Hola Jaume,<br><br>Els meus comentaris:<br><br>#: ../data/app_window.xml.h:6<br>msgid ""<br>"The selected table cannot be used by\n"<br>"liblouisxml. Please make sure that if you\n"<br>"are using \"include\" directive, those files\n"<br>
"are placed in the same directory as the table"<br>msgstr ""<br>- "La liblouisxml no pot utilitzar la taula seleccionada. Si utilitzeu la "<br>- "directiva «include», assegureu-vos que aquests fitxers es troben al mateix "<br>
- "directori que la taula"<br>+ "La liblouisxml no pot utilitzar la taula\n"<br>+ "seleccionada. Si utilitzeu la directiva\n"<br>+ "«include», assegureu-vos que aquests fitxers\n"<br>
+ "es troben al mateix directori que la taula"<br><br>He afegit els salts de línia perquè es visualitzi correctament<br><br>#: ../data/app_window.xml.h:17<br>msgid "_Help"<br>- msgstr "_Ajuda"<br>
+ msgstr "A_juda"<br><br>Tot i que és correcta la teva traducció, a quasi totes les aplicacións l'accelerador d'Ajuda és la jota<br><br>#: ../dots/app_window.py:349<br>msgid "A Braille translator for GNOME"<br>
- msgstr "Un traductor de Braille pel GNOME"<br>+ msgstr "Un traductor de Braille per al GNOME"<br><br>He canviat «pel» per «per al». He corregit una una altra cadena<br><br>#: ../dots/table_editor.py:366<br>
msgid "_Remove"<br>- msgstr "_Elimina"<br>+ msgstr "_Suprimeix"<br><br>Normalment s'utilitza suprimeix<br><br>#: ../dots/table_editor.py:488<br>#, python-format<br>msgid "Error in table at line %(line)s: %(error)s"<br>
- msgstr "Hi ha un error a la taula, a la línia %(line)s: %(error)s"<br>+ msgstr "S'ha produït un error a la línia %(line)s de la taula: %(error)s"<br><br>He modificat l'ordre de la cadena perquè sigui més llegible<br>
<br>#: ../bin/dotscmd:61<br>msgid "set position for page numbers, where POS is top or bottom"<br>- msgstr "estableix la posició dels números de pàgina, on POS és superior o inferior"<br>msgstr "estableix la posició dels números de pàgina, on POS és la part superior o inferior"<br>
<br>He afegit «la part» perquè quedi més clar. He corregit una una altra cadena<br><br>Molt bona feina,<br>Joan<br><br><br><div class="gmail_quote">El 8 de juliol de 2011 17:02, Jaume Planas <span dir="ltr"><<a href="mailto:jaumeplan@gmail.com">jaumeplan@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;"><u></u>


  
  

<div>
Hola,<br>
<br>
Ja podeu revisar la traducció del mòdul Dots del GNOME.<br>
<br>
Salut,<br><font color="#888888">
<br>
Jaume Planas
</font></div>

<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></blockquote></div><br>