<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>No he mirat el context, però posats  a corregir jo posaria<br>
    </p>
    <p>«Aplicacions GNOME 3 a les que s'ha rentat la cara»<br>
    </p>
    <div class="gmail_quote">El 29/03/2012 07:51, "cubells" <<a
        href="mailto:vicent@vcubells.net">vicent@vcubells.net</a>>
      escribió:<br type="attribution">
      <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
        .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
        Hola:<br>
        <br>
        No sé si en aquesta llista hi ha algú que haja traduït les
        release notes de la versió 3.4:<br>
        <a href="http://library.gnome.org/misc/release-notes/3.4/"
          target="_blank">http://library.gnome.org/misc/release-notes/3.4/</a><br>
        <br>
        <br>
        Estic llegint-les i crec que hi ha una errada greu.<br>
        <br>
        On diu<br>
        <br>
        "Aplicacions GNOME 3 que se'ls ha rentat de cara"<br>
        <br>
        hauria de dir<br>
        <br>
        "Aplicacions GNOME 3 que se les ha rentat de cara"<br>
        <br>
        perquè "aplicacions" és femení.<br>
        <br>
        És el mateix cas que quan diem rentat les mans, en aquest cas
        diem:<br>
        <br>
        renta-te-les<br>
        <br>
        i no diem<br>
        <br>
        renta-te'ls<br>
        <br>
        SAlut!<br>
        <br>
        <br>
        -- <br>
        <br>
        cubells<br>
        <br>
        web: <a href="http://vcubells.net" target="_blank">vcubells.net</a><br>
        microblogging: <a href="http://identi.ca/cubells"
          target="_blank">identi.ca/cubells</a><br>
        xmpp: <a href="mailto:cubells@jabber.org" target="_blank">cubells@jabber.org</a><br>
        <br>
        --<br>
        _______________________________________________<br>
        GNOME mailing list<br>
        <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
        <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
          target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
        _______________________________________________<br>
        Codi de conducta: <a
          href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta"
          target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a></blockquote>
    </div>
  </body>
</html>