<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Ep<br>
    D'acord amb les preposicions: a la frase original li faltava
    context. Ja veig que &eacute;s, per exemple:<br>
    <i>"<span class="title">Create a new notebook from the Tomboy note
        icon on the GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or
        the dock in Mac OS X"</span></i><br>
    En context, les preposicions que proposes tenen m&eacute;s sentit.<br>
    De fet, em pensava que la frase original era literalment amb els
    punts suspensius, per aix&ograve; tamb&eacute; els corregia al meu missatge
    anterior.<br>
    <br>
    Pel que fa a "quadre", jo diria que "GNOME Panel" &eacute;s el nom "propi"
    del programa ("Panel" incl&ograve;s), per aix&ograve; ho havia posat en
    maj&uacute;scules. Per&ograve; ja veig que al GNOME no s'han conservat les
    maj&uacute;scules:<br>
    About the GNOME Panel --&gt; Quant al quadre del GNOME<br>
    o sia que em sembla b&eacute; en min&uacute;scules.<br>
    <br>
    Una altra cosa: Falta "Microsoft" abans de "Windows"<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    El 06/07/2010 22:35, en/na Joan ha escrit:
    <blockquote
      cite="mid:AANLkTinJNoVuaRu4y3IGgz6m5qt0c4i4kwSm-x3zSKrO@mail.gmail.com"
      type="cite">Bones,<br>
      <br>
      Jo enlloc de &laquo;...icona al Quadre del GNOME, la barra de tasques al
      Windows o l'acoblador al Mac OS X...&raquo; posaria &laquo;...icona al quadre
      del GNOME, a la barra de tasques del Windows o
      a l'acoblador del Mac OS X...&raquo;.<br>
      <br>
      &Eacute;s a dir, canviaria &laquo;Quadre&raquo; per &laquo;quadre&raquo;, hi afegiria un parell
      d'&laquo;a&raquo; i canviaria un parell d'&laquo;al&raquo; per &laquo;del&raquo;.<br>
      <br>
      Amb la resta hi estic d'acord.<br>
      <br>
      Salut,<br>
      Joan<br>
      <br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">El 6 de juliol de 2010 21:31, Jordi
        Serratosa <span dir="ltr">&lt;<a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:jordis.lists@gmail.com">jordis.lists@gmail.com</a>&gt;</span>
        ha escrit:<br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid
          rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left:
          1ex;">
          <div bgcolor="#ffffff" text="#000000"> Ep<br>
            Un parell (o m&eacute;s) d'observacions:<br>
            <br>
            1) GNOME Panel = Quadre del GNOME<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="http://en.ca.open-tran.eu/suggest/%22gnome%20panel%22"
              target="_blank">&lt;http://en.ca.open-tran.eu/suggest/%22gnome%20panel%22&gt;</a><br>
            <br>
            2) Al Windows, taskbar = barra de tasques<br>
            <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx?sString=taskbar&amp;langID=ca-es"
              target="_blank">&lt;http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx?sString=taskbar&amp;amp;langID=ca-es&gt;</a><br>
            <br>
            3) El Mac OS X no s'ha tradu&iuml;t en catal&agrave;, o sia que no hi
            haur&agrave; ning&uacute; que et pugui donar la terminologia "oficial".<br>
            Al Recull de termes de Softcatal&agrave; (<a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.softcatala.org/recull.html"
              target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/recull.html&gt;</a>):<br>
            dock=acoblador<br>
            Jo proposaria utilitzar "acoblador", doncs.<br>
            <br>
            4) Tal com s'esmenta a la Guia d'estil 2010 de Softcatal&agrave;,
            els noms de productes van precedits de l'article:<br>
            <i>"cal tenir present que, en catal&agrave;, els noms dels
              programes s'escriuen amb article, seguint les normes
              d'apostrofaci&oacute; generals: &laquo;el Firefox&raquo;, &laquo;el Windows&raquo;,
              &laquo;l'Skype&raquo;, &laquo;l'Ubuntu&raquo;, &laquo;l'IE&raquo;, etc."</i><br>
            <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Noms_dels_programes_inform.C3.A0tics"
              target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Noms_dels_programes_inform.C3.A0tics&gt;</a><br>
            <br>
            5) Tal com s'esmenta a la Guia d'estil 2010 de Softcatal&agrave;,
            els punts suspensius no porten espai en blanc:<br>
            <i>"A difer&egrave;ncia de l'angl&egrave;s, en catal&agrave; no s'ha de deixar
              cap espai en blanc entre els punts suspensius i el mot
              precedent. Aix&iacute; mateix, quan la frase comen&ccedil;a amb punts
              suspensius, aquests s'han d'escriure units a la primera
              paraula, sense cap espai en blanc"</i><br>
            <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Els_punts_suspensius"
              target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Els_punts_suspensius&gt;</a><br>
            <br>
            6) En catal&agrave; mai no es posa cap espai en blanc abans de la
            coma.<br>
            <br>
            7) Tal com s'esmenta a la Guia d'estil 2010 de Softcatal&agrave;,
            no s'ha de posar la coma abans de la conjunci&oacute; "o" en
            enumeracions:<br>
            <i>"[La coma] no s'utilitza abans de les conjuncions &laquo;i&raquo; o
              &laquo;o&raquo; quan s'empra en una enumeraci&oacute; d'elements
              relacionats:"</i><br>
            <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#La_coma"
              target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#La_coma&gt;</a><br>
            <br>
            Tenint en compte tot aix&ograve;, la frase seria:<br>
            <br>
            ...icona al Quadre del GNOME, la barra de tasques al Windows
            o l'acoblador al Mac OS X...<br>
            <br>
            "perdoneu, per&ograve; alg&uacute; ho havia de dir!" ;-)<br>
            <br>
            salut<br>
            jordi s<br>
            <br>
            <br>
            El 06/07/2010 20:32, en/na Carles Ferrando ha escrit:
            <div>
              <div class="h5">
                <blockquote type="cite">
                  <pre>Bones,

Estic enllestint la traducci&oacute; de tomboy-help en la qual surten de
forma repetida els termes entre punt suspensius que tradueixo com poso
a sota.

... icon on the GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or the
dock in Mac OS X,...
... icona al quadre GNOME , la barra d'eines de Windows , o la barra
de Mac OS X , ...

Algun usuari de Mac OS X o que hagi tradu&iuml;t documentaci&oacute; de Mac hem
pot dir si el mot dock s'hauria de traduir per barra , port o una b&eacute;
per una altra cosa ?

Salut.
Carles.
_______________________________________________
GNOME mailing list
<a moz-do-not-send="true" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a moz-do-not-send="true" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
</pre>
                </blockquote>
              </div>
            </div>
          </div>
          <br>
          _______________________________________________<br>
          GNOME mailing list<br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
          <a moz-do-not-send="true"
            href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome"
            target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
          <br>
        </blockquote>
      </div>
      <br>
      <pre wrap="">
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
_______________________________________________
GNOME mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
</pre>
    </blockquote>
  </body>
</html>