail.com" target="_blank">mecatxis@gmail.com</a>>:<div class="im"><br>
><br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
No he mirat el context, però posats  a corregir jo posaria<br>
<br>
«Aplicacions GNOME 3 a les que s'ha rentat la cara»<br>
<br>
</blockquote>
<br>
<br></div>
Jo també.<br>
Aquesta expressió és la que fem servir normalment i no l'altra.<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
<br>
<br>
-- <br>
<br>
cubells<br>
<br>
web: <a href="http://vcubells.net" target="_blank">vcubells.net</a><br>
microblogging: <a href="http://identi.ca/cubells" target="_blank">identi.ca/cubells</a><br>
xmpp: <a href="mailto:cubells@jabber.org" target="_blank">cubells@jabber.org</a><br>
<br>
--<br>
______________________________<u></u>_________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/<u></u>mailman/listinfo/gnome</a><br>
______________________________<u></u>_________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/<u></u>wiki/Codi_de_conducta</a></div></div></blockquote></div><br>