<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.30.3">
</HEAD>
<BODY>
Hola gent,<BR>
<BR>
Si ning&#250; t&#233; cap inconvenient, introduir&#233; aquests canvis al Metacity.<BR>
<BR>
La r&#224;tio &#233;s femen&#237; i esquerra s'escriu acabat amb e si el nom &#233;s mascul&#237;.<BR>
<BR>
Salut,<BR>
<BR>
Jordi,<BR>
<BR>
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po<BR>
index e400ab0..9977ad8 100644<BR>
--- a/po/ca.po<BR>
+++ b/po/ca.po<BR>
@@ -605,7 +605,7 @@ msgstr &quot;Canvia a l'espai de treball 12&quot;<BR>
 <BR>
 #: ../src/include/all-keybindings.h:122<BR>
 msgid &quot;Switch to workspace on the left of the current workspace&quot;<BR>
-msgstr &quot;Canvia a l'espai de treball de l'esquerra de l'actual&quot;<BR>
+msgstr &quot;Canvia a l'espai de treball de l'esquerre de l'actual&quot;<BR>
 <BR>
 #: ../src/include/all-keybindings.h:126<BR>
 msgid &quot;Switch to workspace on the right of the current workspace&quot;<BR>
@@ -1635,7 +1635,7 @@ msgstr &quot;la geometria del marc no especifica la dimensi&#243; &#171;%s&#187; per al contorn <BR>
 #: ../src/ui/theme.c:343<BR>
 #, c-format<BR>
 msgid &quot;Button aspect ratio %g is not reasonable&quot;<BR>
-msgstr &quot;El r&#224;tio d'aspecte dels botons %g no &#233;s raonable&quot;<BR>
+msgstr &quot;La r&#224;tio d'aspecte dels botons %g no &#233;s raonable&quot;<BR>
 <BR>
 #: ../src/ui/theme.c:355<BR>
 #, c-format<BR>
@@ -2014,7 +2014,7 @@ msgstr &quot;La dist&#224;ncia &#171;%s&#187; &#233;s desconeguda&quot;<BR>
 #: ../src/ui/theme-parser.c:1411<BR>
 #, c-format<BR>
 msgid &quot;Aspect ratio \&quot;%s\&quot; is unknown&quot;<BR>
-msgstr &quot;El ratio d'aspecte &#171;%s&#187; &#233;s desconeguda&quot;<BR>
+msgstr &quot;La ratio d'aspecte &#171;%s&#187; &#233;s desconeguda&quot;<BR>
 <BR>
 #: ../src/ui/theme-parser.c:1473<BR>
 #, c-format
</BODY>
</HTML>