Ei, moltes gràcies per la revisió. Havia comès moltíssimes més errades de les que em pensava.<div><br></div><div>En general, estic d'acord amb tots els canvis que proposes. Només tinc un dubte:</div><div><br></div><div>

Has canviat la meva traducció de "viewport" (subàrea de visualització) per "port de visualitazció". Ara bé, si mires el recull de termes de softcatalà, veuràs que "viewport" es tradueix com "subàrea de visualització". En aquest cas, què fem? Ho tornem a canviar per la traducció recomanada o deixem la teva proposta? Si ens decantem per la primera, la canvies tu mateix?</div>

<div><br></div><div>Dit això, jo ja dono per bona la traducció. És a dir, la podem donar per definitiva. Abans, però, cal veure què fem amb el tema del "viewport".</div><div><br></div><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><div>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)"><div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)">--</span></div>

<div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)"></span>Salutacions,</div><div><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)">   David Aguilera</span></div>

</span><br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011/7/2 Joan <span dir="ltr"><<a href="mailto:jodufi@gmail.com">jodufi@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

Aquí va la revisió:<br><br>#: C/glade.xml:84(revnumber)<br>msgid "Glade Manual 3.0"<br>- msgstr "Manual 3.0 del Glade"<br>+ msgstr "Manual del Glade (versió 3.0)"<br><br>He canviat i clarificat el 3.0<br>


Hi ha varies cadenes similars<br><br>#: C/glade.xml:95(para) C/glade.xml:103(para) C/glade.xml:111(para)<br>msgid "Sun GNOME Documentation Team"<br>- msgstr "Equip Sun de documentació del GNOME"<br>+ msgstr "Equip de documentació de Sun del GNOME"<br>


<br>He canviat la posició del Sun<br><br>#: C/glade.xml:158(para)<br>msgid ""<br>"The GTK+ library provides an extensive collection of user interface building "<br>"blocks such as text boxes, dialog labels, numeric entries, check boxes, and "<br>


"menus. These building blocks are called <emphasis>widgets</emphasis>. You can "<br>"use Glade to place widgets in a GUI. Glade allows you to modify the layout "<br>"and properties of these widgets. You can also use Glade to add connections "<br>


"between widgets and application source code."<br>msgstr ""<br>- "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els que "<br>- "construir interfícies d'usuari, tals com quadres de text, quadres de diàleg, "<br>


- "caselles de selecció, i menús. Aquests elements s'anomenen "<br>"<emphasis>ginys</emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per a posicionar els "<br>- "ginys dins d'una GUI (Interfície Gràfica d'Usuari, per les seves sigles "<br>


- "en anglès). També podeu utilitzar el Glade per a afegir connexions entre "<br>"els ginys i el codi font de l'aplicació."<br>+ "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els quals "<br>


+ "construir interfícies d'usuari, com ara quadres de text, quadres de diàleg, "<br>+ "caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen "<br>+ "ginys dins d'una interfície gràfica. El Glade us permet modificar la disposició i "<br>


+ "propietats d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per "afegir connexions entre "<br><br>He canviat «que» per «quals» i «tals com» per «com ara»<br>Abans d'un «i» no cal una coma<br>He canviar els «per + a + verb» per «per + verb»<br>


He canviar GUI per «interfície gràfica». <br>Si fas una cerca a l'<a href="http://open-tran.eu" target="_blank">open-tran.eu</a> veuràs principalment que al GNOME s'utiliza GUI o «interfície d'usuari» i al KDE IGU<br>

I faltava la traducció d'una part<br>
<br>#: C/glade.xml:164(para)<br>msgid ""<br>"The user interfaces designed in Glade are stored in an XML format, "<br>"enabling easy integration with external tools. You can use the "<br>"<application>libglade</application> library to dynamically create GUIs "<br>


"from the XML description."<br>msgstr ""<br>- "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade es desen utilitzant "<br>"un format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu "<br>


"utilitzar la biblioteca <application>libglade</application> per a crear "<br>"aquestes GUI de forma dinàmica des de la descripció en XML."<br>+ "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen utilitzant "<br>


<br>«es desen» → «s'emmagatzemen»<br><br>#: C/glade.xml:174(title)<br>msgid "To Start <application>Glade</application>"<br>- msgstr "Iniciar el <application>Glade</application>"<br>


+ msgstr "Per iniciar el <application>Glade</application>"<br><br>Com a la resta de títols, hi he afegit un «Per ...»<br><br><br>#: C/glade.xml:175(para)<br>msgid "You can start <application>Glade</application> in the following ways:"<br>


- msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les següents maneres:"<br>+ msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les maneres següents:"<br>


<br>Els adjectius van al final, n'he corregit varis<br><br>#: C/glade.xml:232(para)<br>msgid "The palette contains the widgets that can be used to build a user interface."<br>- msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per tal de construir una interfície d'usuari."<br>


+ msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per construir una interfície d'usuari."<br><br>«per tal de» → «per»<br><br>#: C/glade.xml:277(para)<br>msgid ""<br>"To save a new project file or to save an existing project file under a "<br>


"new filename, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As"<br>"</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the project file in the "<br>"<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."<br>


msgstr ""<br>"Per desar els canvis d'un projecte nou o per desar-ne un d'existent "<br>"amb un altre nom, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu>"<br>"<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu el nom del "<br>


- "fitxer on desar el projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i desa</guilabel> "<br>- "i, tot seguit, feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."<br>+ "fitxer del projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i desa</guilabel> "<br>


+ "i feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."<br><br>Un parell de simplificacions<br><br>#: C/glade.xml:307(para)<br>msgid ""<br>"You can add multiple widgets of a specific type from the "<br>


"<guilabel>Palette</guilabel> to your project by holding down the "<br>"<keycap>Control</keycap> key when you select a widget. You need to click on "<br>"the <guilabel>Selector</guilabel> arrow or another widget in the "<br>


"<guilabel>Palette</guilabel> to return to normal mode."<br>msgstr ""<br>"Podeu afegir múltiples ginys d'un tipus determinat des de la "<br>- "<guilabel>Paleta</guilabel> cap al vostre projecte tot mantenint "<br>


"premuda la tecla <keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. "<br>"Cal que feu clic a la fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol "<br>- "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tal de tornar al mode normal."<br>


+ "<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint "<br>+ "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tornar al mode normal."<br><br>Si no és necessari, no cal ficar el «vostre». N'he canviat alguna més<br>


Un parell de simplificacions<br><br>#: C/glade.xml:318(term)<br>msgid "Widget placement mode"<br>- msgstr "Mode «posicionament de ginys»"<br>+ msgstr "Mode de posicionament de ginys"<br><br>

He tret les cometes. N'hi ha altres de similars<br>
<br>#: C/glade.xml:355(para)<br>msgid ""<br>"You use widget containers, or boxes, to layout and organize widgets in your "<br>"project window. You can choose the following widget containers from the "<br>


"<guilabel>Palette</guilabel> window:"<br>msgstr ""<br>- "Per maquetar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "<br>"podeu utilitzar ginys contenidors o quadres. Podeu seleccionar els "<br>


"ginys contenidors següents de la <guilabel>Paleta</guilabel>:"<br>+ "Per disposar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "<br><br>He canviat els maquetar per disposa<br><br>#: C/glade.xml:363(para)<br>


msgid "Fixed Positions"<br>- msgstr "Posició fixada"<br>+ msgstr "Posicions fixes"<br><br>Ho he fet plural<br><br>#: C/glade.xml:371(para)<br>msgid "Viewport"<br>- msgstr "Subàrea de visualització"<br>


+ msgstr "Port de visualització"<br><br>Al glade està traduït així<br><br>#: C/glade.xml:379(para)<br>msgid ""<br>"When you have created all the boxes you require, you can add specific widgets "<br>


"like labels, buttons, and more complicated widgets into the boxes. Notice "<br>"that <application>Glade</application> packs widgets into the layout which "<br>"eliminates a lot of tedious work. The use of boxes enables windows to change "<br>


"size to accommodate different size labels in different languages when the "<br>"application is localized."<br>msgstr ""<br>"Un cop heu creat tots els quadres que necessiteu, podeu afegir-hi ginys "<br>


"concrets com etiquetes, botons o ginys més complicats. Fixeu-vos que el "<br>"<application>Glade</application> posiciona els ginys segons la maquetació, "<br>- "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. Les aplicacions dissenyades "<br>


- "amb el <application>Glade</application> poden ser traduïdes a altres "<br>- "llengües i, gràcies a utilitzar quadres per definir-ne la seva maquetació, "<br>- "les finestres poden canviar de dimensions segons convingui per tal de "<br>


- "què el text que s'hi mostra sigui sempre visible, independentment de la "<br>- "llengua en què es mostra."<br>+ "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. La utilització de quadres "<br>


+ "permet a les finestres canviar la mida perquè es mostrin etiquetes de "<br>+ "diferents mides en diferents idiomes quan es localitzi l'aplicació."<br><br>La part final no coincidia amb l'original<br>


<br>#: C/glade.xml:429(title)<br>msgid "To Delete a Widget"<br>- msgstr "Com esborrar un giny"<br>+ msgstr "Com suprimir un giny"<br><br>Delete es tradueix com a suprimir. N'hi ha varis<br>


<br>El fitxer revisat està al DL:<br><a href="http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/help/ca" target="_blank">http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/help/ca</a><br><br>Molt bona feina,<br>Joan<br><br><br><div class="gmail_quote">


El 14 de juny de 2011 22:41, David Aguilera <span dir="ltr"><<a href="mailto:dvd1985@gmail.com" target="_blank">dvd1985@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204, 204, 204);padding-left:1ex">

<div><div></div><div class="h5">
Bona nit a tots,<div><br></div><div>acabo de pujar al Damned-Lies la traducció que he fet de la documentació del Glade.</div><div><br></div><div>Espero els vostres comentaris amb entusiasme. Si no n'hi ha cap, d'aqui a uns 10 dies ho donaré per bo, i enviaré un altre correu demanant a algun dels membres de l'equip amb prou permisos que facin efectiva la traducció.</div>
<div><br></div><div>Una abraçada a tots.</div><div><br clear="all"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)"><div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)">--</span></div>
<div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)"></span>Salutacions,</div><div><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;border-collapse:collapse;color:rgb(51, 51, 51)">   David Aguilera</span></div>
</span><br>
</div>
<br></div></div><div class="im">_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></div></blockquote></div><br>
<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>