Aquí va la revisió:<br><br>#: C/glade.xml:84(revnumber)<br>msgid "Glade Manual 3.0"<br>- msgstr "Manual 3.0 del Glade"<br>+ msgstr "Manual del Glade (versió 3.0)"<br><br>He canviat i clarificat el 3.0<br>
Hi ha varies cadenes similars<br><br>#: C/glade.xml:95(para) C/glade.xml:103(para) C/glade.xml:111(para)<br>msgid "Sun GNOME Documentation Team"<br>- msgstr "Equip Sun de documentació del GNOME"<br>+ msgstr "Equip de documentació de Sun del GNOME"<br>
<br>He canviat la posició del Sun<br><br>#: C/glade.xml:158(para)<br>msgid ""<br>"The GTK+ library provides an extensive collection of user interface building "<br>"blocks such as text boxes, dialog labels, numeric entries, check boxes, and "<br>
"menus. These building blocks are called <emphasis>widgets</emphasis>. You can "<br>"use Glade to place widgets in a GUI. Glade allows you to modify the layout "<br>"and properties of these widgets. You can also use Glade to add connections "<br>
"between widgets and application source code."<br>msgstr ""<br>- "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els que "<br>- "construir interfícies d'usuari, tals com quadres de text, quadres de diàleg, "<br>
- "caselles de selecció, i menús. Aquests elements s'anomenen "<br>"<emphasis>ginys</emphasis>. Podeu utilitzar el Glade per a posicionar els "<br>- "ginys dins d'una GUI (Interfície Gràfica d'Usuari, per les seves sigles "<br>
- "en anglès). També podeu utilitzar el Glade per a afegir connexions entre "<br>"els ginys i el codi font de l'aplicació."<br>+ "La biblioteca GTK+ us ofereix una àmplia col·lecció d'elements amb els quals "<br>
+ "construir interfícies d'usuari, com ara quadres de text, quadres de diàleg, "<br>+ "caselles de selecció i menús. Aquests elements s'anomenen "<br>+ "ginys dins d'una interfície gràfica. El Glade us permet modificar la disposició i "<br>
+ "propietats d'aquests ginys. També podeu utilitzar el Glade per "afegir connexions entre "<br><br>He canviat «que» per «quals» i «tals com» per «com ara»<br>Abans d'un «i» no cal una coma<br>He canviar els «per + a + verb» per «per + verb»<br>
He canviar GUI per «interfície gràfica». <br>Si fas una cerca a l'<a href="http://open-tran.eu">open-tran.eu</a> veuràs principalment que al GNOME s'utiliza GUI o «interfície d'usuari» i al KDE IGU<br>I faltava la traducció d'una part<br>
<br>#: C/glade.xml:164(para)<br>msgid ""<br>"The user interfaces designed in Glade are stored in an XML format, "<br>"enabling easy integration with external tools. You can use the "<br>"<application>libglade</application> library to dynamically create GUIs "<br>
"from the XML description."<br>msgstr ""<br>- "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade es desen utilitzant "<br>"un format XML, facilitant-ne la integració amb eines externes. Podeu "<br>
"utilitzar la biblioteca <application>libglade</application> per a crear "<br>"aquestes GUI de forma dinàmica des de la descripció en XML."<br>+ "Les interfícies d'usuari dissenyades al Glade s'emmagatzemen utilitzant "<br>
<br>«es desen» → «s'emmagatzemen»<br><br>#: C/glade.xml:174(title)<br>msgid "To Start <application>Glade</application>"<br>- msgstr "Iniciar el <application>Glade</application>"<br>
+ msgstr "Per iniciar el <application>Glade</application>"<br><br>Com a la resta de títols, hi he afegit un «Per ...»<br><br><br>#: C/glade.xml:175(para)<br>msgid "You can start <application>Glade</application> in the following ways:"<br>
- msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les següents maneres:"<br>+ msgstr "Podeu iniciar el <application>Glade</application> de les maneres següents:"<br>
<br>Els adjectius van al final, n'he corregit varis<br><br>#: C/glade.xml:232(para)<br>msgid "The palette contains the widgets that can be used to build a user interface."<br>- msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per tal de construir una interfície d'usuari."<br>
+ msgstr "La paleta conté tots els ginys que es poden utilitzar per construir una interfície d'usuari."<br><br>«per tal de» → «per»<br><br>#: C/glade.xml:277(para)<br>msgid ""<br>"To save a new project file or to save an existing project file under a "<br>
"new filename, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As"<br>"</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the project file in the "<br>"<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."<br>
msgstr ""<br>"Per desar els canvis d'un projecte nou o per desar-ne un d'existent "<br>"amb un altre nom, seleccioneu <menuchoice><guimenu>Fitxer</guimenu>"<br>"<guimenuitem>Anomena i desa</guimenuitem></menuchoice>. Introduïu el nom del "<br>
- "fitxer on desar el projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i desa</guilabel> "<br>- "i, tot seguit, feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."<br>+ "fitxer del projecte al diàleg d'<guilabel>Anomena i desa</guilabel> "<br>
+ "i feu clic al botó <guibutton>Desa</guibutton>."<br><br>Un parell de simplificacions<br><br>#: C/glade.xml:307(para)<br>msgid ""<br>"You can add multiple widgets of a specific type from the "<br>
"<guilabel>Palette</guilabel> to your project by holding down the "<br>"<keycap>Control</keycap> key when you select a widget. You need to click on "<br>"the <guilabel>Selector</guilabel> arrow or another widget in the "<br>
"<guilabel>Palette</guilabel> to return to normal mode."<br>msgstr ""<br>"Podeu afegir múltiples ginys d'un tipus determinat des de la "<br>- "<guilabel>Paleta</guilabel> cap al vostre projecte tot mantenint "<br>
"premuda la tecla <keycap>Control</keycap> en seleccionar el giny. "<br>"Cal que feu clic a la fletxa <guilabel>Selector</guilabel> o a qualsevol "<br>- "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tal de tornar al mode normal."<br>
+ "<guilabel>Paleta</guilabel> al projecte tot mantenint "<br>+ "altre giny de la <guilabel>Paleta</guilabel> per tornar al mode normal."<br><br>Si no és necessari, no cal ficar el «vostre». N'he canviat alguna més<br>
Un parell de simplificacions<br><br>#: C/glade.xml:318(term)<br>msgid "Widget placement mode"<br>- msgstr "Mode «posicionament de ginys»"<br>+ msgstr "Mode de posicionament de ginys"<br><br>He tret les cometes. N'hi ha altres de similars<br>
<br>#: C/glade.xml:355(para)<br>msgid ""<br>"You use widget containers, or boxes, to layout and organize widgets in your "<br>"project window. You can choose the following widget containers from the "<br>
"<guilabel>Palette</guilabel> window:"<br>msgstr ""<br>- "Per maquetar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "<br>"podeu utilitzar ginys contenidors o quadres. Podeu seleccionar els "<br>
"ginys contenidors següents de la <guilabel>Paleta</guilabel>:"<br>+ "Per disposar i organitzar els ginys a la finestra del projecte "<br><br>He canviat els maquetar per disposa<br><br>#: C/glade.xml:363(para)<br>
msgid "Fixed Positions"<br>- msgstr "Posició fixada"<br>+ msgstr "Posicions fixes"<br><br>Ho he fet plural<br><br>#: C/glade.xml:371(para)<br>msgid "Viewport"<br>- msgstr "Subàrea de visualització"<br>
+ msgstr "Port de visualització"<br><br>Al glade està traduït així<br><br>#: C/glade.xml:379(para)<br>msgid ""<br>"When you have created all the boxes you require, you can add specific widgets "<br>
"like labels, buttons, and more complicated widgets into the boxes. Notice "<br>"that <application>Glade</application> packs widgets into the layout which "<br>"eliminates a lot of tedious work. The use of boxes enables windows to change "<br>
"size to accommodate different size labels in different languages when the "<br>"application is localized."<br>msgstr ""<br>"Un cop heu creat tots els quadres que necessiteu, podeu afegir-hi ginys "<br>
"concrets com etiquetes, botons o ginys més complicats. Fixeu-vos que el "<br>"<application>Glade</application> posiciona els ginys segons la maquetació, "<br>- "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. Les aplicacions dissenyades "<br>
- "amb el <application>Glade</application> poden ser traduïdes a altres "<br>- "llengües i, gràcies a utilitzar quadres per definir-ne la seva maquetació, "<br>- "les finestres poden canviar de dimensions segons convingui per tal de "<br>
- "què el text que s'hi mostra sigui sempre visible, independentment de la "<br>- "llengua en què es mostra."<br>+ "estalviant-vos bona part de la feina més pesada. La utilització de quadres "<br>
+ "permet a les finestres canviar la mida perquè es mostrin etiquetes de "<br>+ "diferents mides en diferents idiomes quan es localitzi l'aplicació."<br><br>La part final no coincidia amb l'original<br>
<br>#: C/glade.xml:429(title)<br>msgid "To Delete a Widget"<br>- msgstr "Com esborrar un giny"<br>+ msgstr "Com suprimir un giny"<br><br>Delete es tradueix com a suprimir. N'hi ha varis<br>
<br>El fitxer revisat està al DL:<br><a href="http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/help/ca">http://l10n.gnome.org/vertimus/glade/master/help/ca</a><br><br>Molt bona feina,<br>Joan<br><br><br><div class="gmail_quote">
El 14 de juny de 2011 22:41, David Aguilera <span dir="ltr"><<a href="mailto:dvd1985@gmail.com">dvd1985@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Bona nit a tots,<div><br></div><div>acabo de pujar al Damned-Lies la traducció que he fet de la documentació del Glade.</div><div><br></div><div>Espero els vostres comentaris amb entusiasme. Si no n'hi ha cap, d'aqui a uns 10 dies ho donaré per bo, i enviaré un altre correu demanant a algun dels membres de l'equip amb prou permisos que facin efectiva la traducció.</div>


<div><br></div><div>Una abraçada a tots.</div><div><br clear="all"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51);"><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51);">--</span></div>


<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51);"></span>Salutacions,</div><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51);">   David Aguilera</span></div>


</span><br>
</div>
<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></blockquote></div><br>