<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title></title>
    <meta name="GENERATOR" content="NeoOffice 3.1.2 (Unix)">
    <style type="text/css">
        <!--
                @page { margin: 2cm }
                P { margin-bottom: 0.21cm }
        -->
        </style>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Hola,</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Finalment amb l'ajut d'un amic que
      m'ha
      explicat tot el procés, he aconseguit instal·lar la versió 2.7 del
      Gimp en anglès en l'Ubuntu del meu netbook. No hem fet cap
      compilació, bàsicament s'ha baixat d'un repositori no oficial a
      través del terminal, només ha calgut fer tres passos ja que tenia
      l'última versió de l'Ubuntu, 9.10 o superior.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">En el meu cas de moment només haig de
      traduir dues paraules, que són <i>Fuzzy</i> i <i>Round</i>. Com
      que
      ara ja puc veure la versió que estic traduint m'he adonat que
      estan
      al lloc on hi ha els pinzells i les dues paraules van juntes <i>Round
        fuzzy</i>, en realitat es tracta d'un concepte.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">Una proposta podria ser: <i>Difuminat
        rodó</i>, he invertit els termes ja que en anglès l'adjectiu
      sempre
      va al davant, en català l'adjectiu acostuma anar darrera el nom
      malgrat que a vegades es posa al davant.</p>
    <p style="margin-bottom: 0cm">L'únic problema que hi pot haver en la
      traducció de <i>Round fuzzy > Difuminat rodó </i><span
        style="font-style: normal">és
        que la paraula </span><i>difuminat</i><span style="font-style:
        normal">
        xoqui amb la traducció que es faci de </span><i>blur</i><span
        style="font-style: normal">. </span><i>Fuzzy</i><span
        style="font-style: normal"> i </span><i>blur</i><span
        style="font-style: normal">
        són sinònimes. </span>
    </p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-style: normal">Una
        altra opció podria ser </span><i>Esfumat rodó</i><span
        style="font-style: normal">,
        potser així no xocaria amb la traducció de </span><i>blur</i><span
        style="font-style: normal">.
      </span><i>Difuminat </i><span style="font-style: normal">i</span><i>
        esfumat</i><span style="font-style: normal"> són sinònimes i
        molt
        similars.</span></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-style: normal">Què
        en penseu ?, sobretot, la persona que ha de traduir </span><i>blur</i><span
        style="font-style: normal;">,
        què en pensa ?<br>
      </span></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><span style="font-style: normal">Eulàlia<br>
      </span></p>
    <p style="margin-bottom: 0cm"><br>
    </p>
  </body>
</html>