Bones,<br><br>Jo enlloc de «...icona al Quadre del GNOME, la barra de tasques al Windows o
    l&#39;acoblador al Mac OS X...» posaria «...icona al quadre del GNOME, a la barra de tasques del Windows o
a l&#39;acoblador del Mac OS X...».<br><br>És a dir, canviaria «Quadre» per «quadre», hi afegiria un parell d&#39;«a» i canviaria un parell d&#39;«al» per «del».<br><br>Amb la resta hi estic d&#39;acord.<br><br>Salut,<br>
Joan<br><br><br><div class="gmail_quote">El 6 de juliol de 2010 21:31, Jordi Serratosa <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:jordis.lists@gmail.com">jordis.lists@gmail.com</a>&gt;</span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">


  
    
  
  <div bgcolor="#ffffff" text="#000000">
    Ep<br>
    Un parell (o més) d&#39;observacions:<br>
    <br>
    1) GNOME Panel = Quadre del GNOME<br>
    <a href="http://en.ca.open-tran.eu/suggest/%22gnome%20panel%22" target="_blank">&lt;http://en.ca.open-tran.eu/suggest/%22gnome%20panel%22&gt;</a><br>
    <br>
    2) Al Windows, taskbar = barra de tasques<br>
<a href="http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx?sString=taskbar&amp;langID=ca-es" target="_blank">&lt;http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx?sString=taskbar&amp;amp;langID=ca-es&gt;</a><br>
    <br>
    3) El Mac OS X no s&#39;ha traduït en català, o sia que no hi haurà
    ningú que et pugui donar la terminologia &quot;oficial&quot;.<br>
    Al Recull de termes de Softcatalà
    (<a href="http://www.softcatala.org/recull.html" target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/recull.html&gt;</a>):<br>
    dock=acoblador<br>
    Jo proposaria utilitzar &quot;acoblador&quot;, doncs.<br>
    <br>
    4) Tal com s&#39;esmenta a la Guia d&#39;estil 2010 de Softcatalà, els noms
    de productes van precedits de l&#39;article:<br>
    <i>&quot;cal tenir present que, en català, els noms dels programes
      s&#39;escriuen amb article, seguint les normes d&#39;apostrofació
      generals: «el Firefox», «el Windows», «l&#39;Skype», «l&#39;Ubuntu»,
      «l&#39;IE», etc.&quot;</i><br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Noms_dels_programes_inform.C3.A0tics" target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Noms_dels_programes_inform.C3.A0tics&gt;</a><br>

    <br>
    5) Tal com s&#39;esmenta a la Guia d&#39;estil 2010 de Softcatalà, els punts
    suspensius no porten espai en blanc:<br>
    <i>&quot;A diferència de l&#39;anglès, en català no s&#39;ha de deixar cap espai
      en blanc entre els punts suspensius i el mot precedent. Així
      mateix, quan la frase comença amb punts suspensius, aquests s&#39;han
      d&#39;escriure units a la primera paraula, sense cap espai en blanc&quot;</i><br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Els_punts_suspensius" target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Els_punts_suspensius&gt;</a><br>
    <br>
    6) En català mai no es posa cap espai en blanc abans de la coma.<br>
    <br>
    7) Tal com s&#39;esmenta a la Guia d&#39;estil 2010 de Softcatalà, no s&#39;ha
    de posar la coma abans de la conjunció &quot;o&quot; en enumeracions:<br>
    <i>&quot;[La coma] no s&#39;utilitza abans de les conjuncions «i» o «o» quan
      s&#39;empra en una enumeració d&#39;elements relacionats:&quot;</i><br>
<a href="http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#La_coma" target="_blank">&lt;http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#La_coma&gt;</a><br>
    <br>
    Tenint en compte tot això, la frase seria:<br>
    <br>
    ...icona al Quadre del GNOME, la barra de tasques al Windows o
    l&#39;acoblador al Mac OS X...<br>
    <br>
    &quot;perdoneu, però algú ho havia de dir!&quot; ;-)<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <br>
    El 06/07/2010 20:32, en/na Carles Ferrando ha escrit:
    <div><div></div><div class="h5"><blockquote type="cite">
      <pre>Bones,

Estic enllestint la traducció de tomboy-help en la qual surten de
forma repetida els termes entre punt suspensius que tradueixo com poso
a sota.

... icon on the GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or the
dock in Mac OS X,...
... icona al quadre GNOME , la barra d&#39;eines de Windows , o la barra
de Mac OS X , ...

Algun usuari de Mac OS X o que hagi traduït documentació de Mac hem
pot dir si el mot dock s&#39;hauria de traduir per barra , port o una bé
per una altra cosa ?

Salut.
Carles.
_______________________________________________
GNOME mailing list
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org" target="_blank">GNOME@llistes.softcatala.org</a>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a>
</pre>
    </blockquote>
  </div></div></div>

<br>_______________________________________________<br>
GNOME mailing list<br>
<a href="mailto:GNOME@llistes.softcatala.org">GNOME@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome</a><br>
<br></blockquote></div><br>