Bona tarda, Gil,<div><br></div><div>Gràcies pels comentaris. Ja he incorporat els canvis a la traducció i ho he pujat al D-L. Ara, continuaré amb les següents cadenes de text.</div><div><br></div><div>Només et volia comentar quatre cosetes de les quals no n'estic massa segur:</div>


<div><br></div><div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)"><div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)">--</span></div>


<div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)"></span>Salutacions,</div><div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)">   David Aguilera</span></div>


</span><br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011/7/23 Gil Forcada <span dir="ltr"><<a href="mailto:gforcada@gnome.org" target="_blank">gforcada@gnome.org</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">


Bones,<br>
<br>
Aquí van els meus comentaris (no ho he revisat tot però es perquè et<br>
facis una idea). Veuràs que sóc molt tiquis-miquis, la gran majoria de<br>
coses no són gran faltes ni molt menys, però ja que ara tornem a fer el<br>
procés de revisió a través de la llista, així també anem ensenyant a<br>
tothom com va tot plegat.<br>
<br>
msgid "translator-credits"<br>
msgstr "David Aguilera <<a href="mailto:david.aguilera.moncusi@gmail.com" target="_blank">david.aguilera.moncusi@gmail.com</a>>, 2011"<br>
<br>
-- no fa falta l'any, això ja va a la capçalera<br></blockquote><div><br></div><div><br></div><div>1) Dius que no fa falta l'any, que ja va a la capçalera. No obstant, si mires el comentari que hi ha damunt de "translator-credits", et diuen que l'hi posis...</div>


<div><br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
msgid ""<br>
"<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Yelp<br>
logo</media> "<br>
"Desktop Help"<br>
msgstr ""<br>
"<media type=\"image\" src=\"figures/yelp-icon-big.png\">Logo del<br>
Yelp</"<br>
"media> Ajuda d'escriptori"<br>
<br>
-- logotip<br>
<br>
msgid ""<br>
"Turn on <em>bounce keys</em> to ignore keypresses that are rapidly<br>
repeated. "<br>
"For example, if you have hand tremors which cause you to press a key "<br>
"multiple times when you only want to press it once, you should turn on<br>
"<br>
"bounce keys."<br>
msgstr ""<br>
"Habiliteu les <em>tecles de salt</em> per ignorar les repeticions en<br>
prémer "<br>
"ràpidament una mateixa tecla. Si, per exemple teniu tremolors a les<br>
vostres "<br>
"mans que us fan prémer més d'una vegada una tecla quan el que voleu és<br>
"<br>
"prémer-la una única vegada, hauríeu d'activar les tecles de salt."<br>
<br>
-- «... teniu tremolors a les mans ...» es sobreentén que són les d'un<br>
mateix.<br>
<br>
<br>
msgid "Click your name on the top bar and select <gui>System<br>
Settings</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu<br>
<gui>Paràmetres del "<br>
"sistema</gui>."<br>
<br>
-- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador.<br>
<br>
Tot el que vagi entre <gui></gui> assegureu-vos que ho comproveu a la<br>
interfície d'usuari o mireu la traducció de la interfície d'usuari si no<br>
teniu el programa instal·lat.<br>
<br>
En aquest exemple, si vas al gnome-shell[1] veuràs que «System Settings»<br>
està com a «Paràmetres de l'ordinador».<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can quickly turn this feature on and off from the <link xref=<br>
\"a11y-icon"<br>
"\">universal access menu</link>."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu activar i desactivar ràpidament aquesta característica des<br>
del<link "<br>
"xref=\"a11y-icon\">menú d'accés universal</link>."<br>
<br>
-- fixa't que entre «característica des del» i «menú d'accés universal»<br>
no hi ha cap espai. Aquest hauria d'anar després de «des del».<br>
<br>
<br>
#: C/a11y-bouncekeys.page:47(page/p)<br>
msgid ""<br>
"Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to change how long bounce<br>
keys "<br>
"waits before it registers another key press after you pressed the key<br>
for "<br>
"the first time. Select <gui>Beep when a key is rejected</gui> if you<br>
want "<br>
"the computer to make a sound each time it ignores a key press because<br>
it "<br>
"happened too soon after the previous key press."<br>
msgstr ""<br>
"Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per<br>
modificar "<br>
"el temps que les tecles de salt esperen per registrar una nova pulsació<br>
"<br>
"després que hàgiu fet la primera. Seleccioneu <gui>Fes un avís sonor<br>
quan es "<br>
"denegui una tecla</gui> si voleu que l'ordinador faci un soroll cada<br>
vegada "<br>
"que ignora la pulsació d'una tecla degut a què aquesta ha succeït massa<br>
"<br>
"aviat respecte la pulsació anterior."<br>
<br>
-- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so». Els que fan els sons<br>
t'ho agrairan :)<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to display the user "<br>
"interface on a refreshable Braille display. Depending on how you<br>
installed "<br>
"GNOME, you might not have Orca installed. <link href=\"install:orca"<br>
"\">Install Orca</link>, then refer to the <link href=\"ghelp:orca<br>
\">Orca "<br>
"Help</link> for more information."<br>
msgstr ""<br>
"El GNOME us permet mostrar la interfície d'usuari en una pantalla<br>
Braille "<br>
"refrescable utilitzant el lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció<br>
de "<br>
"la instal·lació del GNOME que tingueu feta, és possible que no tingueu<br>
"<br>
"disponible l'Orca. Vegeu <link href=\"install:orca\">Com instal·lar<br>
l'Orca</"<br>
"link> i l'<link href=\"ghelp:orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més "<br>
"informació."<br>
<br>
-- «En funció de la instal·lació del GNOME que tingueu feta» → «Segons<br>
com hagueu instal·lat el GNOME» ?<br>
-- «és possible que no tingueu disponible l'Orca» → «potser no teniu<br>
l'Orca instal·lat» ?<br>
<br>
<br>
#: C/a11y-contrast.page:22(page/p)<br>
msgid ""<br>
"You can adjust the contrast of windows and buttons so that they're<br>
easier to "<br>
"see. This is not the same as <link xref=\"power-brighter\">changing the<br>
"<br>
"brightness of the whole screen</link>; only parts of the <em>user<br>
interface</"<br>
"em> will change."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu ajustar el contrast de les finestres i els botons per fer-los més<br>
"<br>
"fàcils de veure. Adoneu-vos que això no és el mateix que <link xref=<br>
\"power-"<br>
"brighter\">modificar la brillantor de tota la pantalla</link>; només<br>
algunes "<br>
"parts de la <em>interfície d'usuari</em> canviaran."<br>
<br>
-- «Adoneu-vos que no és ...» (sense el «això», és redundant)<br>
<br>
<br>
#: C/a11y-contrast.page:26(item/p)<br>
msgid ""<br>
"Click on <gui>Universal Access Settings</gui>. The <gui>Universal<br>
Access</"<br>
"gui> window will open."<br>
msgstr ""<br>
"Feu clic a les <gui>Preferències d'accés universal</gui>. La finestra "<br>
"d'<gui>Accés universal</gui> s'obrirà."<br>
<br>
-- de nou si mires el gnome-shell [1] veuràs que «Universal Acces<br>
Settings» veuràs que està traduït com «Paràmetres d'accés universal».<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"To turn on hover click, click your name on the top bar, select<br>
<gui>System "<br>
"Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then, go to the "<br>
"<gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Hover Click</gui><br>
to "<br>
"<gui>ON</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Per activar el clic en mantenir, feu clic al vostre nom a la barra<br>
superior, "<br>
"seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu l'<gui>Accés "<br>
"universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya d'<gui>Apuntar i fer<br>
clic</"<br>
"gui> i canvieu el <gui>Clic en mantenir</gui> a <gui>❙</gui>."<br>
<br>
-- ídem que abans: «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de<br>
l'ordinador»<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"The <gui>Dwell Click-Type</gui> window will open, and will stay above<br>
all of "<br>
"your other windows. You can use this to choose what sort of click<br>
should "<br>
"happen when you hover over a button. For example, if you select "<br>
"<gui>Secondary Click</gui>, the mouse will right-click when you hover<br>
over a "<br>
"button for a few seconds."<br>
msgstr ""<br>
"La finestra <gui>Tipus de clic en pausa</gui> s'obrirà i es quedarà<br>
sobre la "<br>
"resta de finestres que tingueu obertes. Podeu utilitzar-la per<br>
seleccionar "<br>
"el tipus de clic que voleu que es faci quan us manteniu sobre un botó.<br>
Per "<br>
"exemple, si seleccioneu <gui>Clic secundari</gui>, el ratolí efectuarà<br>
un "<br>
"clic amb el botó dret quan us mantingueu sobre un botó durant uns pocs<br>
"<br>
"segons."<br>
<br>
-- «botó dret» → «botó secundari» aquest americans són molt dretans i no<br>
pensen que hi ha esquerrans que el seu clic normal és el clic dret i que<br>
el secundari és amb el botó esquerre.<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can change how long the delay should be between hovering the mouse<br>
"<br>
"pointer over a button and that button being pressed. To do this, go to<br>
the "<br>
"<gui>Pointing and Clicking</gui> tab (see above) and change the<br>
<gui>Delay</"<br>
"gui> in the <gui>Hover Click</gui> section."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu canviar el temps que ha de passar des de què manteniu el punter<br>
sobre "<br>
"un botó i el botó es prem. Per a fer-ho, aneu a la pestanya<br>
<gui>Apuntar i "<br>
"fer clic</gui> (vegeu més amunt) i canvieu el <gui>Retard</gui> a la<br>
secció "<br>
"<gui>Clic en mantenir</gui>."<br>
<br>
-- «...des de què manteniu...» → «des de que manteniu» sense l'accent.<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can quickly adjust the text size by clicking on the universal<br>
access "<br>
"icon in the top panel, and selecting <gui>ON</gui> or <gui>OFF</gui><br>
for "<br>
"<gui>Large Text</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu canviar ràpidament la mida del text clicant a la icona d'accés "<br>
"universal del quadre superior, i seleccionant <gui>❙</gui> o<br>
<gui>○</gui> a "<br>
"<gui>Text gran</gui>."<br>
<br>
-- «clicant» → «fent clic» evitem fer servir clic com a verb perquè<br>
llavors si és «double-clicking» no posaràs «doble-clicant» o coses per<br>
l'estil :)<br>
<br>
<br>
#: C/a11y-font-size.page:27(item/p)<br>
msgid "Click on <gui>Universal Access</gui>."<br>
msgstr "Feu clic a <gui>Accés universal</gui>."<br>
<br>
-- aquí tot i que la traducció sigui correcte, l'original no ho és, ja<br>
que es refereixen a l'opció «Paràmetres d'accés universal» del menú<br>
d'accessibilitat del quadre superior. Ja ho he comentat a l'equip de<br>
documentació del GNOME.<br>
<br>
#: C/a11y-font-size.page:29(item/p)<br>
msgid ""<br>
"Under <gui>Display</gui> select the <gui>Text size</gui> that is big<br>
enough "<br>
"for you. It will adjust immediately."<br>
msgstr ""<br>
"A <gui>Pantalla</gui> seleccioneu una <gui>Mida del text</gui> prou<br>
gran per "<br>
"a què us sigui còmoda. La mida s'hi ajustarà immediatament."<br>
<br>
-- «La mida s'ajustarà...» o bé «S'hi ajustarà...» però no «La mida<br>
s'hi...»<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can increase the text size at any time by clicking<br>
<keyseq><key>Shift</"<br>
"key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu augmentar la mida del text en qualsevol moment prement "<br>
"<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>=</key></keyseq>."<br>
<br>
-- «Shift» i «Ctrl» es tradueixen al català, en aquest cas serien «Maj»<br>
i «Ctrl» pots consultar-ho a la guia d'estil [2]<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"The universal access menu is the icon on the top bar that looks like a<br>
man."<br>
msgstr ""<br>
"El menú d'accés universal és la icona de la barra superior que sembla<br>
un "<br>
"home."<br>
<br>
-- «que sembla un home» → «que representa una persona» ? Així és neutre<br>
respecte el gènere :)<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"The <em>universal access menu</em> is where you can turn on various "<br>
"accessibility settings. You can find this menu by clicking the icon<br>
which "<br>
"looks like a man surrounded by a circle on the top bar."<br>
msgstr ""<br>
"El <em>menú d'accés universal</em> és on podeu activar diverses opcions<br>
"<br>
"d'accessibilitat. Podeu accedir a aquest menú clicant a la icona que<br>
sembla "<br>
"un home envoltat d'un cercle a la barra superior."<br>
<br>
-- «clicant» → «fent clic»<br>
-- «sembla un home» → «representa una persona»<br>
<br>
#: C/a11y-locate-pointer.page:16(info/desc)<br>
msgid "Pressing <key>Ctrl</key> can find your mouse pointer."<br>
msgstr ""<br>
"Com fer que en prémer <key>Ctrl</key> pugueu trobar el punter del<br>
vostre "<br>
"ratolí."<br>
<br>
-- no fa falta el «vostre» els americans/anglesos són molt possessius,<br>
en català no fa falta, la guia d'estil així ho recull [3]<br>
<br>
msgid ""<br>
"If you have trouble seeing where the mouse pointer is on your screen,<br>
you "<br>
"can make it so that simply pressing the <key>Ctrl</key> key will locate<br>
your "<br>
"pointer. Once this is set up, pressing <key>Ctrl</key> will cause an "<br>
"animation to appear briefly at the location of your pointer."<br>
msgstr ""<br>
"Si teniu problemes per veure on és el punter del vostre ratolí dins la<br>
"<br>
"pantalla, podeu fer que en prémer simplement la tecla <key>Ctrl</key> "<br>
"l'ordinador us indiqui on és. Quan ho tingueu configurat, si premeu la<br>
tecla "<br>
"<key>Ctrl</key> activareu una animació breu que us indicarà la ubicació<br>
del "<br>
"vostre punter."<br>
<br>
-- ídem que abans, no fa falta el «vostre» (2 repeticions)<br>
-- tampoc fa falta el «simplement»<br>
<br>
<br>
msgid "Click your name on the top panel and select <gui>System<br>
Settings</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu<br>
<gui>Paràmetres del "<br>
"sistema</gui>."<br>
<br>
-- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»<br>
<br>
<br>
: C/a11y-locate-pointer.page:27(item/p)<br>
msgid "Open <gui>Mouse and Touchpad</gui> and select the<br>
<gui>Mouse</gui> tab."<br>
msgstr ""<br>
"Obriu <gui>Ratolí i ratolí tàctil</gui> i seleccioneu la pestanya "<br>
"<gui>Ratolí</gui>."<br>
<br>
-- Com que és documentació i no cal abreujar pel text: «Obriu les<br>
preferències del Ratolí i ratolí tàctil i ...» (amb els <gui> i tal<br>
clar)<br>
<br>
msgid ""<br>
"Check <gui>Show position of pointer when the Control key is<br>
pressed</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Activeu <gui>Mostra la posició del punter quan es premi la tecla de<br>
control</"<br>
"gui>."<br>
<br>
-- Ídem que abans: «Activeu el quadre de verificació ...»<br>
<br>
msgid "Your <key>Ctrl</key> keys will now locate the pointer when<br>
pressed."<br>
msgstr ""<br>
"A partir d'ara, les vostres tecles <key>Ctrl</keys> us indicaran on és<br>
el "<br>
"punter del ratolí en prémer-les."<br>
<br>
-- «A partir d'ara, en prémer les tecles ...» ... els possessius<br>
<br>
<br>
msgid "Zoom in on your screen so it's easier to see things."<br>
msgstr "Com ampliar la vostra pantalla per veure les coses més<br>
fàcilment."<br>
<br>
-- possessius ... :)<br>
<br>
<br>
msgid "Magnify the screen area"<br>
msgstr "Com engrandir l'àrea de la pantalla"<br>
<br>
-- normalmen per magnify fem servir ampliar, ja que el que fas es veure<br>
el mateix (la pantalla) però amb més zoom, no fas la pantalla (física)<br>
més gran<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"Magnifying the screen is not just enlarging the <link xref=<br>
\"a11y-font-size"<br>
"\">text size</link>. This feature is like having a magnifying glass, "<br>
"allowing you to move around by zooming in on parts of the screen."<br>
msgstr ""<br>
"Engrandir la pantalla no només és augmentar la <link xref=<br>
\"a11y-font-size"<br>
"\">mida del text</link>. Aquesta característica és com tenir una lupa,<br>
"<br>
"permetent-vos moure-us d'una banda a l'altra de la pantalla tot<br>
ampliant-ne "<br>
"les diferents parts."<br>
<br>
-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans<br>
-- el «Aquesta característica...» ho treuria, posaria directament: «És<br>
com tenir...» no aporta res el «aquesta característica»<br>
<br>
msgid "Part of the screen will immediately become magnified."<br>
msgstr "Una part de la pantalla s'engrandirà immediatament."<br>
<br>
-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can now move around the screen area. By moving your mouse to the<br>
edges "<br>
"of the screen, you will move the magnified area in different<br>
directions, "<br>
"allowing you to view your area of choice."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu moure-us d'una banda a l'altra de l'àrea de la pantalla. Si moveu<br>
el "<br>
"ratolí a les vores d'aquesta, moureu l'àrea engrandida en diferents "<br>
"direccions, permetent-vos veure allò que us interessa."<br>
<br>
-- «engrandir» → «ampliar» com he comentat abans<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"The GNOME desktop includes assistive technologies to support users with<br>
"<br>
"various impairments and special needs, and to interact with common<br>
assistive "<br>
"devices. Many accessibility features can be accessed from the<br>
accessibility "<br>
"menu in the top bar."<br>
msgstr ""<br>
"L'escriptori GNOME inclou tecnologies d'assistència per ajudar als<br>
usuaris "<br>
"amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per interaccionar<br>
amb "<br>
"els dispositius d'assistència habituals. Des del menú d'accessibilitat<br>
de la "<br>
"barra superior podeu accedir a moltes d'aquestes característiques."<br>
<br>
-- «amb diverses discapacitats i necessitats especials, i per<br>
interaccionar» → «amb diverses discapacitats i necessitats especials.<br>
També permet interaccionar...» No cal seguir sempre al peu de la lletra<br>
la puntuació que facin en l'original, i sobretot en documentació que<br>
tenen alguns tics que en català no s'utilitzen mai (com la coma també<br>
abans de l'últim element d'una enumeració). Ha de tenir sentit per a un<br>
català quan ho llegeixi no pas ser 100% exacte amb l'original (en<br>
puntuació, però sí en el sentit del text clar :)<br>
<br>
<br>
msgid "Press and hold the left mouse button to right-click."<br>
msgstr ""<br>
"Com fer que en prémer i mantenir el botó esquerre del vostre ratolí es<br>
faci "<br>
"clic amb el botó dret."<br>
<br>
-- botó esquerre → botó secundari<br>
-- botó dret → botó primari<br></blockquote><div><br></div><div><br></div><div>3) Aquí, i en alguns altres casos, t'has equivocat, i has escrit del revés el botó primari i el secundari...</div><div><br></div><div> </div>


<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
msgid "Simulate a right mouse click"<br>
msgstr "Com simular un clic amb el botó dret del ratolí"<br>
<br>
-- botó dret → botó primari<br>
<br>
: C/a11y-right-click.page:26(page/p)<br>
msgid ""<br>
"You can make it so that, instead of clicking the right mouse button,<br>
you can "<br>
"just hold-down the left mouse button for a while to do the same thing.<br>
This "<br>
"is useful if you find it difficult to move your fingers individually on<br>
one "<br>
"hand, or if you have a specialized mouse."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu configurar el sistema per tal que, enlloc de clicar el botó dret<br>
del "<br>
"ratolí, només sigui necessari mantenir polsat el botó esquerre durant<br>
un "<br>
"moment per a què l'efecte sigui el mateix. Aquesta funcionalitat és<br>
útil si "<br>
"teniu problemes per a moure individualment els dits d'una de les<br>
vostres "<br>
"mans o disposeu d'un ratolí especialitzat."<br>
<br>
-- botó esquerre → botó secundari<br>
-- botó dret → botó primari<br>
-- vostres mans → (no cal el vostres)<br>
<br>
msgid ""<br>
"To switch this feature on, click your name on the top panel, select "<br>
"<gui>System Settings</gui> and open <gui>Universal Access</gui>. Then,<br>
go to "<br>
"the <gui>Pointing and Clicking</gui> tab and switch <gui>Simulated<br>
Secondary "<br>
"Click</gui> to <gui>ON</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Per activar aquesta característica, feu clic al vostre nom al quadre "<br>
"superior, seleccioneu <gui>Paràmetres del sistema</gui> i obriu<br>
l'<gui>Accés "<br>
"universal</gui>. Tot seguit, aneu a la pestanya <gui>Apuntar i fer<br>
clic</"<br>
"gui> i canvieu l'opció <gui>Clic secundari simulat</gui> a<br>
<gui>❙</gui>."<br>
<br>
-- Paràmetres del sistema → Paràmetres de l'ordinador<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can change how long you must hold down the left mouse button for<br>
before "<br>
"it is registered as a right click. In the <gui>Pointing and<br>
Clicking</gui> "<br>
"tab, change the <gui>acceptance delay</gui> under <gui>Simulated<br>
Secondary "<br>
"Click</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu canviar l'estona en què heu de mantenir premut el botó esquerre<br>
del "<br>
"ratolí per a què l'event es registri com si hagués estat un clic amb el<br>
botó "<br>
"dret. A la pestanya <gui>Apuntar i fer clic</gui>, modifiqueu el<br>
<gui>retard "<br>
"d'acceptació</gui> de l'apartat <gui>Clic secundari simulat</gui>."<br>
<br>
-- diria que aquest primer «què» va sense accent. Si et mires les<br>
definicions que hi dóna la UOC [4] veuràs que els diferencia clarament<br>
perquè s'ha de fer-ne servir un o l'altre.<br></blockquote><div><br></div><div><br></div><div>2) Un "que" darrere de preposició duu accent, no? (segons <a href="http://diccionari.cat" target="_blank">diccionari.cat</a>)</div>


<div><br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
-- botó esquerre → botó secundari<br>
-- botó dret → botó primari<br>
-- <gui>retard d'acceptació</gui> → <gui>Retard d'acceptació</gui> (la R<br>
en majúscula ja que es refereix a un element de la interfície)<br>
<br>
<br>
msgid "Use the <app>Orca</app> screen reader to speak the user<br>
interface."<br>
msgstr ""<br>
"Com utilitzar el lector de pantalla <app>Orca</app> per a què us<br>
llegeixi en "<br>
"veu alta la interfície d'usuari."<br>
<br>
-- to speak → pronunciar (si et mires l'Orca [5] veuràs que és així com<br>
està traduït totes les ocurrències de «speak»)<br>
<br>
<br>
msgid "Read screen aloud"<br>
msgstr "Com llegir en veu alta la pantalla"<br>
<br>
-- totalment al teu gust, però se'm fa estrany com l'has deixat,<br>
invertiria les parts: «com llegir la pantalla en veu alta»<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"GNOME provides the <app>Orca</app> screen reader to speak the user "<br>
"interface. Depending on how you installed GNOME, you might not have<br>
Orca "<br>
"installed. <link href=\"install:orca\">Install Orca</link>, then refer<br>
to "<br>
"the <link href=\"ghelp:orca\">Orca Help</link> for more information."<br>
msgstr ""<br>
"El GNOME us permet llegir en veu alta la interfície d'usuari utilitzant<br>
el "<br>
"lector de pantalla <app>Orca</app>. En funció de la instal·lació del<br>
GNOME "<br>
"que tingueu feta, és possible que no tingueu disponible l'Orca. Vegeu<br>
<link "<br>
"href=\"install:orca\">Com instal·lar l'Orca</link> i l'<link href=<br>
\"ghelp:"<br>
"orca\">Ajuda de l'Orca</link> per a més informació."<br>
<br>
-- en una altra cadena per l'estil ja t'havia comentat el «en funció de<br>
la instal·lació del GNOME ...» si ho canvies allà també canvia-ho aquí<br>
per coherència<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"Use the <gui>Acceptance delay</gui> slider to control how long you have<br>
to "<br>
"hold a key down for it to register."<br>
msgstr ""<br>
"Utilitzeu la barra lliscant del <gui>Retard d'acceptació</gui> per<br>
controlar "<br>
"quanta estona heu de mantenir polsada una tecla per a què s'enregistri<br>
"<br>
"l'esdeveniment."<br>
<br>
-- polsada → premuda ? Sempre fem servir el verb prémer per parlar de<br>
tecles. Fins i tot en aquest cas que parla de «hold a key down» ho<br>
podries posar com a «mantenir una tecla premuda»<br>
<br>
-- per a què → perquè<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can have your computer make a sound when you press a key, when a<br>
key "<br>
"press is accepted, or when a key press is rejected because you didn't<br>
hold "<br>
"the key down long enough."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan<br>
premeu "<br>
"una tecla, quan s'accepta la pulsació d'una tecla, o quan es rebutja la<br>
"<br>
"pulsació perquè no heu premut la tecla durant prou estona."<br>
<br>
-- «faci un soroll» → «emeti/reprodueixi un so»<br>
<br>
msgid ""<br>
"<em>Sticky Keys</em> allows you to type keyboard shortcuts one key at a<br>
time "<br>
"rather than having to hold down all of the keys at once. For example,<br>
the "<br>
"<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> shortcut switches between<br>
"<br>
"windows. Without sticky keys turned on, you would have to hold down<br>
both "<br>
"keys at the same time; with sticky keys turned on, you would press<br>
<key>Alt</"<br>
"key> and then <key>Tab</key> to do the same."<br>
msgstr ""<br>
"Les <em>tecles enganxoses</em> us permeten escriure les dreceres de<br>
teclat "<br>
"prement les tecles una a una enlloc d'havent-les de prémer totes<br>
alhora. Per "<br>
"exemple, la drecera de teclat<br>
<keyseq><key>Alt</key><key>Tab</key></keyseq> "<br>
"canvia entre finestres. Sense les tecles enganxoses activades, hauríeu<br>
de "<br>
"mantenir polsades les dues tecles alhora. En canvi, amb les tecles "<br>
"enganxoses activades, primer hauríeu de prémer <key>Alt</key> i,<br>
després, "<br>
"<key>Tab</key>, per aconseguir el mateix efecte."<br>
<br>
-- polsades → premudes<br>
<br>
Quan es fa mecanografia es compten les polsacions per minut, però cada<br>
polsació consisteix en prémer una tecla, almenys així ho escriuria jo.<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You might want to turn on sticky keys if you find it difficult to hold<br>
down "<br>
"several keys at once."<br>
msgstr ""<br>
"Considereu activar les tecles enganxoses si teniu problemes a l'hora de<br>
"<br>
"prémer més d'una tecla alhora."<br>
<br>
-- tot i que no és un punt com a tal de la guia d'estil, però si que ve<br>
a ser el mateix, aquest «Considereu» no fa falta, la frase en si ja té<br>
el condicional més endavant «... si teniu ...» [6] n'he vist alguna més<br>
per l'estil si li vols fer una repassada.<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"You can have the computer make a \"beep\" sound when you start typing a<br>
"<br>
"keyboard shortcut with sticky keys turned on. This is useful if you<br>
want to "<br>
"know that sticky keys is expecting a keyboard shortcut to be typed, so<br>
the "<br>
"next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select<br>
<gui>Beep "<br>
"when a modifier key is pressed</gui> to enable this."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu configurar el vostre ordinador per a què faci un soroll quan<br>
comenceu "<br>
"a introduir una drecera de teclat tenint les tecles enganxoses<br>
activades. "<br>
"Això és útil si voleu saber quan les tecles enganxoses estan esperant<br>
que "<br>
"s'introdueïxi una drecera de teclat, per tal que la següent pulsació "<br>
"s'interpreti com a part d'aquesta drecera. Seleccioneu <gui>Fes un avís<br>
"<br>
"sonor quan es premi una tecla modificadora</gui> per activar-ho."<br>
<br>
-- «faci un soroll» → «emeti un so»<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"Enable visual alerts to flash the screen or window when an alert sound<br>
is "<br>
"played."<br>
msgstr ""<br>
"Com activar les alertes visuals per a què facin parpallejar la pantalla<br>
"<br>
"completa o la finestra quan es produeix un avís sonor."<br>
<br>
-- «pantalla completa» → pantalla (a l'original no parla de «full<br>
screen»)<br>
-- «facin»  i «produeix» → «facin» i «produeixi» (o els dos verbs en<br>
condicional o en imperatiu)<br>
<br>
msgid "Flash the screen for alert sounds"<br>
msgstr ""<br>
"Com fer parpallejar la pantalla completa quan es produeixen avisos<br>
sonors"<br>
<br>
-- Ídem que abans «pantalla» i prou<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"Your computer will play a simple alert sound for certain types of<br>
messages "<br>
"and events. If you have a hard time hearing these sounds, you can have<br>
"<br>
"either the entire screen or your current window visually flash whenever<br>
the "<br>
"alert sound is played."<br>
msgstr ""<br>
"El vostre ordinador reprodueix alertes sonores quan succeeïxen certs<br>
tipus "<br>
"de missatges i esdevenemints. Si teniu problemes per sentir-los, podeu<br>
fer "<br>
"que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual parpallegin per a què<br>
us "<br>
"assaventeu visualment de què s'ha reproduït un so."<br>
<br>
<br>
-- Sense el possessiu «El vostre ordinador...»<br>
-- «reprodueix alertes sonores» → «reproduirà una alerta sonora» (will<br>
play a simple alert sound)<br>
-- «podeu fer que o bé tota la pantalla o bé la finestra actual<br>
parpallegin» → una coma abans de cada «o bé»<br>
-- «per a què us assaventeu» → «perquè us adoneu»<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"This can also be useful if you're in an environment where you need your<br>
"<br>
"computer to be silent, such as in a library. See <link xref=<br>
\"sound-alert\"/"<br>
"> to learn how to mute the alert sound, then enable visual alerts."<br>
msgstr ""<br>
"Això també pot resultar útil quan esteu en un entorn on el vostre<br>
ordinador "<br>
"ha de ser silenciós, com per exemple una biblioteca. Vegeu les <link<br>
xref="<br>
"\"sound-alert\">Alertes sonores</link> per aprendre com silenciar-les i<br>
"<br>
"activar les alertes visuals."<br>
<br>
-- possessius ... :)<br>
<br>
<br>
msgid "Click your name in the top bar and select <gui>System<br>
Settings</gui>."<br>
msgstr ""<br>
"Feu clic al vostre nom a la barra superior i seleccioneu<br>
<gui>Paràmetres del "<br>
"sistema</gui>."<br>
<br>
-- «Paràmetres del sistema» → «Paràmetres de l'ordinador»<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"This guide is designed to describe the features of your desktop, answer<br>
your "<br>
"computing-related questions, and provide tips on using your computer<br>
more "<br>
"effectively."<br>
msgstr ""<br>
"Els objectius d'aquesta guia són descriure les característiques del<br>
vostre "<br>
"escriptori, respondre les preguntes que tingueu relacionades amb els "<br>
"ordinadors, i oferir-vos consells sobre com utilitzar de forma més<br>
efectiva "<br>
"el vostre ordinador."<br>
<br>
-- aquí el «del vostre escriptori» més que deixar-lo només sense el<br>
«vostre» potser ho deixaria com «de l'escriptori GNOME»<br>
-- el segon «vostre» si que te'l pots carregar sense més.<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide<br>
you "<br>
"with a comprehensive set of helpful information, we know we won't<br>
answer all "<br>
"of your questions here. We will keep adding more information to make<br>
things "<br>
"more helpful, though."<br>
msgstr ""<br>
"La guia es millora constantment. Tot i que pretén oferir-vos una àmplia<br>
"<br>
"col·lecció d'informació útil i comprensible, no pot respondre totes les<br>
"<br>
"preguntes. Tot i així, s'hi va afegint informació constantment per tal<br>
de "<br>
"fer-la cada vegada més útil."<br>
<br>
-- si no recordo malament «comprehensive» es refereix a que és àmplia<br>
més que no pas intel·ligible, per tant el «útil i comprensible» podria<br>
ser «Tot i que pretén oferir-vos un ampli ventall d'informació útil» per<br>
exemple.<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"Thank you for taking the time to read the <em>Desktop Help Guide</em>.<br>
We "<br>
"sincerely hope that you will never have to use it."<br>
msgstr ""<br>
"Gràcies per dedicar part del vostre temps a llegir-vos la <em>Guia<br>
d'ajuda "<br>
"de l'escriptori</em>. Esperem sincerament que no l'hàgiu d'utilitzar<br>
mai."<br>
<br>
-- «Gràcies per llegir la ...» així evitem els possessius :)<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"After you have backed up your files, you should make sure that the<br>
backup "<br>
"was successful."<br>
msgstr ""<br>
"Després d'haver fet una còpia de seguretat dels vostres fitxers, us<br>
hauríeu "<br>
"d'assegurar que la còpia s'ha completat amb èxit."<br>
<br>
-- aquest és un dels pocs exemples en que sí que val la pena deixar el<br>
possessiu :)<br>
<br>
<br>
#: C/backup-check.page:24(page/p)<br>
msgid ""<br>
"You can do a check by looking through the copied files and directories<br>
in "<br>
"the destination media. By opening and checking the copied files, you<br>
can see "<br>
"whether the files you check copied successfully."<br>
msgstr ""<br>
"Podeu fer una comprovació mirant els fitxers i directoris que heu<br>
copiat als "<br>
"suports destí. Obrint-los i comprovant-los manualment, podeu veure si<br>
s'han "<br>
"copiat correctament."<br>
<br>
-- «suports destí» → «suports de destí»<br>
<br>
<br>
msgid "How often and when to backup your files."<br>
msgstr ""<br>
"En quina freqüència i quan fer còpies de seguretat dels vostres<br>
fitxers."<br>
<br>
-- aquí però ja el treuria, el possessiu<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"If it is just some music, e-mails and family photos, then weekly or<br>
even "<br>
"monthly backups may suffice. However, if you happen to be in the middle<br>
of a "<br>
"tax audit, more frequent backups may be necessary."<br>
msgstr ""<br>
"Si només es tracta de música, correus electrònics i fotos familiars,<br>
llavors "<br>
"una còpia de seguretat setmanal o, fins i tot, mensual, serà suficient.<br>
Si, "<br>
"en canvi, esteu preparant la declaració d'Isenda, potser cal fer les<br>
còpies "<br>
"amb més freqüència."<br>
<br>
-- isenda va amb H<br>
<br>
<br>
msgid ""<br>
"Files that you have copied from a CD, DVD, or other removable media,<br>
since "<br>
"it would be faster to copy them again than to restore them from<br>
backup."<br>
msgstr ""<br>
"Fitxers que hàgiu copiat d'un CD, DVD, o qualsevol altre suport<br>
extraïble, "<br>
"ja que és més ràpid tornar-los a copiar d'allà que recuperar-los d'una<br>
còpia "<br>
"de seguretat."<br>
<br>
-- «d'un CD, DVD,» → «d'un CD, un DVD,» en les enumeracions on hi ha<br>
noms s'els<br>
ha d'acompanyar de l'article. [7]<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
[1]<br>
<a href="http://l10n.gnome.org/POT/gnome-shell.master/gnome-shell.master.ca.po" target="_blank">http://l10n.gnome.org/POT/gnome-shell.master/gnome-shell.master.ca.po</a><br>
<br>
[2]<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_de_localitzaci%C3%B3#Tecles" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_de_localització#Tecles</a><br>
<br>
[3]<br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_ling%C3%BC%C3%ADstics#Pronoms_possessius" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d'estil/Guia_2010/Aspectes_lingüístics#Pronoms_possessius</a><br><br>
[4]<br>
<a href="http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari" target="_blank">http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/LLENGUA.GLOSSNOMEN/glossari_entrades.glossari</a><br>
<br>
[5] <a href="http://l10n.gnome.org/POT/orca.master/orca.master.ca.po" target="_blank">http://l10n.gnome.org/POT/orca.master/orca.master.ca.po</a><br>
<br>
[6] Ara no tinc Internet: "Expressions innecessàries" del capítol 2<br>
"Aspectes lingüístics"<br>
<br>
[7] <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%</a><br>
27estil/Guia_2010/Aspectes_ling%C3%BC%C3%<br>
ADstics#L.27article_en_les_enumeracions<br>
<div><br>
<br>
<br>
El dl 11 de 07 de 2011 a les 16:36 +0200, en/na David Aguilera va<br>
escriure:<br>
</div><div><div></div><div>> Bones a tots,<br>
><br>
><br>
> ja he traduït les primeres 200-i-escaig cadenes de text del manual<br>
> d'usuari del GNOME i les he pujat al D-L. Només volia fer-vos uns<br>
> quants comentaris, abans que les reviseu:<br>
><br>
><br>
> 1. Els infinitius de les cadenes marcades com "info/desc" els he<br>
> traduït seguint el format "Com + verb....". Per exemple:<br>
>    EN: Ignore quickly-repeated keypresses of the same key.<br>
>    CA: Com ignorar les pulsacions repetides ràpidament d'una mateixa<br>
> tecla.<br>
><br>
><br>
> Totes segueixen el mateix format. Ho he fet així perquè entenc que, al<br>
> tractar-se d'una descripció, expliquen «com» fer una cosa determinada.<br>
><br>
><br>
> 2. Els infinitius dels títols ("page/title") també els he traduït<br>
> seguint el format "Com + verb....". Per exemple:<br>
>    EN: Turn on Bounce Keys<br>
>    CA: Com activar les tecles de salt<br>
><br>
><br>
> Novament, totes segueixen el mateix format. Aquí havia dubtat una mica<br>
> més entre utilitzar el "Com" ("Com activar...") o el "Per" ("Per<br>
> activar..."). He pensat que la primera solució era millor ja que,<br>
> tractant-se d'un manual, és interessant que els títols de les seccions<br>
> es plantegin com la pregunta que es fa el lector, però suposo que<br>
> qualsevol de les dues funcionaria.<br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
><br>
> Us faig aquests comentaris perquè, en cas que considereu necessari<br>
> canviar el criteri emprat, no modifiqueu el .po, sinó que simplement<br>
> m'ho indiqueu i ja ho canviaria jo mateix. A més a més, aplicaria les<br>
> modificacions a les properes cadenes que tradueixi.<br>
> Si, en canvi, ja ho trobeu bé, no hi ha res més a dir, en aquest<br>
> sentit, i continuaré com fins ara.<br>
><br>
><br>
> --<br>
> Salutacions,<br>
>    David Aguilera<br>
><br>
><br>
</div></div><div><div></div><div>> _______________________________________________<br>
> GNOME mailing list<br>
> <a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
> <a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br>
--<br>
Gil Forcada<br>
<br>
[ca] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - una xarxa lliure que no para de créixer<br>
[en] <a href="http://guifi.net" target="_blank">guifi.net</a> - a non-stopping free network<br>
bloc: <a href="http://gil.badall.net" target="_blank">http://gil.badall.net</a><br>
planet: <a href="http://planet.guifi.net" target="_blank">http://planet.guifi.net</a><br>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>