<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.32.2">
</HEAD>
<BODY>
Hola Joan,<BR>
<BR>
Totalment d'acord amb les revisions. Per part meva qui tingui permisos ja pot pujar-lo a dalt.<BR>
<BR>
Jaume Planas<BR>
<BR>
-----Missatge original-----<BR>
<B>De</B>: Joan <<A HREF="mailto:Joan%20%3cjodufi@gmail.com%3e">jodufi@gmail.com</A>><BR>
<B>Reply-to</B>: Traducció al català d'aplicacions de l'escriptori GNOME <gnome@llistes.softcatala.org><BR>
<B>Per a</B>: Traducció al català d'aplicacions de l'escriptori GNOME <<A HREF="mailto:%3d%3fISO-8859-1%3fQ%3fTraducci%3dF3%3f%3d%20al%20%3d%3fISO-8859-1%3fQ%3fcatal%3dE0%3f%3d%20d'aplicacions%20de%20l'escriptori%20GNOME%20%3cgnome@llistes.softcatala.org%3e">gnome@llistes.softcatala.org</A>><BR>
<B>Assumpte</B>: Re: [GNOME] He pujat a DL la traducció del mòdul library-web<BR>
<B>Data</B>: Sun, 3 Jul 2011 22:49:16 +0200<BR>
<BR>
Els meus comentaris:<BR>
<BR>
He suprimit totes les línies amb «#| msgid».<BR>
<BR>
#: ../data/overlay.xml.in.h:57<BR>
msgid "Libchamplain is a C library providing a ClutterActor to display maps."<BR>
- msgstr "La libchamplain és una biblioteca C que proporciona un ClutterActor per visualitzar mapes."<BR>
+ msgstr "La libchamplain és una biblioteca en C que proporciona un ClutterActor per visualitzar mapes."<BR>
<BR>
He afegit un «en». N'hi havia d'altres similars<BR>
<BR>
#: ../data/overlay.xml.in.h:62<BR>
msgid "Library to handle UPnP Internet Gateway Device port mappings."<BR>
- msgstr "Biblioteca per gestionar els mapatges de ports de dispositius de passarel·la d'Internet UPnP.internet"<BR>
+ msgstr "Biblioteca per gestionar els mapatges de ports de dispositius de passarel·la d'Internet UPnP."<BR>
<BR>
Sobrava un internet<BR>
<BR>
<BR>
Molt bona feina!!<BR>
Joan<BR>
<BR>
<BR>
El 30 de juny de 2011 11:24, Jaume Planas <<A HREF="mailto:jaumeplan@gmail.com">jaumeplan@gmail.com</A>> ha escrit:
<BLOCKQUOTE>
    Hola,<BR>
    <BR>
    He pujat a D-L la traducció del mòdul library-web, per a la seva revisió. Ja em fareu arribar els vostres comentaris.<BR>
    <BR>
    Salut,<BR>
    <BR>
    <FONT COLOR="#888888">Jaume Planas</FONT>
</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
    <BR>
    _______________________________________________<BR>
    GNOME mailing list<BR>
    <A HREF="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</A><BR>
    <A HREF="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</A><BR>
    <BR>
</BLOCKQUOTE>
<BR>
<PRE>
_______________________________________________
GNOME mailing list
<A HREF="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</A>
<A HREF="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</A>
</PRE>
</BODY>
</HTML>