<div class="gmail_quote">
<div>Hola a tots/es,</div>
<div> </div>
<div>Perdó pel email anterior, ha estat un error de teclat que ha fet que s'enviés el correu automàticament sense estar acabat. Ara sí que us plantejo alguns dubtes o qüestions que han sorgit durant la revisió final de la traducció d'un dels jocs del GNOME:</div>

<div> </div>
<div><u>Qüestions de vocabulari</u></div>
<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">1) ‘tiles on the board’ ho het traduit sempre igual pel sintagma nominal ‘fitxes del <a>tauler</a></span><span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:8pt"><span> </span></span></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">’</span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">2) En un context jurídic, en què es parla del tipus de llicència del programari,  <span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">‘the terms’ ho het traduit sempre igual per ‘<a style>les condicions</a></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">’, ja que 'els termes' en català no té el mateix significat que 'terms' anglès és un 'false friend'. </span></span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">3) els articles defninits, en català a diferència de l'anglès els noms solen anar acompanyats d'un article definit o indefinit. Deixo alguns casos amb els quals m'he trobat en la traducció:</span></span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">A) </span></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">‘regarding the Lightoff application or this manual’ per ‘relacionat amb l’aplicació o el manual de <strong>l’</strong>Apaga els llums […]</span></span></span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">B) </span></span></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">‘GNOME Feedback Page’ per ‘la pàgina de comentaris <strong>del</strong> GNOME.</span></span></span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""></span></span></span> </div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""> </span></span></span></div>
</div>
<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><u>Qüestions gramaticals</u></span></span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">1) <strong>Doble negació</strong>. En un text jurídic en què es parla del tipus de llicència del programari apareix el paràgraf següent:</span></span></div>

<div><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US">
<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">EN CAP CAS I SOTA CAP INTERPRETACIÓ LEGAL, JA SIGUI PER AGREUJAMENT (INCLOENT-HI LA NEGLIGÈNCIA), CONTRACTE O ALTRE CAS, L’AUTOR, L’ESCRIPTOR INICIAL, QUALSEVOL DELS COL·LABORADORS O DISTRIBUÏDORS DEL DOCUMENT O UNA VERSIÓ MODIFICADA DEL DOCUMENT,<u> NI CAP PROVEÏDOR D’AQUESTES PARTS<strong> NO</strong> SERAN </u><span style lang="FR-BE"><u>RESPONSABLES DAVANT DE NINGÚ PER CAP DANY</u> DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL, </span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt">ACCIDENTAL O CONSECUTIU DE QUALSEVOL TIPUS, [...]</span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt">Considero que en la frase subratllada: </span></p></span></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">‘Ni cap proveïdor d’aquestes parts <b>no</b> seran responsables davant de ningú per cap dany […]’, el 'no' escrit en negreta s'hauria de suprimir, ja que es tracta d'un cas de doble negació no correcte en català, encara que la primera negació es trobi una mica lluny en el paràgraf. </span></span></span>
<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">Què en penseu?</span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""></span></span></span> </p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">2) <strong>Ús de majúscules</strong>. En referència als noms dels diferents tipus de llicències, crec que en català és més usual escriure la primera lletra en majúscules i la resta de paraules del sintagma nominal en mínúscula. Per exemple: '</span></span></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang="">Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la <strong>Llicència pública general GNU</strong> tal com ha estat […]'. [<u>Nota: 'GNU' està en majúscules perquè es tracta d'una sigla i sempre van en majúscules</u>]. Un altre exemple: '<span lang="">Vegeu la <strong>Llicència pública general GNU</strong> per obtenir-ne més detalls'.</span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang="">Què en penseu?</span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang="">NO OBSTANT AIXÒ, quan es tracta de noms estrangers (que NO es tradueixen) cal mantenir les normes establertes per la llengua estrangera corresponent, com en el cas següent:</span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang="">'</span></span></span></span><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang="">També podeu obtenir una còpia de la <strong>Llicència pública general GNU</strong> de la <strong>Free Software Foundation</strong> visitant la seva pàgina web o escrivint a <strong>Free Software Foundation</strong>, Inc.</span></span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang=""></span></span></span></span></span> </p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang=""></span></span></span></span></span> </p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang="">Això és tot.</span></span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang="">Digueu-ne la vostra, si us plau.</span></span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang=""></span></span></span></span></span> </p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang="">Atentament,</span></span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang=""></span></span></span></span></span> </p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang="">Mireia</span></span></span></span></span></p>

<p style="MARGIN:0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span style="LINE-HEIGHT:115%;FONT-FAMILY:'Calibri','sans-serif';FONT-SIZE:11pt" lang="EN-US"><span lang=""><span lang=""><span lang=""> </span></span></span></span></span></p>
</div><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
<div class="gmail_quote"><br clear="all">-- <br><b style="COLOR:rgb(51,51,51)"><span style="FONT-FAMILY:trebuchet ms,sans-serif"></span></b><font style="FONT-FAMILY:trebuchet ms,sans-serif;COLOR:rgb(51,102,102)" size="2"><b>Traductora Freelance<br>
Traductora jurada anglès núm. 1197</b></font><br><br></div></font></span>